39. lekce - Jak studovat zahájení 3

Základní šachový výcvik začátečníků

39. lekce: Jak studovat zahájení 3

Mladí hráči projevují tendenci přeceňovat význam teorie zahájení. Chybně se domnívají, že nejsnáze dosáhnou úspěchu, když budou znát všechny varianty, které vedou až k "vyhraným" pozicím. Často získávají mechanické znalosti, aniž by poznali strategické cíle určitého zahájení. Mnohdy je vyvedou z míry neteoretické odpovědi soupeře, nemluvě o tom, že schematické znalosti variant vedou k povrchnímu způsobu šachového myšlení.

Správný přístup ke studiu teorie zahájení spočívá v přehrávání dobře glosovaných celých partií. Na nich se mladí hráči nejlépe seznámí nejen s rozestavěním figur v každém zahájení, ale i se strategickým cílem, přechodem ze zahájení do střední hry a poučí se i v hrách koncových. Takový přístup pochopitelně vyžaduje pomoc trenéra.

V počátku výcviku, tj. v prvním až druhém roce, se spokojíme s tím, že správné zásady vývinu figur demonstrujeme na miniaturních partiích. V nich vystupují prohřešky v nejnázornější podobě. Ty poskytují nepřeberné množství příkladů špatného vývinu figur. Navíc si chyby z vlastních partií žáci pamatují nejlépe. Při seznámení s jednotlivými druhy zahájení řešíme i otázku, která zahájení mají hrát sami hráči. Není dobré ponechat volbu zahájení zcela na nich, tak jako není správné, když trenér nutí hrát vlastní zahájení. V tomto období vývoje žákům doporučíme, aby zahajovali své partie tahem 1.e4. Proto při stručné charakteristice zahájení dáme přednost otevřeným, resp. polozavřeným hrám.


Charakteristika nejdůležitějších zahájení

Královský gambit

Základní ideou královského gambitu je tahem 2.f4 odstranit pěšce e5, otevřít sloupec f a tahem d4 získat pěšcový střed. Jedná se o jedno z nejstarších zahájení (Lopez. XVI. století) bylo velmi populární v 19. století (Anderssen, Morphy, Čigorin). V současné době se objevuje jen zřídka a mnohdy vede k poziční hře.

Greco,G - NN, Europe, 1620

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4 f6? chyba vedoucí k rychlému konci; tah odporuje základním zásadám zahájení a oslabuje postaveni krále

 

5.Jxg5 fxg5 6.Dh5+ Ke7 7.Dxg5+ Ke8 8.Dh5+ Ke7 9.De5# 1–0


Alechin,A - Tenner,O Cologne, 1911

1.e4 e5 2.f4 Sc5 3.Jf3 d6 4.Jc3 Jf6 5.Sc4 Jc6 6.d3 Sg4 7.Ja4 exf4 8.Jxc5 dxc5 9.Sxf4 Jh5 10.Se3 Je5? chybný tah, který umožní Alechinovi velmi efektní oběť dámy - správné bylo 10...0–0

 

11.Jxe5! Sxd1 12.Sxf7+ Ke7 13.Sxc5+ Kf6 představit dámu 13...Dd6 se černému asi moc nelíbilo, ale byla to jediná možnost, jak se vyhnout rychlého matu 14.0–0+ Kxe5 [ani ústup 14...Kg5 již černého nezachrání 15.Se3+ Kh4 16.g3+ Kh3 (16...Jxg3 17.Vf4+ Kg5 18.h4+ Kh6 19.Vf6#) 17.Se6+ Sg4 18.Sxg4#] 15.Vf5# 1–0


a jedna partie z poslední doby

Shirov,A - Lapinski,J, Daugavpils, 1990

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4 g4 5.0–0 gxf3 6.Dxf3 Df6 7.e5 Dxe5 8.Sxf7+ Kxf7 9.d4 Dxd4+ 10.Se3 Df6 11.Sxf4 bílý obětoval dvě figury za nebezpečný útok 11...Ke8 12.Jc3 Jc6 13.Jd5 Dg6 14.Vae1+ Se7? po tomto tahu již bílého útok vede k výhodě, černý měl zahrát 14...Jge7

 

15.Sd6 Kd8? a následuje rychlý konec 16.Df8+! Sxf8 17.Sxc7# 1–0


Ruská hra

Hraje se dnes velmi často. Černý nebrání pěšce e5, ale okamžitým napadením pěšce e4 usiluje o rychlý vývin lehkých figur a živou hru, Ruskou hru lze pokládat za velmi vhodnou i pro začínající hráče.

Nicevski - Dvoreckij Polanica, 1973

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d4 Jxe4 4.Sd3 d5 5.Jxe5 Sd6 6.0–0 0–0 7.c4 Sxe5 8.dxe5 Jc6 9.f4 Sf5 10.Se3 Jb4 11.Sxe4 Sxe4 12.Jc3 Sd3 13.Sc5 v úvahu přicházelo 13.cxd5 Sxf1 14.Kxf1 s kompenzací 13...Sxf1 14.Dxf1 d4 15.Vd1? přehlíží kombinaci černého, správné bylo 15.Sxf8

 

dxc3 16.Sxb4? bílý měl zahrát 16.Vxd8 Vfxd8 17.bxc3 a pozice by byla nejasná 16...c2! 17.Vc1 17.Vxd8 Vfxd8 18.Sc3 Vd1 a černý vyhraje 17...Dd4+ 18.Kh1 Dxb2 19.Sxf8 Kxf8 20.h4 Vd8 21.Kh2 Vd2 22.Dg1 b6 0–1


Bonc-Osmolovskij - Baranov, Moskva, 1953

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d4 exd4 4.e5 Je4 5.Dxd4 d5 6.exd6 Jxd6 7.Sd3 De7+ lepší je 7...Jc6 8.Se3 Jf5? to už vede k velkým problémům; lepší bylo 8...Sf5 9.Sxf5 Sxf5 10.Jc3 Db4 11.De5+ Se6 12.0–0–0 Jc6 13.Dxc7 Vc8 14.Df4 Da5 15.Dg5 Da6 16.Vhe1 Jb4 17.Jd4 kritická pozice, černý sází na útok, přehlíží však nádherný závěr bílého 17...Vxc3

 

18.Dd8+!! Kxd8 19.Jxe6+ Ke7 20.Sg5+ f6 21.Jd8+ 1-0


a v Ruské jeden přídavek; uvidíme, jak proti ruské hraje jeden ze současných nejlepších českých hráčů Zbyněk Hráček:

Hráček,Z - Jusupov,A, Bundesliga 2000

1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jxe5 d6 4.Jf3 Jxe4 5.d4 d5 6.Sd3 Jc6 7.0–0 Se7 8.c4 Jb4 9.Se2 0–0 10.Jc3 b6 11.Je5 Sb7 12.Ve1! dxc4? [12...c5!?] 13.Sxc4 Jxc3 14.bxc3 Jd5 15.Df3 c6 16.Sb3 Sd6 17.Sc2 Dc7 18.Dh3 g6 19.Sh6 Vfe8 20.c4! Sxe5 21.dxe5 Jb4 22.Sf5! Vxe5?! [22...gxf5?? 23.Dg3+ Kh8 24.Dg7#] 23.Dc3 Vae8 24.f4! Vxe1+ 25.Vxe1 Vxe1+ 26.Dxe1 Dd8

 

27.De5 f6 28.De6+ Kh8 29.Df7 Dd4+ 30.Kf1 Dd1+ 31.Kf2 Dd2+ 32.Kg3 De3+ 33.Kh4 Df2+ 34.Kh3 1–0


Italská hra

Jde o jedno z nejstarších zahájení. První rozbory byly učiněny již v 16. století. Bílý usiluje o rychlý vývin lehkých figur, často ve spojení s útokem na bod f7. Toto zahájení je jedno z nejvhodnějších pro začínající šachisty.

Rossolimo - Vaisman, San Juan, 1967

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Sb4+ 7.Sd2 Sxd2+ 8.Jbxd2 d5 9.exd5 Jxd5 10.Db3 Jce7 11.0–0 c6 12.Vfe1 0–0 13.a4 b6? oslabuje pozici, lépe 13...Dc7 14.Je5 Sb7 15.a5 Vc8 16.Je4 Dc7 17.a6 Sa8 18.Dh3 bílý vyřešil dámské křídlo, proto přechází k útoku na černého krále 18...Jf4 19.Dg4 Jed5 20.Va3 Je6 21.Sxd5 cxd5 22.Jf6+ Kh8

 

23.Dg6!! Dc2 dámu nelze brát 23...hxg6 pro 24.Vh3 mat ani 23...fxg6 24.Jxg6 hxg6 25.Vh3 mat 24.Vh3 1–0


Steinitz,W - Von Bardeleben,C, Hastings, 1895

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Sb4+ 7.Jc3 d5? 8.exd5 Jxd5 9.0–0 Se6 10.Sg5 Se7 11.Sxd5! Sxd5 12.Jxd5 Dxd5 13.Sxe7 Jxe7 14.Ve1 f6 15.De2 Dd7 16.Vac1 c6? [16...Kf7] 17.d5!! cxd5 18.Jd4 Kf7 19.Je6 Vhc8 20.Dg4! g6 21.Jg5+ Ke8

 

22.Vxe7+! jedna z nejoriginálnějších pozic šachu všech dob - i když jsou všechny figury bílého napadeny, bílý vyhraje; 13-tahovou kombinací se tato partie nesmazatelně zapsala historie šachu 22...Kf8 [22...Dxe7 23.Vxc8+ Vxc8 24.Dxc8++-; 22...Kxe7 23.Ve1+ Kd6 24.Db4+ Vc5 (24...Kc6 25.Vc1#; 24...Kc7 25.Je6+ Kb8 26.Df4++-) 25.Je4++-] 23.Vf7+! [23.Dxd7?? Vxc1+–+] 23...Kg8! [23...Dxf7 24.Vxc8+ Vxc8 25.Dxc8+ De8 26.Jxh7++-] 24.Vg7+! Kh8! [24...Kf8 25.Jxh7+ Kg7 26.Dxd7++-] 25.Vxh7+! Černý odešel z hracího sálu - Steinitz poté divákům předvedl matový závěr 25.Vxh7+! Kg8 26.Vg7+ Kh8 27.Dh4+ Kxg7 28.Dh7+ Kf8 29.Dh8+ Ke7 30.Dg7+ Ke8 31.Dg8+ Ke7 32.Df7+ Kd8 33.Df8+ De8 34.Jf7+ Kd7 35.Dd6#


Španělská hra

Jedná se o jedno z nejpopulárnějších zahájení. Poprvé je teoreticky zpracoval Španěl Ruy Lopez v XVI. století. Španělskou hru hráli všichni mistři světa; patří ke strategicky náročným zahájením. Jejím úskalím by měli projít všichni mladí hráči.

Ljubojevic - Calvo Minguez, Lanzarote 1973

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Jf6 4.0-0 Jxe4 5.Ve1 Jd6 6.Jxe5 Se7 7.Dh5 Jxe5 8.Dxe5 Jxb5? příliš odvážné, lepší bylo 8...O-O 9.Dxg7! Vf8 10.a4 Jd6 11.Jc3 Jf5

 

12.Jd5!! f6 černý nemohl vzít dámu 12...Jxg7 pro 13.Jf6# 13.Dxh7 d6 14.Dg6+ a černý se vzdal - na 14...Vf7 by bílý zakončil 15.Jxf6+ Kf8 16.Dg8# 1-0

a na závěr této kapitoly jedna slavná partie české jedničky Davida Navary černými ve španělské z roku 2007:

Cheparinov - Navara, Heraklio 2007

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0-0 8.h3 Sb7 9.d3 d6 10.a3 Dd7 11.Jc3 Vfe8 12.a4 b4 13.Je2 d5 14.exd5 Jxd5 15.Jg3 Sf8 16.Sd2 a5 17.Sa2 Jd4?! 18.Jxe5 Dd6 19.Jf3?! [19.Dg4]] 19...Vxe1+ 20.Sxe1 Jf4 21.Jxd4 Dxd4 22.Dg4 Ve8 23.Jf5 h5 24.Jh6+?! nepřesnost, bílý se měl spokojit s 24.Jxd4 hxg4 25.hxg4 Jxg2 26.Sd2 Sc5 a pravděpodobnou remízou 24...Kh7 25.Df5+ Kxh6 26.Sd2 Sd6! 27.Sxf7 hrozí 28.Dg6 mat nebo 28.Dxh5 mat. Jak tyto hrozby vlastně černý může bránit?

 

27...Dxf2+!! proč bránit, když může David Navara nádherně obětovat dámu 28.Kxf2 Ve2+ 29.Kg1 Vxg2+?! ještě lepší bylo vzít hned 29...Vxd2! 30.Kf1 Vxd2 31.Sg8? zde měl bílý poslední možnost se zachránit věčným šachem 31.h4! Sg2+ 32.Ke1 Ve2+ 33.Kd1 Sf3 34.Dg5+ Kh7 35.Df5+= 31...Sg2+ 32.Ke1 Ve2+ 33.Kd1 Sf3! 34.Dh7+ Kg5 35.Va2 Vh2+ 36.Ke1 Jxd3+! a ještě jeden hřebík do bílé rakve. Bílý se vzdal, protože by po 37.cxd3 Sg3+ 38.Kf1 Vh1 dostal mat. 0-1

Domácí úkol:

Vyjmenujte polozavřená zahájení a jejich úvodní tahy!