Usnesení Konference ŠSČR 2017

V sobotu 25. 2. se v havlíčkobrodském Hotelu Slunce uskutečnila Konference ŠSČR 2017, nejvyšší orgán Šachového svazu. Konference byla tentokrát volební, volil se Výkonný výbor a Revizní komise. Do VV byl již potřetí zvolen jako předseda Viktor Novotný se svým týmem ve složení Rostislav Svoboda (místopředseda pověřený funkcí hospodáře), Michal Konopka (úsek reprezentace a talentů), Jan Malec (úsek sportovně technický), Zdeněk Fiala (úsek mládeže) a Martin Petr (úsek marketingu a komunikace). Do funkce prezidenta byl jmenován opět Jan Lamser.

Revizní komise byla zvolena ve složení Josef Novák (předseda), Alena Mrkvičková, Pavel Růčka, Miloslav Partl a Radka Slepánková. Rozpočet ŠSČR pro rok 2017 byl schválen v navrženém znění s jedinou výjimkou týkající se dotace krajů (položka rozpočtu V10.8), která byla stejně jako v loňském roce navýšena na 500.000 Kč. Zároveň byl VV pověřen provést ve schváleném rozpočtu dodatečné změny v závislosti na výši poskytnuté dotace MŠMT. Konference se věnovala i schvalování změn v legislativě ŠSČR. Většina navržených změn ve Stanovách ŠSČR byla schválena, neprošel pouze návrh na zrušení limitu 3 delegátů krajských svazů a celostátních spolků pro konferenci. Velice těsně nebyl schválen návrh předsedy STK Pražského šachového svazu Jana Kropíka, aby i cizinci mohli hrát na 3 soupiskách. Naopak jednoznačně byl odmítnut návrh KŠS Vysočina sladit koeficienty ratingů FIDE s naší LOK.

Konference ŠSČR 2017 proběhla v přátelském duchu a ve svižném tempu bez vážnějších zádrhelů. Mnozí z delegátů vyslovili Výkonnému výboru v čele s V. Novotným poděkování za současný stav ŠSČR a především za momentální velice dobrou finanční kondici.

František Štross, gen. sekretář ŠSČR

Usnesení Konference ŠSČR 2017