5. lekce - Šach, mat

Základní šachový výcvik začátečníků

5. lekce: Šach, mat

 

Šach

O králi, který je napaden protivníkovou figurou, říkáme, že je v šachu.

Příklady:

     1.?

     1.?

     1.?

     1.?

     1.?

 

Hráč, který je v šachu, musí následujícím tahem tento šach odstranit. Bránit se proti šachu může hráč několika způsoby:
a) bere figuru, která dává šach 
   a1) buď přímo králem

     1.?

1.Kxf1

    a2) nebo jinou figurou

     1.?

1.Sxe1

 

b) do cesty šachující figury představí svoji jinou figuru

     1.?

1.Vh3

 

c) král ze šachu ustoupí

     1.?

1.Kg2

 

Kromě šachu "jednoduchého" existuje šach odtažný a šach dvojitý.

Příklad šachu odtažného vidíme na následujícím diagramu:

      1.?

K odtažnému šachu dojde, pokud se bílý rozhodne k libovolnému tahu jezdcem - ten svým tahem otevře dráhu dámy, která tak, aniž by hrála, šachuje černého krále.

Příklad šachu dvojitého vidíme na následujícím diagramu:

     1.?

K dvojitému šachu dojde, pokud bílý hraje jezdcem 1.Ja6++ nebo 1.Jc6++. Šachuje totiž jezdec i dáma zároveň, Když v partii dojde k odtažnému šachu, je situace pro druhou stranu často kritická. Situace je o to horší, že jedinou obranou je ústup krále. 


Mat

Cílem šachové partie, ke kterému směřují oba hráči, je dát mat. Je to šach, který již nelze následujícím tahem odstranit.

Následující diagramy ukazují matová postavení. Černý král je v každém z diagramů napaden nepřátelskou figurou, čili je v šachu, a nemůže tomuto šachu nijak zabránit.

    

     1...?

     1...?

     1...?

 

Cvičení:

1.Bílý na tahu dává mat:

     1.?

1.Da7 mat

     1.?

1.Db3 mat

     1.?

1.Ja7 mat

     1.?

1.Jb6 mat

     1.?

1.b8J mat

 

2.Doplňte do postavení znázorněnou figuru tak, aby byl mat.

L

Sf6

 

N

Jf7

 

R

Vf8

 

P

Pg7

 

r

Vc1

 

R

Vb1

 

Domácí úkol:

1. V následujících pozicích bílý na tahu dává mat:

    a) B: Ka6, Dd7,     Č: Kb8, Vh8

    b) B: Kb3, Da4,     Č: Kb1, Dc1

    c) B: Ka6, Sb5, Vd8,      Č: Kb1, Vb8

    d) B: Kc7, Sb5, Sc5      Č: Ka8

Řešení: a) 1.Db7,     b) 1.Da2,    c) 1.Sc6,    d) 1.Sc6

 

2. V následujících pozicích černý na tahu dává mat:

    a) B: Ka1, Ja2,     Č: Kc2, Sa3

    b) B: Ka1, Vb1, Pa2, b2,     Č: Ka8, Jb4

    c) B: Ka1, Pa2, b2      Č: Ka8, Ja3, Jc4, Pb3, c3

    d) B: Ka1, Sb2, Pa2      Č: Ka8, Sc3, Pc2

Řešení: a) 1....Sb2,     b) 1...Jc2,    c) 1...cxb2,    d) 1...c1D