Zápis ze schůze STK ŠSČR z 26.07.2003 v Pardubicích

  • Přítomni: Šplíchal, Ciprys, Svatoš, Chrz, Fuksík, Buchníček
  • Omluven: Klain

Schůze zahájena ve 13.00 a ukončena v 17.00.

  1. Stěžejním bodem schůzky STK ŠSČR bylo projednání připomínek došlých k návrhu novelizovaného Soutěžního řádu došlých do 30.6. předsedovi STK. Účastníci schůzky přislíbili po tomto projednání zaslat své případné podněty a připomínky předsedovi komise tak, aby bylo do konce měsíce srpna vypracovat konečný návrh Soutěžního řádu. Tento návrh pak bude projednán (schvalován) na VV ŠSČR 8.9.2003.

  2. Předseda komise informoval ostatní členy o přípravách Mistrovství ČR v bleskovém šachu, které je plánováno na 21.12.2003 při účasti České televize.

  3. Konkursy na mistrovské soutěže jednotlivců budou vypsány během měsíce října, tak aby případní zájemci o pořadatelství se mohli přihlásit do konce roku. Materiály pro konkursy připraví v součinnosti s předsedou p. Chrz.

  4. Komise kritizovala pořadatele nekonaného Mistrovství ČR juniorů v rapid šachu, který včas neupozornil na problémy, které vyvstaly s uspořádáním tohoto mistrovství. Toto mistrovství již nebude v tomto roce pořádáno.