Konference ŠSČR 2003, Pardubice, 22.2.2003

Místo konání: Kavárna Evropa, Pernštýnské nám. 54, Pardubice.

Datum a čas zahájení: sobota 22. 2. 2003 od 10,00 hodin

Spojení z vlakového a autobusového nádraží: autobusy č.6, 8, 9, 12 nebo trolejbusem č.13 (vystoupit na čtvrté zastávce u Divadla).

Parkování: přímo před kavárnou (placené) nebo cca 200 m od kavárny v Tyršově ul. (viz plánek).

Pozvánku obdrží:

 • delegáti s hlasem rozhodujícím řádně zvolení na konferencích KŠS,
 • delegáti s hlasem poradním - členové VV ŠSČR, členové KRK ŠSČR,
 • pozvaní hosté

Program konference:

 1. Zahájení - 10,00 hod.,
 2. Schválení jednacího řádu konference,
 3. Volba pracovního předsednictva (5 zvolených delegátů),
 4. Volba mandátové komise (3 zvolení delegáti),
 5. Volba návrhové komise (3 zvolení delegáti),
 6. Zpráva mandátové komise,
 7. Zpráva o činnosti VV ŠSČR 2002,
 8. Zpráva o čerpání rozpočtu v r.2002,
 9. Zpráva Revizní komise ŠSČR,
 10. Diskuze k předloženým zprávám (ad. 7-9), schvalování,
 11. Přestávka na oběd (13,30 h.)
 12. Plán práce ŠSČR na rok 2003,
 13. Rozpočet ŠSČR na rok 2003,
 14. Diskuze k plánu práce a k rozpočtu na rok 2003,
 15. Usnesení,
 16. Závěr - plánován na 16,30 hod.,

Seznam příloh: