35. lekce - Základy strategie – silné a slabé body, pěšcové slabiny

Základní šachový výcvik začátečníků

35. lekce: Základy strategie – silné a slabé body, pěšcové slabiny

Lasker: "Poziční hra je přípravnou fází pro uskutečnění kombinace".


Silné a slabé body

V průběhu partie a v důsledku nepromyšlené hry pěšci vznikají postavení, v nichž některá pole mohou být obsazena nepřátelskou figurou. Slabým polem (pro nás silným polem) pak nazýváme pole, které nemůže být napadeno pěšcem soupeře.

Příklady slabého a silného pole ukazuje následující diagram z partie Chigorin,M - Tinsley,S, London, 1899:

 1.?

Silnými body bílého (tím i slabými body černého) jsou pole d6 a g5. Tyto pole nemůže napadnout žádný pěšec černého. Navíc u černého hraje nepříznivou roli opožděný pěšec d7, k jehož obraně jsou "přikovány" černé figury. To umožňuje aktivní rozestavení figur a získání prostorové převahy. Černý nemá žádnou možnost protihry a musí jen čekat, jak bílý bude pokračovat.

Bílý svou převahu uplatnil takto: 1.a4! Kd8 [1...bxa4 2.Vb4 Vb7 3.Vxb7 Sxb7 4.Dxa7+-] 2.axb5! Sxg2 3.Da3 Sd5 4.Va4! Vb7 5.Vxa7 Vxb5 6.Vdxd7+ Dxd7 7.Df8+ De8 8.Jf7+ Kc8 9.Dxe8# 1–0

Další zajímavý příklad využití slabého pole ukazuje následující diagram:

 1.?

27.Vac1 v pozici dominuje jezdec na silném poli c6 - vyřazuje ze hry věž b7 a zabraňuje druhé věži rozehrání přes d-sloupec. Černý je ztracen, i když má pěšce více 27...Sf8 28.b4 f6 29.f4 g5 30.fxg5 fxe5 31.g6! blokuje střelce a připravuje proniknutí věže na f7 31...Sd6 32.Vf1 Vb6 33.Vf7 s převodem krále na e4 33...e4 [jen o trochu lepší bylo 33...Vf8 34.Je7+ Sxe7 35.Vxe7 Vf6 36.Ve8+ Vf8 37.Vxf8+ Kxf8 38.Vxc7±] 34.h4! e3 35.Kf3 Vf8 36.Vxf8+ Kxf8 37.h5 e2 38.Kxe2 Sxg3 39.Vf1+ Ke8 [39...Kg8 40.Je7+ Kh8 41.Vf8#] 40.h6 Vxc6 41.hxg7 1–0 (Psakhis,L - Komarov,D, Benasque 1995)

Pěšcové slabiny

 

V pozici diagramu:

pěšec b2 - je opožděný pěšec. Zůstal za sousedními pěšci a nemůže jimi být kryt. Je slabinou v koncovce a často i ve střední hře, kdy na něj můžou útočit těžké figury.

pěšci a4, d4, f5, h6 - jsou izolovaní pěšci. Izolovaní pěšci nemají "kolegy" na sousedních sloupcích. Nelze jednoznačně říci, zda jsou i slabinou.

pěšci c6, c7 - dvojpěšec. Bývá slabý v koncovce, ve střední hře ne vždy.

U izolovaného pěšce a dvojpěšce je hodnocení závislé na rozmístění ostatních figur.


Cvičení:

 1.?

Bílý pevně ovládá slabé body f6 a h6 a měl by zvítězit matovým útokem. Musí tak však učinit rychle, než černý postaví dámu na a1. 1.Se2! Va5 [1...a3 2.g4 a2 3.Vxh7! Kxh7 4.Vh3+ Kg8 5.Vh8#] 2.g4 Vxe5 3.Sxe5 Sc4 4.Vdh3 Sxe2 5.Sf6 Ve6 6.e5 Sxg4 7.Vxh7 Vxf6+ 8.exf6 a bílý vyhraje

 1.?

Bílý využije slabosti dvojpěšce. Černému brzo dojdou tahy pěšcem a král černého bude brzo donucen opustit krytí pěšce c6, po čemž se jeho pozice rozsype. 1.b4 a6 2.a3 g6 3.g3 h6 4.h3 h5 5.h4 K kamkoli 6.Kxc6 a bílý vyhraje, když lehce posbírá další pěšce a prosadí některého pěšce do dámy.


Následující diagram ukazuje složitější příklad využití pěšcových slabin.

 1....?

1...Kf6 2.Kd2 Kg5 3.Ke2 Kh4 4.Kf1 Kh3 pokud by bílý pěšec stál místo na f3 na původním poli g2, černý by se takto nedostal králem do týla bílého 5.Kg1 e5 6.Kh1 [6.e4 g5 7.Kh1 h5 8.Kg1 h4 9.Kh1 g4 10.fxg4 Kxg4 11.Kg2 h3+ 12.Kf1 Kf3 a černý vyhraje] 6...b5 7.Kg1 f5 8.Kh1 g5 9.Kg1 h5 10.Kh1 g4 11.fxg4 [11.e4 fxe4 12.fxe4 h4 13.Kg1 g3 14.fxg3 hxg3 15.hxg3 Kxg3 s výhrou] 11...hxg4 12.Kg1 f4 13.exf4 exf4 14.Kh1 g3 15.fxg3 fxg3 16.hxg3 Kxg3 a bílý přejde na dámské křídlo a lehce vyhraje


Domácí úkol:

1. B: Kg1, De3, Vd1, Vf1, Jc3, Pb2, b3, f6, g2, h2
    Č: Kg8, Dc7, Va8, Vd8, Jb4, Pa6, b7, f7, g6, h7
    Jak využije bílý, který je na tahu, silného pěšce f6 k rychlé výhře?

Řešení: 1.Dh6 Dc5+ 2.Vd4! 1-0

2. B: Kg1, Df6, Va1, Vd1, Sf3, Pa2, b3, c4, f2, g2, h2
    Č: Kg8, Da5, Vc5, Vd7, Se6, Pa7, d6, f5, f7, g6, h7
    Jak využije bílý, který je na tahu, slabých polí f6 a g7 a slabé osmé řady černého k vítězství?

Řešení: 1.b4! Dxb4 2.Vdb1 Dxc4 3.Se2 Dc2 4.Sd3 Dc3 5.Vb8+ Vc8 6.Dxc3 +-