Konference ŠSČR 2016, Havlíčkův Brod, 27. 2. 2016

Název souboru Datum  
File template Jmenný seznam delegátů 19.02.2016 02:02
File template Hospodaření ŠSČR za rok 2015 19.02.2016 03:02
File template Kniha pohledávek k 31. 12. 2015 19.02.2016 03:02
File template Kniha závazků k 31. 12. 2015 19.02.2016 03:02
File template Komentář k hospodaření ŠSČR v roce 2015 19.02.2016 03:02
File template Komentář k návrhu rozpočtu ŠSČR 2016 19.02.2016 03:02
File template Návrh jednacího řádu Konference ŠSČR 2016 17.02.2016 01:02
File template Návrh KHŠS na úpravu rozpočtu ŠSČR 2016 19.02.2016 03:02
File template Plán práce VV ŠSČR 2016 17.02.2016 02:02
File template Počty oprávněných delegátů za jednotlivé krajské svazy 14.12.2015 10:12
File template Pozvánka na Konferenci ŠSČR 2016 29.01.2016 10:01
File template Návrh rozpočtu ŠSČR 2016 19.02.2016 03:02
File template Rozvaha analyticky k 31. 12. 2015 19.02.2016 03:02
File template Úkoly z Konference ŠSČR 2015 26.02.2016 03:02
File template Usnesení Konference ŠSČR 2016 27.02.2016 07:02
File template Výsledovka analyticky k 31. 12. 2015 19.02.2016 03:02
File template Zápis z Konference ŠSČR 2016 22.04.2016 11:04
File template Zpráva o činnosti Revizní komise ŠSČR za rok 2016 14.03.2016 04:03
File template Výroční zpráva Výkonného výboru ŠSČR 22.02.2016 01:02