Konference ŠSČR 2006, Havlíčkův Brod, 26.2.2006

Konference Šachového svazu České republiky proběhla v sobotu 25. 2. 2006. Místo konání se oproti minulým letům změnilo - pardubickou kavárnu Evropa nahradil prostorný sál v hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě.  Účast tradičně velmi dobrá  - z 57 oprávněných bylo přítomno 53 delegátů (chyběli 1 omluvený  delegát Jihočeského šachového svazu a nedostavili se tři delegáti z Pražského šachového svazu), mezi hosty nechyběl ani prezident ŠSČR RNDr. Igor Němec. V řízení schůze se střídali Petr Herejk a David Ciprys. 

První polovina jednání byla zaměřena na hodnocení uplynulého roku - po přednesení zpráv o činnosti VV ŠSČR v roce 2005, čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2005 a Revizní komise ŠSČR proběhla diskuze, která se více než o oslavách 100 let šachu v českých zemích točila kolem práce Komise rozhodčích a jejího předsedy Bohumíra Sunka. V usnesení konference uložila komisi rozhodčích zlepšit svoji práci, především komunikaci s KŠS. Konference poté schválila Zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2005, čerpání rozpočtu ŠSČR v roce 2005, Plán práce ŠSČR na rok 2006 a Rozpočet ŠSČR na rok 2006. Vzala na vědomí zprávu Revizní komise ŠSČR a potvrdila složení VV na další období: předseda Petr Herejk, místopředseda a hospodář Jindřich Papay, předseda OK ŠSČR a generální sekretář ŠSČR Jiří Krejnický, předseda STK ŠSČR Pavel Chrz, předseda KM ŠSČR Jaroslav Říha, předseda TMK ŠSČR Michal Konopka, předseda KK a KR ŠSČR Bohumír Sunek, člen VV - zástupce celostátních sdružení Petr Buchníček. Potvrdila také rozhodnutí o udělení čestného členství bývalým československým reprezentantům Vlastimilu Hortovi, Janě Malypetrové a Štěpánce Vokřálové.

Bohatá diskuze se otevřela při projednávání změny Ekonomické směrnice - změny spíše formální týkající se poplatků za opakované zkoušky při školení trenérů, odměny rozhodčích nižších kvalifikací, poplatky mezinárodním organizacích (z důvodu změny předpisů FIDE a ECU), neprošel návrh na úpravu členských příspěvků od roku 2007 a jejich přerozdělení. Současně však konference zavázala představitele Krajských šachových svazů projednat návrh s oddíly a o stejném návrhu bude jednáno na příští konferenci ŠSČR v roce 2007.

V další části konference následovalo projednání Střednědobé koncepce práce VV ŠSČR 2006 - 2008, Plán práce a Návrh rozpočtu ŠSČR na rok 2006. Bez velkých diskuzí byla přijata Střednědobá koncepce práce VV ŠSČR na 2006 - 2008, následně i Plán práce VV ŠSČR a rozpočet ŠSČR na rok 2006. V diskuzi jako reakce na kritiku přístupu reprezentantů k MČR byl VV zaúkolován vypracovat kritéria pro nominaci a odměňování reprezentantů se zohledněním účasti reprezentantů na MČR. Obsáhlá diskuze byla vedena na téma systému hodnocení v mistrovských soutěžích družstev dospělých, žádný z předložených návrhů na jeho změnu nebyl přijat.

Delegáti konference poté přijali usnesení konference a Ing. Herejk v 16,55 h. konferenci ukončil.

Související dokumenty