12. lekce - Úvod do pěšcových koncovek – pravidlo čtverce

Základní šachový výcvik začátečníků

12. lekce: Úvod do pěšcových koncovek – pravidlo čtverce

 


Úvod do pěšcových koncovek

Pěšcovou koncovkou rozumíme pozici, v níž kromě králů zůstávají na šachovnici jen pěšci, tj. když jsou vyměněny všechny těžké i lehké figury. Philidorova*/ zásada, že pěšci jsou duší hry, platí v takových koncovkách dvojnásob, neboť jeden jediný pěšec se může proměnit v dámu a rozhodnout partii.

Teprve v pěšcových koncovkách se plně rozvíjí síla králů. Král se přestává schovávat za hradbou pěšců, neboť nebezpečí matu je minimální, a naopak se vrhá do boje. Podporuje své a napadá protivníkovy pěšce.

V pěšcových koncovkách se mění „kvalita“ pěšců. Často rozhodující význam má volný a vzdálený pěšec. Klasifikaci pěšců ukazuje následující diagram:

a) c5, e5, g5 - volní pěšci

b) c5 - krytý volný pěšec

c) e5, g5 - izolovaní pěšci

d) a6 - zpožděný (opožděný) pěšec

e) g5 - vzdálený volný pěšec (oproti e5)


Pravidlo čtverce

V koncovce krále a pěšce proti osamocenému králi je rozhodující, zda silnější strana dovede pěšce na pole proměny nebo zda se slabší straně podaří soupeřova pěšce zadržet – viz diagram:

Bílý na tahu zahraje 1.f5 a vyhraje, protože černý král mu nezabrání v postupu na pole proměny (f8), je-li na tahu černý zahraje 1….Kb4 a remizuje, protože král dostihne pěšce a nedovolí mu proměnu v dámu.

V těchto pozicích platí pravidlo čtverce: jednu stranu čtverce tvoří vzdálenost pěšce od pole proměny, druhou stranu stejný počet polí směrem k soupeřovu králi. Vzhledem k možnosti pěšce, aby prvním tahem ze základního postavení postoupil o dvě pole, zkracuje se pak strana jeho čtverce o jedno pole.

Platí zásada, že je-li nebo vstoupí-li král slabší strany do čtverce, zadrží pěšce.


Cvičení:

1. Pomocí pravidla čtverce rozhodněte, zda slabší strana zadrží volného pěšce:

a) bílý na tahu (BNT)

b) černý na tahu (ČNT)

c) ČNT

d) BNT

e) BNT

f) BNT

Řešení: a) ano, b) ano, c) ano, d) ano, e) ne, f) ne.


2. Řešte následující pozici:

B: Kf1, Pa2, d4, - Č: Kf3, e6, f7 - bílý na tahu

Řešení: 1.d5!! exd5 2.a4 a bílý vyhraje, protože černému králi brání pěšec d5, aby stihnul postup bílého pěšce


Domácí úkol:

Jak byste za bílého zachránili v následujících pozicích remízu?

a) B: Kh8, Pc6 - Č: Ka6, h5

b) B: Ka4, Pc5 - Č: Kd8, h7

 

Řešení:

a) 1.Kg7!! h4 2.Kf6! Kb6 (2…h3 3.Ke7! h2 4.c7!=) 3.Ke5! h3 4.Kd6 h2 5.c7= (R.Réti, 1921)

b) 1.Kb5 h5 2.Kc6! Kc8 (2….h4 3.Kb7!=) 3.Kd5=


*/ Philidor (1726-1795) Francouz, největší šachista 18. století, proslul mj. zásadou, že „pěšci jsou duší hry“