9. lekce - Matové vedení – věží, dvěma střelci

Základní šachový výcvik začátečníků

9. lekce: Matové vedení – věží, dvěma střelci

 

Matové vedení věží

Znalost matového vedení věží je mimořádně důležité a je potřeba jej neustále procvičovat.

Nejprve je nutno objasnit plán hry: spoluprací krále a věže postupně odřezáváme krále (platí, že bezcílné šachování k zatlačení krále na okraj nevede) a zatlačíme ho na okrajovou řadu či sloupec. Zde věž matuje, když král zabrání králi v úniku.

Věž sama mat nedá - je tedy nutno, aby bílý král byl zapojen co nejrychleji do hry. Mat je možné vynutit nejpozději 16. tahem.

Příklad matového vedení:

  1.?

výchozí postavení

1.Ke2 Kd4 2.Va4+ Kd5 po 2...Kc3 zůstane král uzavřen ve čtverci a1–a3-c3-c1 3.Kd3 Ke5 (3...Kc5 a král bude po 4.Vd4 uzavřen pro změnu na dámském křídle) 4.Vd4 teď je uzavřen ve čtverci e5-e8-h8-h5 4...Kf5 5.Ve4

1...?

a začíná postupné odřezávání a systematické zmenšování prostoru pro soupeřova krále 5...Kg5 6.Ke3 Kf5 7.Kf3 Kg5 8.Vf4 Kg6 9.Kg4 Kh6 10.Vf6+ Kh7 11.Kg5 Kg7 12.Vf5 Kh7 13.Vf7+ Kh8 14.Kg6 Kg8 15.Vf6 Kh8 16.Vf8#


Matové vedení dvěma střelci

Toto matové vedení vyžaduje trochu zručnosti, k dosažení matu je nutno zatlačit krále do rohu a to pouze vzájemnou spoluprací obou střelců a krále.

  1.?

výchozí postavení

1.Kc5 černému králi zůstává malý prostor - nyní je třeba odřezat králi další diagonály a hnát jej přitom do jednoho rohu 1...Ke7 2.Sf5 brání návratu na e6 2...Kf7 3.Kd6 Kf8 4.Se6 i 4.Sg6 vede v výhře - král by zhynul v rohu h8 4...Ke8 5.Sg7 Kd8 6.Sf7 Kc8 7.Kc6 Kd8 8.Sf6+

Kc8 9.Se6+ Kb8 10.Kb6 Ka8 11.Sg5! důležité tempo 11...Kb8 12.Sf4+ Ka8 13.Sd5#


Matové vedení dvěma jezdci

Mat dvěma jezdci je sice technicky možný, ale proveditelný je pouze při chybném ústupu krále.

  1.?

Po šachu 1.Jc3 nesmí černý ustoupit do roku 1...Ka1?, protože by okamžitě dostal 2.Jb3 mat. Po správném ústupu 1...Ka3 bílý mat nevynutí.


Matové vedení střelcem a jezdcem

Střelcem a jezdcem lze vynutit mat - je to však velmi obtížné, a proto je zařazeno do výuky pokročilých.Cvičení:

1. Hraní cvičných partií (nácvik matových vedení) z těchto pozic:

    a) B: Ke1, Va1    Č: Kc3   - bílý na tahu

    b) B: Ka2, Va1    Č: Kc2   - bílý na tahu

    c) B: Ke1, Sc1, Sf1     Č: Ke5    - bílý na tahu

 

Domácí úkol:

1. Zapište nejkratší matový postup bílého v pozici:

    B: Kf7, Sc8, Sh2     Č: Kh8    - bílý na tahu

Řešení: 1.Sf4 Kh7 2.Sf5+ Kh8 3.Se5#

2. Jak dá bílý na tahu mat v následujících pozicích:

    a) B: Kb3, Vc4       Č: Ka1

    b) B: Kc4, Vc1       Č: Ka4

    c) B: Kf7, Sg5, Sf5       Č: Kh8

    d) B: Kf2, Sb8, Sg8       Č: Kh1

Řešení: a) 1.Vc1, b) 1.Va1, c) 1.Sf6, d) 1.Sd5