ELO (LOK, FIDE)

LOK ČR

  • zpracovatelem LOK ČR je Ing. Martin Šmajzr
  • On-line databáze LOK ČR na chess.cz - db.chess.cz

ELO FIDE