Emailová 9. schůze STK z 23.02.2002

  • Vyhlášení výsledků konkurzů na pořádání přeborů ČR 2002 ve zrychlených formách šachu

  • Usnesení STK ČMŠF 1/2.2002: STK ČMŠF přiděluje právo pořádat MČR v bleskovém šachu pro rok 2002 ŠK Spartak Ústí nad Labem (zástupce p.Chrz) v termínu 5.5.2002 a pověřuje sekretáře ČMŠF vypracováním smlouvy s pořadatelem.

  • Usnesení STK ČMŠF 2/2.2002: STK ČMŠF přiděluje právo pořádat MČR v rapid šachu pro rok 2002 ŠK Agentura 64 Grygov (zástupce p.Fuksík) v termínu 31.8.-1.9.2002 ve Fulneku a pověřuje sekretáře ČMŠF vypracováním smlouvy s pořadatelem.

  • Usnesení STK ČMŠF 3/2.2002: STK ČMŠF posunuje uzávěrku konkurzu na pořádání MČR v rapid šachu žen pro rok 2002 na 30.dubna 2002.

V Ostravě 23.2.2002 Vladimír Talla - předseda STK ČMŠF