14. lekce - Kombinace, mat na poslední řadě

Základní šachový výcvik začátečníků

14. lekce: Kombinace, mat na poslední řadě

 

Střední hra

Boj ve střední hře můžeme vedeme dvěma způsoby, které nazýváme poziční hra a kombinační hra. Tyto dva způsoby jsou spolu úzce spjaty, přičemž řídící roli má ten první.

Při poziční hře se snažíme na základě obecných znaků dané pozice nalézt co nejlépe vyhovující plán hry. Souhrn zásad, kterými se řídíme při jejich stanovení, se nazývá strategie.

Kombinační hra slouží k tomu, abychom specifickým způsobem dosáhli cílů, které jsou stanoveny plánem hry. Souhrn všech prostředků, jimiž těchto cílů dosahujeme, se nazývá taktika.

Vzájemná souvislost strategie a taktiky velmi názorně formuloval Euwe takto: "Strategie je věcí myšlení, taktika vidění"


Kombinace

Vrcholným prvkem šachové taktiky je kombinace. Činí šachovou hru neobyčejně přitažlivou a obohacuje ji o prvky umění a estetiky.


Struktura kombinace

                                       IDEA

MOTIV     ÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞÞ     CÍL

a) Motiv: je dán výchozí pozicí kombinace, jejími zvláštnostmi (Slabá poslední řada, nekrytá figura, daleko postouplý pěšec  atd.)

b) Idea: udává způsob přechodu od výchozí pozice k cílové (zavlečení, odvlečení, likvidace obrany, blokáda, vazba, překrytí dráhy, uvolnění pole, uvolnění dráhy, rozrušení, dvojí úder, odtažný šach apod.)

c) Cíl: je určen cílovou pozicí kombinace (mat, remiz, zisk materiálu, zisk poziční výhody).Mat na poslední řadě

Slabá poslední řada patří mezi typické kombinační motivy. Následující diagram je příkladem jednoduché kombinace s motivem "Slabá poslední řada", ideou odvlečení dámy z 8. řady, s cílem dát mat. Pěšci f7, g7, h7, kteří tvoří královskou ochranu, v tomto případě brání králi v úniku z 8. řady.

  1.?

1.Dxa6! Dxa6 (nesebere-li dámu, zbude bílému věž navíc) 2.Ve8 mat


Motiv slabé první řady vystihl také mistr světa Capablanka - viz následující diagram (Bernstein,O - Capablanca,J, Moskva, 1914):

 1...?

1...Db2!! krásný tah, bílý prohraje, ať zahraje 2.Dxb2, protože 2...Vd1 je mat, tak po 2.De1, protože přijde další oběť 2...Dxc3! 3.Dxc3 Vd1+ 4.De1 Vxe1 s matem. Nepomáhá ani 2.Vc2 protože po 2...Db1+ 3.Df1 Dxc2 4.g3 Vd1 získá černý rozhodující materiální výhodu.

Přímo koncert na téma slabé poslední řady předvedl bílý v pozici následujícího diagramu (Adams - Torre, New Orleans 1920):

 1.?

1.Dg4! Db5 (dámu nelze brát pro mat - 1...Dxg4 2.Vxe8 Vxe8 3.Vxe8 mat) 2.Dc4!! (dokonce dvakrát lze brát dámu na c4, ale v obou případech inkasuje černý mat na osmé řadě) Dd7 3.Dc7!! Db5 4.a4! (ale bílý se stále musí mít na pozoru! Po nepozorném 4.Dxb7? by po 4...Dxe2 5.Vxe2 Vc1+ vyhrál černý!) 4...Dxa4 5.Ve4 Db5 6.Dxb7! 1–0 Bílý dá mat na e8 nebo získá velkou materiální výhodu

Krásně využila slabou poslední řadu česká reprezentantka Kateřina Němcová při své spanilé cestě za titulem mistryně Evropy juniorek 2008 (Fuchs,J. - Němcová, K., Mistrovství Evropy D18 Herceg Novi 2008):

 1...?

1...Dc2!! (okamžitě rozhoduje partii) 2.Dxc2 (nepomůže ani 2.Ve2 pro 2...Dxc1 a černý vyhraje) 2...Vxf1 matCvičení:

 1...?

Řešení: 1...Dxg2+!! 2.Vxg2 Vb1+ 3.Vg1 Vbxg1 mat

 1...?

Řešení: 1...Vxa3!! 2.bxa3 (2.Vxa3 De1+ 3.Df1 Dxf1#; 2.Df1 Vxa1 3.Dxa1 De1+ 4.Dxe1 Vxe1#) 2...Dxa1+ 3.Vb1 Ve1+ 4.Vxe1 Dxe1+ 5.Df1 Dxf1# (Mikenas,V - Bronstein,D, Tallin 1965)

 1.?

Řešení: 1.Vc2 Dxd4 2.Vc4! Db6 3.Vc8+ Vd8 4.De3 Dxe3 5.Vxd8#

 

Řešení: 1...Dd4+ 2.Kh1 (2.Vf2 Ve1#) 2...Df2!! (dámu nelze vzít 3.Dxf3 pro 3...Ve1 s matem.) V partii se stalo 3.Db5 Ve1 a černý vyhrál (Reshevsky,S - Fischer,R, Palma de Mallorca 1970)Domácí úkol:

1. B: Kh1, Dd7, Vd2, Vf1, Pa2, c4, d5, e4, f5, h2 - Č: Kh7, Dh5, Vg6, Vb8, Pa7, c5, d4, g7, h6 - ČNT

Řešení: 1... Df3+! 2.Vxf3 Vb1+

2. B: Kg1, Dd2, Vc5, Vd1, Pe3, f2, g2, h2 - Č: Kg8, Df6, Va3, Vb8, Pa7, f7, g7, h7 - BNT

Řešení: 1.Db4! Vd8 (1...Vxb4 2.Vc8+ +-) 2.Vcd5 1-0