1. lekce - Úvod. Šachovnice a označení polí

Základní šachový výcvik začátečníků

1. lekce: Úvod. Šachovnice a označení polí

 

Úvod - legenda o vzniku šachu

Od kdy jsou známy ŠACHY - nejstarší hra světa?

Prý ji vynalezl moudrý učenec z Indie pře 2000 lety. Nejznámější pohádkou o počátcích šachu je o Sissovi ben Dahirovi:

Mladý král Šahram nevládl národu spravedlivě. Učený Sissa ben Dahir vymyslel šachovou hru a na ní králi ukázal, že se bez lidu nemůže obejít.

Však vidíte, vaše veličenstvo, řekl králi, že i takový malý pěšec může rozhodnout o vítězství. A ten pěšec, to jsme my, obyčejný prostý lid, a proto s námi musíte počítat.

Král se této hře naučil a poučil se s ní. Pak se Sissy ben Dahira zeptal, jakou odměnu si přeje za svůj vynález. Učenec odpověděl, že má skromné přání - aby mu král dal na první pole šachovnice jedno zrnko pšenice, na druhé dvě zrnka, na třetí čtyři, na další osm, šestnáct a tak dále vždy dvojnásobek na všech 64 polí.

Král ocenil jeho skromnost, ale odměna se mu zdála malá. Avšak učenec trval na svém. Sběrači pšenice proto odešli na čtyři strany prostorné indické země, načež králi došla nečekaná zpráva: V celé Indii není tolik pšeničných zrn, abyste mohl uspokojit přání Sissy ben Dahira.

To není možné, rozzlobil se král, ale když mu učenci vysvětlili, že zrn by bylo potřeba 264 -1, tj. 18.446.744.073.709.551.615 (přes 18 triliónů zrnek), uvěřil. Matematikové zjistili, že by k tomu bylo třeba tolik obilí, které by se za 10 let vypěstovalo na celém povrchu zeměkoule, počítaje v to i moře...

Tolik legenda - skutečnost však byla jiná. Hra podobná dnešnímu šachu vznikla asi v 6. století n.l. v Indii (tzv. čaturanga). Přes Persii a Arábii (kde vznikla složitější forma hry tzv. šatranž) pronikla do Evropy a postupně se rozšířila do celého světa. Její pravidla se měnila a zdokonalovala až k dnešní podobě.


Šachovnice a označení polí

Šachovnice je čtvercová deska, která se skládá ze 64 (8x8) čtvercových polí střídavě světlých (nazýváme je "bílá pole") a tmavých (nazýváme je "černá pole"). Při umístění šachovnice je třeba dávat pozor, aby každý z partnerů měl po pravé ruce bílé pole (viz následující diagram):

Každé pole má své označení. Pomocí arabských čísel a malých písmen může být každé pole rychle a přesně určeno.

Řady jsou vodorovné, rovnoběžné s okrajem šachovnice (označeny 1 - 8). Sloupce jsou kolmo k hráči (označeny a - h). Diagonály či úhlopříčky jsou šikmé.

Všechna pole na okrajích šachovnice se nazývají okrajová a všechna pole v rozích se nazývají rohová.

Čtyři pole ve středu šachovnice jsou středová, také se jim říká centrum (d4, d5, e4, e5).


Cvičení:

1. Kolik bílých polí je na šachovnici?

Odpověď: 32

2. Vyjmenujte pole, která se nacházejí na diagonále b1-h7, a3-f8 atd.

Odpověď: b1, c2, d3, e4, f5, g6, h7;  a3, b4, c5, d6, e7, f8.

3. Vyjmenujte bílá rohová pole.

Odpověď: a8, h1.

4. Vyjmenujte okrajová pole sloupce -h

Odpověď: h1, h2, h3, h4, h5, h6, h7, h8.

5. Kolik polí patří k centru?

Odpověď: 4

6. Vyjmenujte různá pole na nástěnné šachovnici, která trenér ukáže (např. b2, g6, c4, f7, a7, d1, h6, e2 atd.).

 

Domácí úkol:

1. Zapište černá pole na sloupcích -b a -g

Odpověď: b2, b4, b6, b8, g1, g3, g5, g7

2. Zapište bílá pole na čtvrté a sedmé řadě.

Odpověď: a4, c4, e4, g4, b7, d7, f7, h7.