28. lekce - Pěšcové koncovky – vzdálený a krytý volný pěšec

Základní šachový výcvik začátečníků

28. lekce: Pěšcové koncovky – vzdálený a krytý volný pěšec

Vzdálený volný pěšec a krytý volný pěšec představují v pěšcových koncovkách obrovskou výhodu.

Výhodu vzdáleného volného pěšce si vysvětlíme na následujícím příkladu:

 

volný pěšec bílého je od pěšců královského křídle dále než volný pěšec černého. Plán bílého jednoduchý - postupuje volným a-pěšcem, což nutí černého krále při jeho odstranění ke vstupu na a-sloupec. Bílý král toho využije k sebrání c-pěšce a k rychlému přesunu na královské křídlo. Zde sebere pěšce a umožní tak některému ze svých pěšců postup do dámy 1.a4+ Ka5 2.Kc4 Kxa4 3.Kxc5 Kb3 4.Kd6 Kc3 5.Ke6 Kd3 6.Kf6 Ke3 7.Kxg6 Kf3 8.Kxf5 Kxg3 9.Kg5 Kf3 10.f5 a bílý vyhraje

Ještě větší výhodou pro silnější stranu je existence krytého volného pěšce:

 

bílý má krytého volného pěšce na g5, černý král tak nesmí opustit čtverec d5-g5-g8-d8, protože by bílý okamžitě rozhodl postupem svého g-pěšce. Plán bílého tak je nejprve zlikvidovat pěšce na dámském křídle, poté se přesunout na královské křídlo a prosadit g-pěšce 1.Ke4 Kd6 2.Kd4 Ke6 3.Kc5 b4 4.axb4 axb4 5.Kxb4 první část plánu splněna, pěšci dámského křídla odstraněni 5...Kd5 6.Kb5 Kd6 7.Kc4 Ke5 8.Kc5 Ke6 9.Kc6 Ke7 10.Kd5 Kf7 11.Ke5 Kg6 12.Ke6 Kg7 13.Kf5 druhá část plánu splněna, bílý král se přesunul na královské křídlo 13...Kf7 14.g6+ Kg7 15.Kg5 Kg8 16.Kxh5 Kg7 17.Kg5 Kg8 18.Kf6 Kf8 19.g7+ Kg8 20.h5 Kh7 21.Kf7 a bílý prosadí svého pěšce do dámy.

Další příklady využití vzdáleného volného pěšce:

 

bílý nejprve vytvoří vzdáleného volného pěšce a vyhraje nám již zmáným způsobem 1.h4 gxh4 2.gxh4 Ke5 3.h5 a6 4.h6 Kf6 5.Kf4 Kg6 6.b4 Kxh6 7.Kxf5 Kg7 8.Ke6 Kf8 9.Kd7 Kf7 10.Kc7 Ke7 11.Kxb7 Kd7 12.Kxa6 Kc7 13.a4 Kd7 14.Kb6 Kd6 15.a5 a bílý prosadí pěšce do dámy.

V následující ukázce z partie Gheorghiu - Gligoric (Hastings 1964) černý pro svého vzdáleného volného pěšce dokonce neváhá obětovat pěšce:

 

1...f5! 2.Ke3 f4+! oběť pěšce právě s cílem vytvoření vzdáleného volného pěšce 3.Kf2 v případě přijetí by černý rychle svého vzdáleného volného pěšce využil k výhře 3.gxf4+ Kf5 4.b4 b5 5.a3 a6 6.Ke2 Kxf4 7.Kf2 h4 8.Kg2 h3+ 9.Kxh3 Kxf3-+ 3...b5 4.b3 b4 5.Kg2 fxg3 6.Kxg3 h4+ 7.Kh3 Kf4 a následuje již známý postup, černý nechává svého h-pěšce napospas a přesouvá krále na dámské křídlo 8.Kxh4 Kxf3 9.Kg5 Ke3 10.Kf5 Kd3 11.Ke5 Kc3 12.Kd5 Kb2 13.Kc4 a5 14.Kb5 Kxa2 15.Ka4 Kb2 16.Kxa5 Kxb3 17.Kb5 Kc3 s výhrou.

A ukázky využití krytého volného pěšce:

 

1.Kg2 Ke6 2.Kf3 Ke5 3.Ke3 Ke6 4.Kd4 Kf6 nelze 4...Kd6, protože h-pěšec by se dal na vítězný pochod - 5.h6+- 5.Kd5 Ke7 6.Kc6 Kf6 7.Kxc7 Ke7 8.Kc6 Ke6 9.Kc5 Ke5 10.Kc4 a na e4 král z již známých důvodů nemůže, musí tak pustit bílého krále ke svému pěšci 10...Ke6 11.Kd4 Kf6 12.Kd5 Kf7 13.Ke5 Kg7 14.Ke6 Kh6 15.Kf6+-

 

1.Kc4 Kc6 2.Kb4 Kd6 (2...b6 3.Kc4 Kd6 4.Kb5 Kc7 5.h5+-) 3.Kb5 Kc7 4.Kc5 Kd8 5.Kb6 Kc8 6.h5! a po tomto tempu je černý v nevýhodě tahu, pokud by král ustoupil na b8, přijde okamžité 7.e7. Černý proto pustit pěšce 6...Kd8 7.Kxb7 Ke7 8.Kc7 Ke8 9.Kd6 Kd8 10.e7+ Ke8 11.Ke6! o patu nemůže být ani řeč, černý má ještě pohyblivé pěšce 11...g5 12.hxg6 h5 13.g7! hxg4 14.g8D#


Cvičení:

1. Procvičte následující pozici se vzdáleným volným pěšcem - bílý na tahu!

 

1.Ke4 Kd6 2.Kd4 b4 3.Kc4 b3 4.Kxb3 Kxd5 5.Kc3 Ke4 6.Kd2 Kf3 7.Ke1 Kxg4 8.Kf2 Kh3-+


Domácí úkol:

1. B: Kb3, a3, c3, f5, g4, Č: Kf6, a5, b5, c6, g5

Bílý na tahu vyhraje

Řešení: 1.a4 Ke5 2.axb5 cxb5 3.c4 a4+ (3...b4 4.c5+-) 4.Kc3 bxc4 5.Kxc4 Kd6 6.Kb4+-