Zápisy ze schůzí Sportovně-technické komise

Zápis ze schůze rozšířené STK 28. 5. 2017 v Havlíčkově Brodě (14.09.2017 15:59, Radim Borůvka)

Zápis ze schůze rozšířené STK 15. 5. 2016 v Havlíčkově Brodě (08.06.2016 15:26, Jan Kolašín)
Hlavní závěry ze schůze rozšířené STK jste si již mohli přečíst u poslední schůze výkonného výboru, nyní STK zveřejňuje kompletní zápis.

Zápis ze schůze rozšířené STK 24. 5. 2015 v Havlíčkově Brodě (02.06.2015 18:52, Petr Záruba)

Zápis ze schůze rozšířené STK 25. 5. 2014 v Havlíčkově Brodě (02.06.2014 19:02, Petr Záruba)

Zápis ze schůze rozšířené STK 26. 5. 2013 v Koutech (31.05.2013 14:21, Petr Záruba)

Zápis ze schůze rozšířené STK 26. 5. 2012 v Havlíčkově Brodě (01.06.2012 09:21, Petr Záruba)

Schůze rozšířené STK se konala 22. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě (27.05.2011 13:57, František Štross)
Jako každý rok se v druhé půlce května sešli zástupci krajských STK, vedoucí soutěží a členové STK ŠSČR na schůzi rozšířené STK, aby schválili výsledky a pokuty všech ligových soutěží, odměny vedoucím soutěží, návrh termínového kalendáře (konečnou verzi schválí VV do 31. 5. 2011), rozdělení družstev do skupin, rozpisy soutěží pro sezónu 2011/2012 (budou zveřejněny začátkem června, po schválení kalendáře), návrhy změn SŘ a změny ve statutu vedoucího soutěže.

Zápis ze schůze rozšířené STK z 16.5.2010 v Pardubicích (07.06.2010 12:26, František Štross)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 24.5.2009 v Pardubicích (01.06.2009 11:42, František Štross)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 17.05.2008 v Kolíně (06.06.2008 13:32, František Štross)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 27.5.2007 v Pardubicích (29.05.2007 12:56, )

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 27.5.2006 v Přerově (16.08.2006 22:41, webmaster)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 15.5.2005 ve Znojmě (19.05.2005 06:01, webmaster)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 7.5.2005 v Havl. Brodě (10.05.2005 08:19, webmaster)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 16.5.2004 ve Znojmě (16.05.2004 13:05, webmaster)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 2.5.2004 v Havl. Brodě (09.05.2004 15:12, webmaster)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 26.07.2003 v Pardubicích (01.08.2003 22:13, webmaster)

Zápis z rozšířené schůze STK ŠSČR z 17.05.2003 (24.05.2003 10:19, webmaster)

Zápis ze schůze STK ŠSČR z 29.12.2002 v Havl. Brodě (17.01.2003 10:48, webmaster)

Emailová 9. schůze STK z 23.02.2002 (05.03.2002 18:33, webmaster)