15. lekce - Dvojí úder

Základní šachový výcvik začátečníků

15. lekce: Dvojí úder

Při dvojím úderu útočí figura aktivní strany současně na dva objekty soupeře ve dvou směrech (může jít i o stejné směry), jak je patrné z následujících diagramů:

   

   

   


Jak vidno z předchozích příkladů, dvojí úder může provést libovolný kámen. Následující diagramy ukazují příklady provedení dvojích úderů:

 1...?

1....Jd4 první dvojí úder ještě neznamená pro bílého ztrátu materiálu, věž střelce pokryje 2.Vf2 Jxf3+ 3.Vxf3 Sd5 po tomto druhém dvojím úderu však již bílý figuru ztrácí 0–1 (Réti,R - Alechin,A, Baden-Baden, 1925)

 1.?

1.Sxf7+ Vxf7 2.Dh8+!! zavléká krále na nevhodné pole 2...Kxh8 3.Jxf7+ a dvojím úderem získává věž i dámu 3...Kg7 4.Jxg5 a černý vyhraje (Petrosjan,T - Spassky,B, Moskva 1966)

 1...?

1...Ve2!! dvojí úder - napadení dámy c3 a pěšce f2 - 2.Dxf6 (jestliže by místo toho bílý pokryl dámou po 2.Da1, dostal by po 2...Dxf2 3.Kh1 Dxg2 mat) 2...Vxe1 3.Kh2 gxf6 a černý s věží navíc vyhraje(Bagirov,V - Cholmov,R, Baku 1961)Cvičení:

 1.?

1. De4 +- (hrozí mat - 2.Dh7 a zároveň je napadena věž na a8)

 1.?

1.Ve8+ Kg7 2.Ve7+ +- (napadá zároveň krále a jezdce)

 1.?

1.Dd8+ Kg7 2.Dxf6!! (oběť dámy připravuje dvojí úder pro jezdce) Kxf6 3.Je4+ +- (bílý skončí s figurou více)

 1.?

1.Sd8! Vaxd8 (1...Vf8 2.Dxa8+-) 2.Dxf7+ Kh8 3.Dxg7#

 1....?

1...Sxf2! (dvojí úder - střelec napadá krále a dámu. Ať bílý bere čímkoli, dostane dvojí úder buď od jednoho nebo druhého jezdce) 2.Dxf2 (2.Kxf2 Jxe4-+) 2...Jd3 -+

 1.?

1.Dg6! - dvojí úder - napadá věž f7 a hrozí zahrát 2.Vd1 se ziskem dámy - 1 - 0 (Kasparov,G - Polgarová,J, Wijk aan Zee 2000)Domácí úkol:

1. B: Ke1, Sd8, Pf4, g2, h3 - Č: Kh5, Ve6, Jf5 - bílý na tahu vyhraje

Řešení: 1.g4+ Kg6 2.gxf5+ +-

2. B: Ka2, Vf2 - Č: Kc3. De4 - černý na tahu vyhraje

Řešení: 1...De6+ 2.Kb1 De1+ -+