Základní šachový výcvik začátečníků - Petr Herejk

Základní šachový výcvik začátečníků

Autor: Ing. Petr Herejk

Obsah a metodika výuky šachu

Program šachového výcviku začátečníků předpokládá v I. cyklu, tj. v prvém roce zhruba 40 výcvikových lekcí v rozsahu 2-3 hodin. Každá lekce se skládá z části úvodní (výkladové) a praktické. Úvodní neboli teoretická část lekce by neměla překročit 20-25 minut. Zbytek času je určen praktickému procvičování nových pojmů, poznatků a pouček, řešení taktických obratů, hraní volných a soutěžních partií, organizování soutěží, simultánek apod.

Tento učební text je určen především trenérům pro usnadnění jejich přípravy na výcvik, obsahuje kromě metodických postupů řadu příkladů, a to i ze současné praxe.


Program šachové výcviku:

- elementární základy šachové hry (lekce 1 – 13),

- úvod do taktiky (lekce 14 – 26),

- elementární koncovky (lekce 27 – 34),

- úvod do strategie (lekce 35 – 36),

- jak studovat zahájení (lekce 37 – 40).


1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí
2. lekce: Šachové figury a jejich pohyb
3. lekce: Proměna pěšce, braní mimochodem a srovnatelná hodnota figur
4. lekce: Šachová notace
5. lekce: Šach, mat
6. lekce: Pat
7. lekce: Rošáda a další pojmy
8. lekce: Matové vedení – dvěma věžemi, dámou
9. lekce: Matové vedení – věží, dvěma střelci
10. lekce: Další případy remízy
11. lekce: Obecné zásady zahájení – slabý bod f7 (f2)
12. lekce: Úvod do pěšcových koncovek – pravidlo čtverce
13. lekce: Pěšcové koncovky – opozice, kritická pole, diagonála
14. lekce: Kombinace, mat na poslední řadě
15. lekce: Dvojí úder
16. lekce: Odtažný šach, dvojitý šach
17. lekce: Pěšcové kombinace
18. lekce: Kombinace lehkých figur
19. lekce: Kombinace těžkých figur
20. lekce: Kombinace na zavlečení (přilákání) figury a blokádu pole
21. lekce: Kombinace na odvlečení (odlákání) figury a uvolnění pole nebo linie
22. lekce: Kombinace na rozrušení obrany
23. lekce: Kombinace na překrytí a dobytí pole
24. lekce: Šachové úlohy, léčky
25. lekce: Útok na krále ve středu šachovnice
26. lekce: Útok na krále při stejných i různých rošádách
27. lekce: Pěšcové koncovky – uplatnění pěšcové převahy
28. lekce: Pěšcové koncovky – vzdálený a krytý volný pěšec
29. lekce: Dáma proti pěšci v koncovce
30. lekce: Věžové koncovky – postavení mostu
31. lekce: Věžové koncovky – základní principy
32. lekce: Střelec proti jezdci v koncovce
33. lekce: Koncovky stejnobarevných střelců
34. lekce: Koncovky nestejnobarevných střelců
35. lekce: Základy strategie – silné a slabé body, pěšcové slabiny
36. lekce: Strategie – volné sloupce a sedmá (druhá) řada
37. lekce: Jak studovat zahájení 1
38. lekce: Jak studovat zahájení 2
39. lekce: Jak studovat zahájení 3
40. lekce: Jak studovat zahájení 4

Základní šachový výcvik začátečníků ke stažení ve verzi pdf - ZDE (8,7 MB)