26. lekce - Útok na krále při stejných i různých rošádách

Základní šachový výcvik začátečníků

26. lekce: Útok na krále při stejných i různých rošádách

V této lekci si ukážeme nejjednodušší formy útoku na krále při stejných i různých rošádách. Využijeme k tomu opět krátké partie, v nichž chyby prohrávající strany (nejčastěji porušení zásad správného a rychlého vývinu) jsou instruktivní a názorné. Složitější příklady včetně hlubších zásad jsou vysvětleny v dalších výcvikových cyklech.


Útok na krále při stejných rošádách

K útoku se dostává zpravidla strana, která získala náskok ve vývinu, otevřela vhodný sloupec k útoku, vytvořila soupeři pěšcové slabiny apod. Častým objektem útoku jsou slabé body f7, g7 nebo h7. Při stejných rošádách útočí především figury, méně často pak pěšci.

1. Chigorin,M - Schlechter,C, London, 1899

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Sc4 Jf6 4.Jc3 [slabší je 4.e5 d5 5.Sb3 Je4 6.Jf3 Sg4 7.0–0 Jc6 s dobrou hrou černého] 4...Jc6 5.Jf3 Sb4 6.0–0 0–0 7.e5 Jg4 8.d4 d6 9.h3 Je3 10.Sxe3 fxe3 11.Jd5 Sa5? (nutné bylo 11...Se6) 12.exd6 Dxd6 13.Jg5! začíná útok na slabý bod f7 13...Dg6 (pěkné varianty vznikají po 13...Se6 14.Dh5 h6 15.Jf6+ gxf6 16.Jxe6 fxe6 17.Dg6+ Kh8 18.Dxh6+ Kg8 19.Sxe6+ Dxe6 20.Dg6+ Kh8 21.Vf4 1-0)

14.Jxf7! Vxf7 15.Je7+ Jxe7 16.Sxf7+ Dxf7 17.Vxf7 Kxf7 18.Dh5+ a černý se vzdal 1–0


2. Capablanca - N.N., New York 1918

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Jf6 4.Sb5 Sb4 5.0–0 0–0 6.d3 d6 7.Sg5 Sg4? (7...Sxc3) 8.Jd5 Jd4 9.Jxb4 Jxb5 10.Jd5 Jd4 11.Dd2! Dd7? černý kopíruje tahy bílého - bílý však na chytráka rychle vyzraje (11...Sxf3 12.Sxf6 gxf6 13.Dh6+-) 12.Sxf6 Sxf3

13.Je7+ a je po opičení 13...Kh8 a matový závěr 14.Sxg7+! Kxg7 15.Dg5+ Kh8 16.Df6# 1-0


3. Schulder - Boden,S, London, 1860

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.c3 (spíše se hraje 3.d4 nebo 3.Sc4) 3...f5 4.Sc4 Jf6 (černý se ke své škodě neodhodlal vzít na e4, protože po 4...fxe4 5.Jxe5 dxe5 6.Dh5+ Kd7 7.Dxe5 De7 by udržel materiální výhodu) 5. d4 (5.Jg5 a bílý má výhodu) 5...fxe4 6.dxe5 exf3 7.exf6 Dxf6 8.gxf3 Jc6 9.f4 Sd7 10.Se3 O-O-O 11.Jd2 Ve8 12.Df3 Sf5 13.O-O-O?? (rošáda má za úkol "uklidit" krále do bezpečí, v tomto případě však jde král přímo pod kola útoku - po 13.Sb5 by sice černý měl malou výhodu, ale o výsledku partie by vůbec nebylo rozhodnuto) 13...d5! (uvolňuje dráhu střelci) 14.Sxd5

14...Dxc3+!! (a zasazuje rozhodující úder) 15. bxc3 Ba3# 0-1(dvojice střelců dokonala dílo zkázy)


4. NN - Lasker,E, 1900

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3 Jf6 5.d4 exd4 6.cxd4 Sb4+ 7.Sd2 Jxe4 8.Sxb4 Jxb4 9.Sxf7+ Kxf7 10.Db3+ d5 11.Dxb4 Vf8 12.O-O Kg8 13.Jc3 Jxc3 14.bxc3? (na první pohled normální tah, umožňuje však oběť černé věže s demolicí královského krytu - správné bylo 14.Dxc3)

14...Vxf3! 15.gxf3 Sh3 (hrozí 16...Dg5 s následným matem na g2) 16.Kh1 Df6 17.f4 Dg6 18.Vg1 De4+ 19.f3 Dxf3+ 20.Vg2 Dxg2# 0-1


5. Adams,M - Lautier,J, Bordeaux 2000

1.e4 c5 2.Jc3 e6 3.Jf3 Jc6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jf6 6.Jxc6 bxc6 7.e5 Jd5 8.Je4 Dc7 9.f4 Da5+ 10.Sd2 Db6 11.Sd3 Se7 12.De2 0–0 13.c4 Jb4 14.Sb1 f5 15.exf6 Sxf6 16.Jxf6+ Vxf6 17.Se3 Da5 18.0–0 Sa6 19.Sd4 oba střelci míří na černého krále 19...Vf7 20.a3 Jd5 21.Dh5! a útok se stupňuje 21...Sxc4 (nejde ani 21...g6? 22.Sxg6 hxg6 23.Dh8#; ani 21...h6? 22.Sh7+ Kf8 23.Sg6 Ve7 24.cxd5 Sxf1 25.d6+-) 22.Sxh7+ Kf8 23.Sg6 Sxf1 24.Vxf1 c5 25.Se5 Jf6 26.Sd6+ Ve7 27.Dh8+ Jg8 28.f5! a rozhodující zapojení poslední figury bílého - věže f1 28...e5

29.f6 gxf6 30.Vxf6# 1–0Útok na krále při různých rošádách

Rošády na různých křídlech jsou většinou neklamným znamením, že obě strany chtějí útočit na nepřátelského krále. Při opačných rošádách sehrávají významnou roli pěšci, neboť jejich postup neoslabuje vlastního krále a naopak pomáhají rozbít kryt krále soupeřova. Významnou úlohu má při těchto útocích faktor času. Kdo útočí rychleji, má šanci na vítězství. Proto se často setkáváme s obětí pěšců, popřípadě i figur.

1. Raubitschek,R - Capablanca,J, New York, 1906

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 g5 4.Sc4 Sg7 5.h4 h6 6.d4 Jc6 7.c3 d6 8.0–0 De7 9.Db3 Jd8 10.hxg5? bílý jde za ziskem pěšce, ovšem za cenu otevřeni sloupců proti vlastnímu králi 10...hxg5 11.Db5+ Sd7 12.Dxg5 Sf6 13.Dxf4 Je6 14.Sxe6 Sxe6 15.e5 dxe5 16.Jxe5 0–0–0 17.Ja3 Vh4 18.Dg3 Sxe5 19.Dxe5 Vd5 20.Dg7 Vg4 21.Dh7 Jf6 22.Dh8+ Vd8 23.Dxf6 Vdg8 24.Vf2 (24.Dxe7 Vxg2+ 25.Kh1 Sd5 s matem)

24...Vxg2+ 25.Kf1 (25.Vxg2 Vxg2 26.Kxg2 Dxf6-+) Sc4+ 26.Jxc4 Vg1# 0–1


2. Hubner,R - Sosonko,G, Brusel, 1987

1. e4 c5 2. Jf3 d6 3. d4 cxd4 4. Jxd4 Jf6 5. Jc3 g6 6. Se3 Sg7 7. f3 Jc6 8. Dd2 O-O 9. Sc4 Sd7 10. O-O-O Je5 11. Sb3 Vc8 12. h4 Jc4 13. Sxc4 Vxc4 14. h5 (oběť pěšce s cílem otevření "h" sloupce pro útok) 14...Jxh5 15.g4 Jf6 16.Sh6 Jxe4 17.De3 Jf6?

(černý měl zahrát 17...Vxc3 18.bxc3 Sxh6 19.Dxh6 Jf6 a pokusit se o rychlý protiútok na bílého krále - další průběh je velmi rychlý) 18.Sxg7 Kxg7 19.Dh6+ Kh8 20.Je4! (s cílem odstranění obrany - jezdce na f6) 20...Vxd4 21.Jxf6 Vxd1+ 22.Kxd1 a černý se vzdal, protože matu 23.Dxg7 nezabrání - 1 - 0


3. Ivanchuk,V - Anand,V, Linares 1998

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 e6 7.Dd2 Se7 8.0–0–0 0–0 9.f3 Jxd4 10.Dxd4 a6 11.h4 b5 12.Kb1 Dc7 13.h5 oba soupeři používají k útoku na krále postupu pěšců 13...h6 14.Sh4 Sb7 15.Je2 [lepší bylo 15.Sd3] 15...Vac8 16.Dd2 Vfd8 17.Ve1 e5! 18.Sxf6?! to už je chyba, bílý měl buď přiznat nepřesnost v 15. tahu a vrátit se jezdcem na c3 nebo zahrát 18.Jg3 18...Sxf6 19.Jc3 Sg5 20.Dd1 Da5 21.Jd5 Sxd5 22.exd5 to umožňuje černému parádní zakončení

22...Vxc2!! 23.Kxc2 Dxa2 24.f4 (nic už nepomáhá - 24.Ve4 Vc8+ 25.Kd3 Dxb2 26.Vg4 e4+ 27.Kxe4 De5+ 28.Kd3 De3#; 24.Kd3? Dc4#; 24.Dd3 Vc8+ 25.Kd1 Vc1+ 26.Ke2 Dxb2+ –+) 24...Vc8+ 25.Kd2 Sxf4+ 26.Ke2 Dxb2+ 27.Kf3 Vc1 28.De2 Dc3+ 29.Kg4 Dg3+ 30.Kf5 g6+ 31.Ke4 f5# 0–1


A dvě ukázky provedení útoku při opačných rošádách v podání českých velmistrů:

4. Hráček,Z - Kharlov,A, New York 1998

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Sg5 e6 7.Dd2 Se7 8.0–0–0 Jxd4 9.Dxd4 0–0 10.f4 Da5 11.Kb1 Vd8 12.Se2 Sd7 13.De3 h6 14.h4 Sc6 15.Vd3 Kf8 16.Sxf6 Sxf6 17.Sf3 a6 18.g4 g5? (tento tah výrazně oslabuje pozici černého krále) 19.hxg5 hxg5 20.e5! (krásný tah, který rozhoduje partii) 20...Sg7 (černý totiž nemůže 20...gxf4, protože by rozhodla oběť dámy 21.exf6 fxe3 22.Vh8#) 21.exd6 Db4 22.fxg5 Vxd6 23.Vxd6 Dxd6 24.Sxc6 Dxc6 25.Je4 Db5 26.Da3+ Kg8

27.Jf6+ a černý se vzdal 1–0 po 27...Sxf6 28.gxf6 De5 29.Dh3 Dxf6 30.Dh7+ Kf8 31.Dh8+ Dxh8 32.Vxh8+ Ke7 33.Vxa8 by bílý lehce uplatnil materiální převahu k výhře


5. Navara,D - Kallio,H, Leon 2001

1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Jc3 g6 4.Se3 Sg7 5.Dd2 Jc6 6.f3 e5 7.Jge2 0–0 8.0–0–0 exd4 9.Jxd4 Ve8 10.g4 Sd7 11.h4 (bílý zahajuje rychlý postup proti černé pevnosti) 11...Je5 12.Se2 h5 (ve snaze pozdržet postup bílého) 13.gxh5 (ano, je potřeba otevřít sloupec g) 13...Jxh5 14.Sg5 f6 (tento tah oslabuje pěšce g6) 15.Se3 a6 16.Vhg1 c5 17.Jb3 c4 18.Jd4 b5 19.f4 b4 20.fxe5 bxc3 21.Dxc3 fxe5 (a závěrečná paráda)

22.Vxg6! exd4 23.Sxd4 (černý je ztracen) 23...Sf5 24.exf5 Jf4 (24...Vxe2 25.Dxc4++-) 25.Sxc4+ [25...Kh8 (25...Kh7 26.Vxg7+ Kh6 27.Dg3+-; 25...Kf8 26.Sxg7+ Ke7 27.Sf8++-) 26.Vh6#] 1–0

Domácí úkol:

1. V pozici diagramu doporučte bílému zakončení útoku:
B: Kc1, Dg3, Vd1, Vh1, Se5, Pb2, c2, e4, f5, h5
Č: Kh7, Db7, Va8, Vg8, Se7, Sf7, Pa4, b4, c5, g7, h6

Řešení: 32.Dg6+!! Sxg6 33.hxg6+ Kh8 34.Vxh6# 1–0 (Reti,R - De Leeuw,R, 1919)

2. V pozici diagramu doporučte bílému zakončení útoku:
B: Kg1, De2, Va1, Ve1, Sf4, Je5, Pa2, b2, c2, f2, g2, h2
Č: Kc8, De7, Vd8, Vh8, Sf8, Jd7, Pa6, b7, d4, d5, f6, g7, h7

Řešení: 1.Jc6!! Dxe2 (1...bxc6 2.Dxa6 mat) 2.Ja7 mat