23. lekce - Kombinace na překrytí a dobytí pole

Základní šachový výcvik začátečníků

23. lekce: Kombinace na překrytí a dobytí pole

I. Překrytí

Podstata ideje překrytí spočívá v narušení součinnosti figur soupeře, v překrytí drah, na nichž spolupracují nebo brání vlastního krále. Překrytí bývá nezřídka spojeno s odvlečením figury bránící strany od důležitých polí.

 1.?

1.Se5! (překrývá dráhu dámy od krytí pole g7) Jxe5 (pokud by černý kryl bod g7, např. tahem 1...g6, ztratil by dámu) 2.Dxg7 mat

 1.?

1.Vb6!+ (překrývá dráhu dámy od pole f6) axb6 2.Df6 mat

 1.?

1.Se8 Df5 (1...Vxe8 2.Vxe8+ Kc7 3.Vxa8+-) 2.Ve6! s matem na d7 nebo ziskem materiálu

 1.?

1.Vd5!! (věž vstupuje na 4x kryté pole, ale ať černý bere věž čímkoli, matu neujde) Sxd5 (1...exd5 2.Dxd8#; 1...Vxd5 2.Df8#; 1...Dxd5 2.Df6#) 2.Dxd8#


II. Dobytí pole

U těchto kombinací usilujeme o obsazení důležitého pole, zpravidla ve spojení s matovým útokem. Docilujeme toho obětí vlastní figury na rozhodujícím poli, popřípadě napadané na jiném poli šachovnice. Kombinace tohoto druhu patří k nejpřekvapivějším.

 1...?

1...Sg1!! -+ bílý buď dostane po tahu 2...Dxh2 mat nebo přijde o dámu

 1.?

1.Ve8 Dc7 2.Dxg5+!! fxg5 3.Jh5# jezdec s matovým závěrem obsazuje pole uvolněné dámou


Cvičení:

 1...?

1...Vc4+ (1...h2? 2.Vb1 a bílá věž pěšce zadrží) 2.Kd2 Vc1 3.Jxc1 h2 -+a vidíme smysl tahu 2...Vc1 - jezdec ucpal bílé věži možnost zadržet pěšce "h"

 1.?

1.h3+ Kg3 2.Se4!! dvojité překrytí - bere-li na e4 věž, nekryje střelec pole f3, bere-li na e4 střelec, nekryje zase věž pole e1 2...Sxe4 (2...Vxe4 3.Vf3#) 3.Se1#

 1.?

1.Sg5! fxg5 (1...Dxg5 2.Dc8+ Kg7 3.Dc7+ Kg8 4.Dxh2+-; 1...h1D 2.De8+ Kg7 3.Dg6+ Kf8 4.Dxf6+ Kg8 5.Dd8+ Kh7 6.De7+ Kg8 7.De8+ Kg7 8.f6+ Kh7 9.Df7+ Kh8 10.Dg7#) 2.f6 +-


Domácí úkol:

1. B: Kg1, Dg5, Vc1, Ve1, Sc2, Sh6, Pa2, f5, g2, h3
    Č: Kh8, Dc7, Vb2, Vb8, Sc3, Ja4, Pa6, c4, d6, f7, h7,
    bílý na tahu vyhraje

Řešení: 1.Ve5 (1.f6? Dc5) Sxe5 (1...Vg8 2.Dxg8+ Kxg8 3.Ve8 mat) 2.f6 +-

2. B: Kg1, Dg5, Vc1, Vd3, Sb3, Jd6, Pa2, b2, e4, f2, g2, h2
    Č: Kg7, Db6, Vd8, Vf8, Jd7, Jg8, Pa7, b7, c6, f6, g6, h7,
    bílý na tahu vyhraje

Řešení: 1.Jf5+ Kh8 2.Dxg6! +-