Konference ŠSČR 2005, Pardubice, 26.2.2005

Místo konání: Kavárna Evropa, Pernštýnské nám. 54, Pardubice

Datum a čas zahájení: sobota 26.2.2005 od 10,00 hodin

Spojení: z vlakového a autobusového nádraží: autobusy č. 2 a 13, vystoupit na čtvrté zastávce U Grandu. Při příjezdu osobním automobilem parkování placené před kavárnou nebo v přilehlých ulicích, bezplatné parkování za řekou Chrudimkou.

Navrhovaný program konference:

 1. Zahájení - 10,00 h.
 2. Schválení jednacího řádu konference
 3. Volba pracovního předsednictva (5 zvolených delegátů)
 4. Volba mandátové komise ŠSČR (3 zvolení delegáti)
 5. Volba návrhové komise ŠSČR (3 zvolení delegáti)
 6. Volba volební komise ŠSČR (5 zvolených delegátů)
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Zpráva o činnosti VV ŠSČR 2004
 9. Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2004
 10. Zpráva Revizní komise ŠSČR
 11. Diskuze k předloženým zprávám (ad. 8 - 10), schvalování

  Přestávka na oběd (13,00 h.)

 12. Volby VV ŠSČR
 13. Volby RK ŠSČR
 14. Projednání změny Ekonomické směrnice ŠSČR
 15. Plán práce ŠSČR na rok 2005
 16. Rozpočet ŠSČR na rok 2005
 17. Diskuze k plánu práce a k rozpočtu na rok 2005
 18. Usnesení
 19. Závěr - plánován na 17,00 h.

Ing. Petr Herejk - předseda ŠSČR

Pozvánku obdrží:

 • delegáti s hlasem rozhodujícím řádně zvolení na konferencích KŠS
 • delegáti s hlasem poradním - členové VV ŠSČR, členové RK ŠSČR
 • pozvaní hosté

Související dokmenty