2. lekce - Šachové figury a jejich pohyb

Základní šachový výcvik začátečníků

2. lekce: Šachové figury a jejich pohyb

 

Rozložení sil

Každý ze soupeřů má při zahájení hry krále, dámu, dvě věže, dva střelce, dva jezdce a osm pěšců.

Základní postavení kamenů před zahájením partie je přesně určeno a musí být dodrženo (viz následující diagram):

 

V šachové terminologii se dámě a věži říká těžké figury, střelcům a jezdcům lehké figury. Král je samozřejmě figura nejdůležitější a musí na šachovnici zůstat od začátku do jejího konce, protože neodvratitelná ztráta krále se rovná prohře.

Sloupce "a", "b", "c" tvoří dámské křídlo, sloupce "f", "g", "h" představují královské křídlo.

Všechny figury mají své zkrácené označení a na šachových diagramech jsou charakterizovány těmito symboly:

Kámen Zkratka názvu Symboly Dosah Přibližná hodnota
    bílé černé max. min.  
Král K K k 8 polí 3 pole -
Dáma D Q q 27 polí 21 polí 10
Věž V R r 14 polí 14 polí 5
Střelec S L l 13 polí 7 polí 3
Jezdec J N n 8 polí 2 pole 3
Pěšec (p) P p 2 pole 1 pole 1

Hodnoty figur a jejich dosah (viz tabulka) jsou určeny při prázdné šachovnici, kde pohyb figury a jejich dosah není ničím omezen.

 

Pohyb figur

Všechny kameny mohou táhnout podle svého typického chodu dopředu, dozadu, na stranu nebo šikmo. Je-li jejich dráha zahražena nepřátelskou figurou, mají právo ji brát, tzn., že zaujmou místo nepřátelské figury. Neexistuje žádná povinnost braní. Žádný kámen nesmí vstoupit na pole, na kterém stojí jiný vlastní kámen. Kámen, který se přemísťuje na pole obsazené soupeřovým kamenem, bere tento kámen jako součást tohoto tahu. Hráč, který braní kamene provádí, musí braný kámen ihned odstranit ze šachovnice. Říkáme, že kámen „napadá“ soupeřův kámen, jestliže na tomto poli může provést braní .

Střelec může táhnout na kterékoli pole na diagonálách, na kterých stojí (viz diagram).

Věž může táhnout na kterékoli pole na sloupci nebo v řadě, na kterých stojí (viz diagram).

Dáma může táhnout na kterékoli pole na sloupci, v řadě nebo diagonálách, na kterých stojí (viz diagram).

Při tazích dámy, věže nebo střelce nelze přeskočit žádný kámen, který stojí v cestě.

Jezdec může táhnout na jedno z nejbližších k poli, na kterém stojí, nikoliv však po sloupci, řadě nebo diagonále (viz diagram).

Pěšec může táhnout dopředu na nejbližší neobsazené pole na sloupci, nebo svým prvním tahem může pěšec postoupit i o dvě pole na stejném sloupci za předpokladu, že obě pole jsou neobsazena. Braní provádí pěšec tak, že vstoupí úhlopříčně vpřed na sousední sloupec na pole, které je obsazeno soupeřovým kamenem.

Král může provést tah tak, že se přemístí na kterékoli sousední pole, které není napadeno žádným soupeřovým kamenem (viz diagram). Soupeřův kámen napadá nějaké pole i tehdy, když sám nemůže táhnout.

 

Cvičení:

1. Kolik tahů potřebuje střelec, aby se dostal co nejrychleji z pole a1 na pole h8?

       1.?

Odpověď: 9 - 1.Sa1-b2, 2.Sb2-a3, 3.Sa3-b4, 4.Sb4-a5, 5.Sa5-c7, 6.Sc7-f4, 7.Sf4-h6, 8.Sh6-g7, 9.Sg7-h8

2. Kolik tahů potřebuje bílá věž, aby se dostala z pole a1 na pole a7?

       1.?

Odpověď: 6 - 1.Va1-b1, 2.Vb1-b2, 3.Vb2-c2, 4.Vc2-c4, 5.Vc4-a4, 6.Va4-a7

3. Bílý má za úkol dostal se co nejrychleji jezdcem z pole a1 na e8, černý jezdcem z pole g8 na g1, hráči se na tahu střídají. Vyhrává ten, komu se to podaří rychleji!

       1.?

4. Boj dámy proti dvěma střelcům

B: Sc1, Sf1      Č: Dd8       začínat střídavě

 

Domácí úkol:

1. Na která pole může táhnout věž stojící při prázdné šachovnici na g1?

Odpověď: h1, f1, e1, d1, c1, b1, a1, g2, g3, g4, g5, g6, g7, g8

2. Kolik tahů je třeba k přemístění věže z pole c1 na pole h7?

Odpověď: Dva - například: 1.Vc1-c7, 2.Vc7-h7 nebo 1.Vc1-h1, 2.Vh1-h7 

3. Zapište všechna pole, na která může táhnout bílý střelec, jestliže stojí na poli c1 a bílý král na poli f4.

Odpověď: b2, a3, d2, e3.