Počty delegátů na konferenci 2012

VV ŠSČR na své 66. schůzi dne 18. 11. 2011 v Brně schválil mj. „Počty delegátů konference ŠSČR 2012“ dle členské základny k 31. 10. 2011. Konference se uskuteční v sobotu 25. 2. 2012 v Havlíčkově Brodě.

Počty delegátů na konferenci ŠSČR 2012:

KŠSpočet aktivních členů k 31. 10. 2011
(stav k 9. 11. 2010)
počet delegátů
Pražský šachový svaz1152 ( 1141 )4 ( 4 )
Středočeský šachový svaz1335 ( 1454 )5 ( 5 )
Jihočeský šachový svaz560 ( 571 )3 ( 3 )
Šachový svaz Plzeňského kraje528 ( 534 )3 ( 3 )
Krajský šachový svaz Karlovy Vary268 ( 301 )3 ( 3 )
Ústecký krajský šachový svaz688 ( 712 )3 ( 3 )
Šachový svaz Libereckého kraje410 ( 438)3 ( 3 )
Královéhradecký krajský šachový svaz726 ( 765 )3 ( 3 )
Pardubický krajský šachový svaz770 ( 797 )3 ( 3 )
Krajský šachový svaz Vysočina457 ( 465 )3 ( 3 )
Jihomoravský šachový svaz1392 ( 1435 ) 5 ( 5 )
Šachový svaz Zlínského kraje1101 ( 1139 )4 ( 4 )
Šachový svaz Olomouckého kraje 653 ( 683 )3 ( 3 )
Moravskoslezský krajský šachový svaz1443 ( 1476 )5 ( 5 )
Sdružení šachových problémistů ČR3
Sdružení korespondenčního šachu ČR3
celkem11483 ( 11913 )56 ( 56 )