8. lekce - Matové vedení – dvěma věžemi, dámou

Základní šachový výcvik začátečníků

8. lekce: Matové vedení - dvěma věžemi, dámou

 

Cílem šachové partie je zajmout (matovat) soupeřova krále. Matu je dosaženo, když král nemůže odvrátit šach.

Matování dvěma věžemi

Typické matové obrazce při matování dvěma věžemi ukazují následující dva diagramy:

Je tedy zřejmé, že dvě věže dokáží matovat i bez pomoci krále. Nelze toho však dosáhnout uprostřed šachovnice, ale je nutno vzájemnou spoluprací obou věží zatlačit krále na okraj šachovnice. Spolupráce spočívá v tom, že jedna věž brání králi v útěku a druhá krále napadá a "tlačí" ho k okraji šachovnice.

Příklad takového matového vedení si ukážeme na následujícím diagramu, ve kterém je na tahu bílý:

  1.?

V pozici diagramu nejdříve musíme rozdělit úkoly pro obě věže: vidíme, že věž a6 brání králi v útěku, tj. brání jeho pohybu na některé z polí 6 řady, druhá věž může tedy napadat a tím zároveň tlačit krále na okraj:

1.Vh7+ a králi nezbývá nic jiného, než ústup na okraj šachovnice 1...Ke8 a obě věže si úlohu vyměnili – věž na h7 brání králi v útěku do bezpečného středu šachovnice a věž a6 krále napadne, což v tomto případě, kdy je král již zatlačen na okraj šachovnice, znamená mat 2.Va8 mat

 

Jen o něco složitější bude zatlačení krále ze středu šachovnice.

1.?

Možností, jak vést „honičku“ s cílem matovat černého krále je v podobných případech několik, vždy je však důležité stanovit plán další hry: v pozici diagramu můžeme zvolit plán zatlačit krále oběma věžemi na okrajový sloupec h, kde už mu nebude pomoci. Takže znovu – věž c1 brání králi vstupu na c-sloupec, věž b2 může tedy tlačit 1.Vd2+ Ke3 - pozor, král svoji kůži vůbec neprodá lacino – napadá útočící věž 2.Vd8 věž zůstává na d-sloupci, ustupuje co nejdále od krále 2...Ke2 a král opět nedovoluje věži c1, aby zatlačila krále 3.Vc7 nezbývá než i touto věží odjet co nejdále od krále 3...Ke3 4.Ve7+ a nyní už našemu známému postupu se střídáním věží nic nebrání (nazývaný též „schody“) 4...Kf4 5.Vf8+ Kg5 6.Vg7+ Kh6 ehlje, znovu král, i když je již na okraji šachovnice, dělá vše pro odvrácení konce 7.Vg1 věž znovu ustupuje co nejdále od krále [ještě rychleji vede k matu 7.Vfg8 Kh5 8.Vh7#] 7...Kh7 8.Vf2 druhá věž totéž 8...Kh6 a již nic nebrání matovému závěru 9.Vh2#


Matování dámou

Rychle zjistíme, že samotná dáma dokáže sice soupeřova krále zatlačit na okraj šachovnice, sama však bez další pomoci nedokáže již matovat. Pomoci musí tedy – král. Nejčastější matové obrazce ukazují následující následující diagramy:

 

Příklad matového vedení ukazuje následující diagramu:

  1.?

1.Dg4 dáma odřezává králi 4. řadu a také pole f5 a e6 1...Kd5 2.Kd2 král jde na pomoc 2...Ke5 3.Kd3 Kd5 a nyní králi v útěku brání král (takzvanou opozicí) a dáma bude napadat a tlačit krále na okraj 4.Df5+ Kd6 5.Kc4 Kc6 a opět totéž o řadu dále 6.De6+ Kc7 7.Kb5 Kb7 a ještě jednou 8.Dd7+ Kb8 a král je na poslední řadě 9.Kb6 Ka8 10.Db7# [jen ne 10.Dc7? a pat].


Cvičení:

1. Hraní cvičné partie z této pozice:

B: Kg1, Va1, Vf1      Č: Ke4      -  bílý na tahu

2. Hraní cvičné partie z této pozice:

B: Ke1, Dh1              Č: Ke6      -  bílý na tahu

 

Domácí úkol:

1. Jak dá bílý na tahu mat v následujících pozicích:

a) B: Kb4, Vb3, Vb1    Č: Ka2

b) B: Kb3, Dg2    Č: Ka1, Ve1, Sc1

c) B: Kc2, Db4    Č: Ka2, Va8

d) B: Ke3, Vb6, Vc1     Č: Ke5

Řešení: a) 1.V3b2,    b) 1.Da2,   c) 1.Db2,    d) 1.Vc5

 

2. Zapište nejkratší matový postup bílého v pozici::

B: Ke1, Vg1, Vh1    Č: Ka5    - bílý na tahu

Řešení: 1.Vh4 Kb5 2.Vg5+ Kc6 3.Vh6+ Kd7 4.Vg7+ Ke8 5.Vh8 mat