17. lekce - Pěšcové kombinace

Základní šachový výcvik začátečníků

17. lekce: Pěšcové kombinace

Pěšcové kombinace jsou kombinace založené především na:

a) proměně pěšce

b) dvojím úderu

c) možnosti uzavřít soupeřovu figuru

d) matování krále


Příklady kombinací založených na proměně pěšce:

 1...?

1...Vd1+!! 2.Kxd1 exf2 a černý vyhraje, protože bílý nemůže zabránit proměně pěšce na f1

 1.?

1.Da4!! Vxa4 2.c8D mat

 1...?

1...Vd1!! 2.Kxd1 h2 a bílý nezabrání proměně pěšce


Příklady kombinací založených na dvojím úderu:

 1.?

1.g4 Vb5 2.g5+ a bílý získá věž

 1.?

1.g3+ Kg5 2.gxf4+ Dxf4 3. exf4+ bílý během dvou tahů získal věž i dámu


Příklady kombinací založených na uzavření soupeřovy figury:

 1.?

1.g4 Sg6 2.f5 a bílý získá střelce

 1.?

1.De8+ Kb7 2.b5 a černá dáma je chycena


Příklady kombinací založených na matování:

 1.?

1.Dxh7! Jxh7 2.g4#

 1.?

1. Dxe2+!! Sxe2 2. Ve4+!! dxe4 9. d4# i samotný pěšák dokáže proti velké přesile rozhodnout partii (závěr studie K. Bayera 1851)Cvičení:

 1.?

1.b6!! cxb6 (1...axb6 2.c6!! bxc6 3.a6 +-) 2.a6!! bxa6 3.c6 +-

 1.?

1.Vxd8! Jxd8 2.e7 +-

 1...?

1...Dxb3! 2.axb3 a2 3.Dd1 Sxc3 -+Domácí úkol:

1. B: Ka1, Je6, h5 - Č: Ke8, Jf5 - bílý na tahu vyhraje

Řešení: 1.Jg7+! Jxg7 2.h6 +-

2. B: Kf1, De3, Vf7, f2, d7 - Č: Kh6, Dg5, Vh8, g6, h5 - bílý na tahu vyhraje

Řešení: 1.Vh7+! Vxh7 2.Dxg5+ Kxg5 3.d8D+ +-