33. lekce - Koncovky stejnobarevných střelců

Základní šachový výcvik začátečníků

33. lekce: Koncovky stejnobarevných střelců

V koncovkách stejnobarevných střelců jsou rozhodujícími činiteli: 
- působnost střelců
- rozestavění pěšců
- postavení králů

Rovněž si vysvětlíme pojmy "dobrý" a "špatný" střelec. Např. v následující pozici

 1.?

stojí bílý na výhru. Bílý střelec může napadnout všechny pěšce černého, je tedy dobrým střelcem. Černý střelec naopak může pouze bránit vlastní pěšce, nemůže však ohrozit pěšce soupeřovy. Je tedy špatným střelcem.

Král černého nemůže táhnout, protože by umožnil bílému králi vstup na pole d6 nebo f6 se snadnou výhrou. Rozhodnou proto střelci. Kdyby v dané pozici byl na tahu černý, musí táhnout střelcem, a ztrácí jednoho pěšce. Na tahu je bílý. Plán hry spočívá v tom, že přenese povinnost tahu na černého, např. 1.Sc2 Sf7 2.Sd3 Se8 3.Se4 a po jakémkoliv tahu ztrácí černý pěšce.


 1.?

Bílý má dobrého střelce, avšak pokud by černý umístil svého střelce na diagonálu a2 - g8, nebyla by výhoda bílému k ničemu. V této pozici má však k dispozici razantní kombinační řešení: 1.Sh5! gxh5 [1...Sc4 2.Sxg6 Sg8 3.Sxf5 +-] 2.g6! hxg6 3.h7 a černý nezabrání postavení dámy.


 1.?

V této pozici nerozhoduje kvalita střelců. Rozhodující roli zde hraje čas. Bílý vyhraje kombinačním obratem obdobným tomu, se kterým jsme se seznámili  v předchozím diagramu 1.Sh5 Sa6 [1...gxh5 2.g6 hxg6 (2...Kf6 3.gxh7+-) 3.h7+-] 2.Sxg6 Sc4 3.Sxh7 Sxb3 4.g6 Sxa2 5.g7 b3 6.g8D b2 7.Dg3+ Kf6 8.Dg7#


 1.?       1...?

Černý na tahu remizuje jednoduše tím, že vstoupí králem na pole proměny pěšce - 1...Kb8 a není na šachovnici síla, která by ho odtud vyhnala.

Bílý na tahu vyhraje tím, že omezí působnost černého střelce na dlouhé diagonále - 1.Ka7 Sh1 2.Sc4 Sf3 3.Sa6+ Kd8 4.Sb7 Sg4 5.Se4 Sc8 6.Sf5! Sxf5 7.b7 a černý střelec nezadrží pěšce +-


 1.?       1...?

1.Se7 Sc1 2.Sf8 Sg5 3.Sg7 Sh4 4.Sf6 s prosazením pěšce a výhrou

Černý na tahu má jedinou šanci na remízu, a to převod krále na f5 1...Ke4! (ne však 1...Ke5, protože by po 2.Se7 Sc1 dostal 3.Sf6+ a prohrál by) 2.Se7 Sc1 3.Sf8 Sg5 3.Sg7 Kf5! s remízou, protože bílý nemůže překrýt dráhu střelce 4.Sf6 jako v předchozím příkladě.


Cvičení:

 1...?

Pozice z partie Schlechter,C - Wolf,H Vídeň 1905, která je klasickou ukázkou špatného a dobrého střelce. Všichni černí pěšci na rozdíl od bílých jsou na barvě střelce. Za bílého jde jen o to, najít správný plán: 1...Sa4 2.Kd4 Ke6 3.Se2 Sb3 [3...Se8 4.Sf3 Sc6 5.Sg2 a černý neudrží pěšce a následně i partii] 37.c6! tah rozhodující partii 37...bxc6 38.Sxa6 Kd7 39.Kc5 Kc7 40.Sd3 Kb7 41.a6+ Ka7 42.e6 d4 43.Sc4 1–0


A ukázka dobrého a špatného střelce v podání nejlepšího světového hráče nedávné minulosti:

 1.?

Kasparov,G - De Firmian,N New York 1995

1.g5! fxg5 [1...Sxg5 2.Kxb6+-; 1...hxg5 2.h6+-] 2.g4 další ukázka špatného střelce - černý střelec je odkázán jen na pasivní obranu svých pěšců 2...Ke6 3.Kc6 Sd4 4.Sd6 1–0


Domácí úkol:

B: Kf7, Sf8, g6            Č: Kf5, Sc3,

Bílý na tahu vyhraje. Navrhněte vyhrávající pokračování.

Řešení: 1.Sg7 Sd2 2.Sd4 Sh6 3.Se3 Sf8 4.Sd2 Sc5 5.g7 +-