4. lekce - Šachová notace

Základní šachový výcvik začátečníků

4. lekce: Šachová notace

Šachovou notaci používáme k zapsání partie i jakéhokoli postavení na šachovnici. Při zaznamenání pozice se nejprve uvede zkratka figury a potom pole, na kterém stojí. Pěšec nemá zvláštní označení, zapisuje se pouze pole, na kterém stojí. Při zapisování pozice se někdy pěšec uvádí zkratkou P.

Figury se zapisují v pořadí podle své hodnoty (K,D,V,S,J,P). Taková systematika pomáhá rychle odstranit eventuální chyby (při přeslechnutí, přepsání...).

Pozice následujícího diagramu

bude zapsána takto:
B: Ke1, Va1, Vh1, Sc1, Sf7, Jc3, Je5, a2, b2, c2, d2, e4, f2, g2, h2
Č: Ke7, Dd8, Va8, Vh8, Sd1, Sf8, Jb8, Jg8, a7, b7, c7, d6, g7, h6

 

Při zápisu tahů, série tahů a partií používáme tzv. zkrácenou notaci, kdy zapisujeme zkratku figury a cílové pole, např. Jf3. V případě tahu pěšce zapíšeme pouze cílové pole, např. e4. V případě, že tímto tahem je brán kámen soupeře, vkládáme mezi zkratku figury a cílové pole označení "x", např. Jxf3. Pokud zapisujeme tah pěšce na poslední řadu, se kterým jsme se seznámili v minulé lekci, napíšeme za cílové pole zkratku figury, na kterou se pěšec proměňuje, např. fxg8D.

K označení určitých šachových operací nebo ocenění pozic či tahů se používají následující důležité značky:

0-0 malá (krátká) rošáda 
0-0-0 velká (dlouhá) rošáda
+ šach
x bere
! silný, dobrý tah
!! velmi silný tah
? chyba, slabý tah
?? hrubá chyba
!? tah zasluhující pozornost
?! pochybný tah
# mat

 

Cvičení:

1. Zapište pozici následujícího diagramu :

B: Kg1, Db1, Vd2, Sf3, Je4, g2
Č: Kg8, Dc7, Va8, Sf6, Jg3, g7

2. Postavte na šachovnici tuto pozici:
B: Ke1, De2, Va1, Vh1, Sc1, Sf1, Jd6, Jg1, Pa2, b2, c2, d4, f2, g2, h2
Č: Ke8, Dd8, Va8, Vh8, Sc8, Sf8, Jd7, Jf6, Pa7, b7, c6, e7, f7, g7, h7

3. Přehrajte následující partii:
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Jc3 Sc5 4.Jxe5 Jxe5 5.d4 Sxd4 6.Dxd4 Df6 7.Jb5 Kd8 8.Dc5 Jc6 9.Df8#

 

Domácí úkol:

1. Napište nejkratší cestu bílého jezdce z pole b1 na pole e7

Řešení: Jb1 - c3 - d5 - e7

2. Přehrajte následující partii a označte symbolem "??", který způsobil bílému prohru:

1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 d5 4.Jc3 dxe4 5.Jxe4 Sg4 6.De2 Sxf3 7.Jf6# 1–0

Řešení: 6...Sxf3?? (lépe 6...De7)