Zápis ze schůze STK ŠSČR z 16.5.2004 ve Znojmě

Místo a datum konání: 16.5. 2004 ve Znojmě (hotel Dukla)

Přítomni: P. Šplíchal, P. Buchníček, D. Ciprys, P. Chrz, V. Klain, J. Svatoš, J. Siebenbűrger, J. Kořínek, J. Šmíd, F. Navrátil, J. Malec, J. Kropík, J. Sviták (členové STK ŠSČR, resp. předsedové STK KŠS)

Hosté: M. Hurta (KM ŠSČR), M. Vokáč (gen. sekretář ŠSČR)

Schůze zahájena v 10.00 a ukončena v 17.50.

 1. STK ŠSČR schválila výsledky jí řízených soutěží družstev v sezóně 2003/04 a odsouhlasila udělení pokut v jednotlivých skupinách soutěží v této podobě:

  Extraliga

  Infinity (Bauset) Pardubice1500 Kč - hráč J. Lechtýnský neodehrál žádnou partii
  IPM Color Ostrava1500 Kč - hráč L. Ostrowski neodehrál žádnou partii
  ŠK Mahrla Praha1500 Kč - hráč V. Neverov neodehrál žádnou partii
  ŠK Vyšehrad 'A' 100 Kč - pozdní odeslání zápisu

  Komise dále rozhodla neudělit pokutu za 3 kontumované partie A 64 Grygov - hráči se k zápasu dostavili pozdě z důvodu dopravních problémů na cestě k utkání do Zlína.

  1. česká liga

  DA Praha1500 Kč - hráč V. Sergeev neodehrál žádnou partii
  Synthesia Pardubice 750 Kč - hráč M. Konopka odehrál pouze 1 utkání
  Sokol Joly Polabí (Kolín) 'B' 750 Kč - hráč J. Šuráň odehrál pouze 1 utkání
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  Sokol Plzeň I 'B' 100 Kč
  Bohemians Praha 100 Kč
  Sokol Tábor 100 Kč
  Sokol Vyšehrad 'B' 200 Kč
  ŠK ČSOB 'B' 100 Kč

  1. moravskoslezská liga

  ŠK Staré Město750 Kč - hráč M. Jurásek neodehrál žádnou partii, komise rozhodla o snížené pokutě (hráč se dlouhodobě zdržoval mimo ČR, družstvo však o této skutečnosti informovalo vedoucího soutěže až po vydání závěrečné zprávy soutěže)
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  TJ Náměšť nad Oslavou100 Kč
  Duras BVK Brno100 Kč

  2. liga 'A'

  Bohemians Praha 'B'1000 Kč - hráčka G. Hitzgerová neodehrála žádnou partii (pokuta snížena z důvodu pobytu hráčky v zahraničí po část sezóny)
  DP Holdia Praha 'B' 750 Kč - hráč J. Přibyl odehrál pouze 1 utkání (zde komise změnila původní návrh vedoucího soutěže na neudělení pokuty z blíže neupřesněných zdravotních důvodů - hráč se v sezóně prokazatelně účastnil jiných turnaju)
  DP Holdia Praha 'B' 500 Kč - hráč P. Jirovský nesehrál žádné utkání (pokuta snížena, hráč se v průběhu sezóny odstěhoval z ČR)
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  Sokol Klatovy 100 Kč
  Sokol Domažlice 100 Kč
  ŠK Tietz Karlovy Vary 300 Kč
  Bohemians Praha 'B' 500 Kč
  ŠK Kladno 100 Kč
  Baník Sokolov 100 Kč
  Sokol Plzeň Letná 200 Kč

  Komise dále neuložila původně navrženou pokutu Sokolu Domažlice za nastoupení hráče L. Smejkala k 1 utkání - hráč byl dopsán na soupisku v průběhu sezóny (oddíl zaslal též omluvu).

  2. liga 'B'

  ŠK Smíchov3000 Kč - nenastoupení k utkání s Ústím nad Labem bez závažného důvodu
  Spolana Neratovice 750 Kč - hráč J. Tvrdík sehrál pouze 1 utkání
  ŠK Smíchov 750 Kč - hráč B. Dubanský sehrál pouze 1 utkání
  Spartak Ústí nad Labem 200 Kč - opakovaně pozdě odeslaný zápis o utkání
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  Spolana Neratovice100 Kč
  Marty Baník Most100 Kč
  ŠK Smíchov500 Kč
  ŠK Demas Děčín100 Kč
  Sokol Emerge M. Boleslav 'B'100 Kč

  2. liga 'C'

  ŠK Joly Polabí (Lysá nad Labem)750 Kč - hráč L. Vološin odehrál pouze 1 utkání
  Sokol Vyšehrad 'C'100 Kč - pozdní odeslání partií
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  Viktoria Žižkov100 Kč
  Spartak Vlašim100 Kč
  Infinity (AVE Kontakt) Pardubice 'B'100 Kč
  Rychnov nad Kněžnou200 Kč
  Spartak Vrchlabí300 Kč

  2. liga 'D'

  Gordic Jihlava1500 Kč - hráč J. Göth neodehrál žádnou partii (komise opět změnila původní návrh vedoucího soutěže na neudělení pokuty z blíže neupřesněných zdravotních důvodů)
  Lokomotiva Brno 200 Kč - nenahlášení výsledku
  Univerzita Brno 300 Kč - nenahlášení výsledku
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  1. ŠK Jihlava 300 Kč
  Univerzita Brno 200 Kč
  Gordic Jihlava 200 Kč
  Orel Ořechov 100 Kč

  2. liga 'E'

  A 64 Grygov 'B'1500 Kč - hráč J. Novotný neodehrál žádnou partii
  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  SK Boršice 100 Kč
  ŠK Šumperk 200 Kč
  MKS Holešov 200 Kč

  2. liga 'F'

  Za kontumované partie v průběhu soutěže:
  VOKD Poruba200 Kč
  Tatra Kopřivnice200 Kč
  Sokol Dobrá100 Kč
  NH Ostrava 'B'100 Kč

  Přehled pokut bude součástí rozpisu soutěží družstev na příští sezónu.

 2. Komise odsouhlasila návrh obsazení soutěží družstev všech ligových soutěží pro rozpis soutěží a též dolosovala pražská družstva budou do jednotlivých skupin 2. ligy A-C. Zároveň též zamítla žádost družstva M. Boleslavi o přeřazení ze skupiny C do skupiny B ve druhé lize. Předseda STK středočeského KŠS V. Klain informoval o zamítnutí odvolání Sokola Mělník proti kontumaci v posledním kole krajského přeboru výkonným výborem KŠS Středních Čech. Postupujícím do druhé ligy se tak stává Caissa Úholičky.

  Předseda komise poděkoval vedoucím soutěží za jejich práci v celé sezóně, zároveň též zdůraznil nutnost včasného zadávání výsledků každého odehraného kola na webové stránky. Zároveň byly schváleny odměny vedoucím soutěží v plné výši.

 3. Součástí diskuse o soutěžích družstev bylo i projednávání případů, kdy nejsou utkání sehrána a je pouze vyhotoven a odeslán zápis o utkání (jak bylo řešeno středočeským KŠS ve výše zmíněném případě). Vedoucí soutěže J. Kořínek prošetřoval podnět na podezření z takovéhoto jednání v 1. MSL, konkrétně se jednalo o zápasy Tatranu Litovel. Na učiněný dotaz ohledně těchto utkání zainteresovaná družstva i rozhodčí potvrdili, že zápasy byly sehrány. Bylo dohodnuto, že nepřítomní vedoucí soutěží budou vyzváni, aby zkontrolovali průběh jimi řízených soutěží a případně prověřili utkání, u kterých by bylo podezření z výše uvedeného jednání (úkol VV ŠSČR).

  V této souvislosti komise odsouhlasila návrh na zřízení institutu delegáta šachového utkání. Komise vycházela z návrhu, který STK zaslal M. Partl z KRK ŠSČR, za což mu patří poděkování. Tento institut bude uveden a rozpracován v rozpisech soutěží družstev řízených ŠSČR a vyzkoušen v praxi v nadcházejícím ročníku. V případě, že se osvědčí, může být případně zapracován do další legislativy ŠSČR. Vymezení tohoto institutu bylo schváleno takto:

  • Delegátem mistrovského utkání může být člen ŠSČR starší 18 let určený řídícím orgánem soutěže (vedoucí soutěže nebo příslušné STK).
  • Vyslání delegáta na utkání může navrhnout družstvo hrající příslušnou soutěž nebo sám vedoucí soutěže. Náklady spojené s účastí delegáta na mistrovském utkání hradí řídící orgán soutěže.
  • Delegáta mistrovského utkání vysílá vedoucí soutěže a informuje jej o případných změnách místa a času utkání na které je delegován. Delegát se na mistrovském utkání prokáže rozhodčímu delegačenkou, kterou obdrží od vedoucího soutěže. O její podobě budou vedoucí soutěže informováni. Rozhodčí potvrdí delegátovi na delegačenku účast na utkání a provede též záznam o návštěvě delegáta do zápisu o utkání.
  • Delegát podá vedoucímu soutěže zprávu o průběhu mistrovského utkání, na které byl vyslán.
 4. Dalším bodem jednání bylo projednání rozpisů soutěží družstev na příští sezónu. Již na schůzi užší STK bylo dohodnuto, že rozpisy budou vydány dva, zvlášť pro Extraligu a pro ostatní ligové soutěže. Rozpis extraligy bude doplněn o ustanovení, která byla obsažena ve zrušené směrnici o řízení extraligy (VV ŠSČR 10.5.). Mimo drobných úprav technických ustanovení byly především odsouhlaseny vklady do jednotlivých soutěží (celková částka):

  • Extraliga – 2000,- Kč, nečlenové ČSTV 4000,- Kč (soutěž je osvobozena od poplatku za FIDE Elo)
  • 1. liga - 1600,- Kč, nečlenové ČSTV 2700,- Kč
  • 2. liga - 1000,- Kč, nečlenové ČSTV 1500,- Kč
  • Podle usnesení konference z února 2004 budou mít družstva jejich mládež se účastní soutěží mládeže vyjmenovaných v Ekonomické směrnici poloviční vklad do těchto soutěží. Seznam těchto družstev bude znám do 20.6. 2004, předseda KM ŠSČR přislíbil zaslat tento seznam v co nejkratší době. Seznam se stane dodatečnou přílohou rozpisů soutěží družstev.
  • Byla též odsouhlasena sleva 300,- Kč pro družstva, která v 1. a 2. lize řádně odesílala partie v elektronické podobě. Tato družstva budou též uvedena v rozpise na příští sezónu.
  • Pro družstva 1. a 2. ligy, která nebudou zpracovávat zasílané partie elektronicky bude zaveden poplatek 400,- Kč. Další změna se týká elektronického hracího tempa, hráči hrající z Extraligy preferují tempo standardně užívané v soutěžích FIDE (90 minut na partii + 30 vteřin za provedený tah. Tato změna ovšem souvisí se změnou soutěžního řádu. Pro komisi rozhodčích bude rozpis doporučovat při druhém zazvonění mobilního telefonu téhož hráče kontumovat partii (napoprvé může udělit nižší sankci).
  • Podle počtu registrovaných členů (k 1.3. 2004) mají právo dvou postupujících z krajských přeborů v sezóně 2005/06 kraje Moravskoslezský, Jihomoravský, Středočeský a Zlínský.
  • Rozpisy budou obsahovat přesné datum (31.12. 2004) pro zasílání první části soutěže na FIDE Elo.
 5. Komise projednala případné doplňky a změny soutěžního řádu a připraví návrh pro příští VV ŠSČR. Přesné znění jednotlivých upravovaných ustanovení SŘ připraví P. Buchníček, P. Chrz a P. Šplíchal.

  Změny se konkrétně týkají ustanovení 1.2. (pojem cizinec), diskutovaný bod 2.6.3. (konkrétně pojem stejný čas), bod 3.6.2. týkající se hracího tempa v soutěžích družstev, čl. 4.1.1.2. ohledně struktury soutěží jednotlivců pro ženy a juniory.

 6. Různé

  • Do konce května bude předložen ke schválení termínový kalendář na příští sezónu. Konkursy na příští rok budou vypsány do konce června, tak aby se případní zájemci mohli přihlásit o pořádání mistrovských soutěží do konce září 2004. Komise se shodla, že konkursy na rok 2006 pak bude nutné vypsat již na jaře 2005, už kvůli vyjasnění termínového kalendáře.
  • Komise diskutovala tzv. "francouzský" systém bodování soutěží družstev, někteří krajští předsedové STK projevili zájem vyzkoušet tento systém v nižších soutěžích svého kraje. Bylo odsouhlaseno, že pokud se pro tento systém rozhodnou, musí požádat VV ŠSČR o výjimku ze soutěžního řádu. Komise zároveň zamítla žádost p. Kořínka o obdobné povolení možnosti existence hráče na 3 soupiskách, pokud by se v případě třetí soupisky jednalo o nejnižší krajskou soutěž.
  • Krajské přebory (a i nižší soutěže družstev) je možné zasílat na FIDE Elo, krajské STK zváží, které soutěže by případně na zápočet zasílaly (zdaleka ne ve všech krajských soutěžích je dostatek hráčů s FIDE Elem).
  • Pan Navrátil připomněl možnou nevyváženost a velké vzdálenosti u skupin 1. a 2. ligy v příštích sezónách. V této souvislosti zmínil návrh na možné kompenzace pro oddíly postižené dojížděním do velkých vzdáleností.

Mgr. Petr Šplíchal - předseda STK ŠSČR