24. lekce - Šachové úlohy, léčky

Základní šachový výcvik začátečníků

24. lekce: Šachové úlohy, léčky

Šachové úlohy patří spolu se studiemi do oblasti šachové skladby - kompozičního šachu. Představují zajímavou formu šachu, v níž jsou řešeny uměle vytvořené pozice. Zatímco studie více souvisejí se šachovými koncovkami - budou zařazeny v dalším výcvikovém cyklu -, jsou šachové úlohy výbornou školou taktiky, tedy výcviku kombinačního vidění. V šachových úlohách se zabýváme pozicemi, v nichž určeným počtem tahů dáváme mat. Podle počtu tahů, nutných k řešení, rozeznáváme dvojtažky (mat 2. tahem), trojtažky (mat 3. tahem) apod.

Příklad jednoduché dvojtažky - bílý na tahu dává mat 2. tahem:

 Mat druhým tahem - 1.?

1.Df4! Kd8 2.Df8 mat

 

Při řešení úlohy platí následující pravidla:

a) úvodní tichý tah řešení je obvykle "tichý", bez braní figur nebo šachu,

b) prvním tahem zpravidla králi neodebíráme ústupové pole,

c) řešení má zpravidla jednu nebo několik přesně vymezených cest (variant).

Pro ilustraci uvádíme dvě skladby známých českých úlohářů:

Havel

 Mat 2. tahem - 1.?

1.Vg4! (na libovolnou odpověď černého bílý matuje) Sxg4 [1...Kc1 2.Vc4#; 1...Kd3 2.De4#; 1...Kb3 2.Dxd1#] 2.Db1#

Knotek

 Mat 3. tahem - 1-?

1.Va3 Dxa6 (1...Dxc5+ 2.Jxc5+ Sa6 3.Vxa6#; 1...Db7 2.Db8+ Dxb8 3.Jc7#; 1...Sxa6 2.Dg8+ Sc8 3.Dxc8#) 2.Dc7 Dxa3 3.Db7#


Šachové léčky jsou účinný taktický prostředek šachové hry. Urychlují výhru nebo pomáhají k záchraně v obtížných pozicích. Hráč, který připravuje léčku, nabízí soupeři zdánlivě silnou odpověď. Neprohlédne-li protivník smysl léčky, následuje vlastní kombinace, kterou se léčka uskutečňuje. Častým motivem léčky bývá "otrávený pěšec" nebo jiná oběť materiálu.

Příklad jednoduché léčky ukazuje následující diagram.

  1.?

Černý nastražil léčku. Kdyby totiž bílý chtěl využít vazby a zahrál 1.d5?, pak by po 1...Jxd5 2.Dxd5? černý kontroval 2...Sb4+! a získal dámu na d5.

 

V pozici následujícího diagramu stojí bílý špatně.

 1.?

Vymyslel však léčku, která je založena na slabosti osmé řady. Zahrál proto 1.Ve3, aby po 1...Dxf2? odpověděl 2.Ve2 Dxe2 (jinak černý ztratí věž) 3.Dd8 s matem. Správnou reakcí na nastraženou léčku bylo 1...Vxf2! a černý uplatní materiální převahu 

 1...?

Tahem 1...Sd7!? černý zdánlivě přehlíží pěšce. Bílý se nechal lapit do léčky tahem 2.Sxb7 a po 2...Vxb7 3.Vxd7 zahrál černý 3...e4! a po ústupu jezdce 4.Jd2 zahrál smrtelné 4...Sh2+ a získal kvalitu


Cvičení:

1. 

 1...?

Může vzít černý střelce e2?

Odpověď: Nemůže! Kdyby zahrál 1...Dxe2? přišlo by 2.Vxf8+ Kxf8 3.Vf1+ Kg8 4.Df7+ Kh8 5.Df8+! Vxf8 6.Vxf8 mat

Správné je 1...De3+ 2.Kh1 Dxe2 a černý vyhraje

 

2. 

 1.?

Může vzít bílý pěšce na a5?

Odpověď: Nemůže! Po 1.Vxa5 přijde Se1! 2.Vxc5 Ve3+ 3.Kc2 (3.Kd4 Sc3 mat) Vxe2+ 4.Kb1 Vxa2 5.Vc6 Vxg2 a černý vyhraje

 

Domácí úkol:

1. B: Kd3, Va8, Jd4, Pa4, b4, c3, g3, h2      Č: Kg7, Vf6, Sb6, Pa6, d5, f7, g6, h5

    bílý na tahu - může bílý vzít pěšce na a6

Řešení: ANO může. Sice po 1.Vxa6 Sxd4 2.Vxf6 Sxf6 získá černý figuru, bílý pěšci na dámském křídle jsou však velmi rychlí 3.a5 Se5 4.b5 Sc7 5.b6 Sd8 6.b7 Sc7 7.a6 Sb8 8.Kd4 f5 9.Kc5 g5 10.Kb6 f4 11.a7 Sxa7+ 12.Kxa7 f3 13.b8D f2 14.De5+ Kg6 15.De2 a bílý vyhraje

2. B: Kh1, De1, Vb3, Sf1,, Pb5, d5, g2, h2      Č: Kg7, Db6, Va8, Jf5, Pd6, e5, g6

    poslední tah černého byl 1...Dxd4. Může bílý postoupit pěšcem 2.b6?

Řešení: NE! Následovalo by 2...Va1 3.Vb1 Jg3 4.hxg3 Va8 s dalším Vh8 mat

b