Usnesení konference ŠSČR, 23.2.2008, Havlíčkův Brod

Konference Šachového svazu České republiky, která proběhla v sobotu 23. 2. 2007 v Havlíčkově Brodě, mj. schválila zprávu o činnosti i čerpání rozpočtu ŠSČR za rok 2007, zvolila nové vedení svazu (předsedou VV se stal Dr. Vlastimil Sejkora), schválila návrh rozpočtu na rok 2008 a přijala změny Ekonomické směrnice ŠSČR. Návrh na zvýšení členských příspěvků nebyl přijat. Veškeré další dokumenty konference budou na webové stránky umístěny ihned po jejich zpracování a ověření ...

Usnesení konference Šachového Svazu České Republiky

konané dne 23. 2. 2008 v Havlíčkově Brodě

Konference ŠSČR:

I. schvaluje

 1. zprávu o činnosti VV ŠSČR v roce 2007,
 2. zprávu o čerpání rozpočtu v roce 2007,
 3. rozpočet ŠSČR na rok 2008 se změnou oproti návrhu přesunutím 180.000 Kč z položek pod čarou do položky příspěvek krajům KM,
 4. změnu Ekonomické směrnice ŠSČR s platností od 24. 2. 2008 s dále uvedenými výjimkami takto:
 5. 4. 1.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  4.2. Poplatky za zápočet na ELO listinu FIDE

  Uzavřený turnaj s průměrným ratingem do 2300 50 €
  Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2301-2400 100 €
  Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2401-2500 150 €
  Uzavřený turnaj s průměrným ratingem 2501-2600 200 €
  Uzavřený turnaj s průměrným ratingem výše než 2600 300 €
  Zápas podle kategorie výše
  Turnaj hraný švýcarským systémem celkový počet hráčů x 1 €
  Turnaj družstev celkový počet hráčů x 1 €

  4. 2.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  2. Správní poplatky

  Nový bod 2.9. Registrační příspěvek cizince

  Registrační příspěvek cizince dle čl. 5 Registračního a přestupního řádu ŠSČR za každou soutěž 200 Kč.

  4. 3.

  Příloha G) Variabilní symboly pro zasílání plateb u Šachového svazu České republiky

  Doplnění symbolu číselných symbolů:

  07 – registrační příspěvek cizince

  4. 4.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  3.1. Cestovní náklady

  (druhý odstavec)

  Při použití osobního motorového dvoustopého vozidla platí následující zásady:

  • při cestě jedné osoby se uhradí kilometrovné ve výši 1,80 Kč/km,
  • při cestě dvou osob se uhradí kilometrovné ve výši 3,60 Kč/km,
  • při cestě tří a více osob nebo při převozu materiálu se uhradí kilometrovné ve výši 5,40 Kč/km.

  Rozhodčím delegovaným na utkání náleží náhrada podle bodu b).

  4. 5.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  Příloha 2.7. Poplatky za soutěže

  a) poplatek za národní turnaj se zápočtem na LOK ČR

  Soutěž jednotlivců – za hráče 10 Kč
  Soutěž družstev – za družstvo 200 Kč
  Škrtá se 3. řádek

  Platnost od 1.7.2008

  4. 6.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  Příloha 2.6. Vklady do soutěží

  Složky ŠSČR pověřené pořádáním soutěží družstev vybírají od všech zúčastněných družstev vklady. Tyto vklady se stávají součástí jejich příjmů a jsou tak zapojeny do jejich celkového rozpočtu. Výše vkladů v soutěžích ŠSČR je stanovena do výše:

  1)

  běžná taxa 50% sleva
  Extraliga 4.000 Kč 2.000 Kč
  1. liga 2.000 Kč 1.000 Kč
  2. liga 1.500 Kč 750 Kč
  Krajský přebor 350 Kč --
  Nižší soutěže 200 Kč --

  Nárok na 50% slevu získávají oddíly, jejichž:

  družstvo odehrálo v předchozí sezóně řádně alespoň jednu z následujících soutěží mládežnických družstev:

  • Extraligu dorostu
  • 1. ligu družstev mladšího dorostu
  • M-ČR družstev mladších žáků
  • M-ČR družstev starších žáků

  2)

  Extraliga dorostu 800 Kč
  1. liga mládeže 400 Kč
  Krajské přebory mládeže 200 Kč

  Příplatek ke vkladu v případě zpracování sborníku partií - do 400 Kč

  3) Od družstev, která nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV, může být vklad zvýšen, a to nejvýše na dvojnásobek.

  4) Výše vkladů v soutěžích družstev řízených KŠS je pouze doporučená a je plně v kompetenci KŠS ji upravit.

  Platnost od 1.7.2008

  4. 7.

  Příloha E1) Odměňování při zajišťování tělovýchovné a sportovní činnosti v ŠSČR

  Článek 4 Odměna trenérům

  TrenérOdměna
  Trenéři 1. třídy, velmistři a mezinárodní mistři s 2. trenérskou třídou 300 Kč/hod.
  Trenéři 2. třídy s vysokoškolským vzděláním pedagogického směru 300 Kč/hod.
  Ostatní trenéři 2. třídy 270 Kč/hod.
  Trenéři 3. třídy 200 Kč/hod.
  Trenéři 4. třídy 140 Kč/hod.

  Odměna je stanovena za vlastní výkon. Příprava je zahrnuta ve výše uvedených taxách. Jedná se o částky před zdaněním. Při výplatě se odměna zdaňuje jen v případě sjednané pracovní smlouvy dle Zákoníku práce.

  Platnost od 1.4. 2008

  4. 8.

  Příloha E1) Odměňování při zajišťování tělovýchovné a sportovní činnosti v ŠSČR

  Článek 5 Odměna lektorům

  Lektoři I a) do výše 260 Kč/hod.
  b) do výše 230 Kč/hod.
  Lektoři II a) do výše 190 Kč/hod.
  b) do výše 160 Kč/hod.

  Platnost od 1.4. 2008

  4. 9.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  2.2. Odstupné při přestupech

  2. Nedojde-li při přestupu mezi novým oddílem a mateřským oddílem k dohodě o výši odstupného, v tom případě bude výše odstupného stanovena podle výše ELO ČR ke dni přestupu přestupujícího hráče a jeho věku tak, že základní hodnota odstupného pro hráče do 10 let s ELO 1551 a pro hráče od 11 do 15 let s ELO 1601 činí 1000 Kč, pro hráče od 16 do 20 let s ELO 1801 4000 Kč, a pro hráče od 21 do 25 let s ELO 2001 činí 7000 Kč, a za každý bod ELO nad základní hodnotu se odstupné zvyšuje o 20 Kč. Pro zjednodušení částky odstupného ukazuje následující tabulka:

  ELODo 10 let11 - 15 let16 - 20 let21 - 25 let
  1551 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
  1601 2.000 Kč 1.000 Kč 0 Kč 0 Kč
  1651 3.000 Kč 2.000 Kč 0 Kč 0 Kč
  1701 4.000 Kč 3.000 Kč 0 Kč 0 Kč
  1751 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč 0 Kč
  1801 6.000 Kč 5.000 Kč 4.000 Kč 0 Kč
  1851 7.000 Kč 6.000 Kč 5.000 Kč 0 Kč
  1901 8.000 Kč 7.000 Kč 6.000 Kč 0 Kč
  1951 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč 0 Kč
  2001 10.000 Kč 9.000 Kč 8.000 Kč 7.000 Kč
  2101 12.000 Kč 11.000 Kč 10.000 Kč 9.000 Kč
  2201 14.000 Kč 13.000 Kč 12.000 Kč 11.000 Kč

  4. 10.

  Příloha D1) Členské příspěvky, poplatky a náhrady

  5. Poplatky za školení

  a) Za školení rozhodčích vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše:

  u školení 1. třídy 1000 Kč
  u školení 2. třídy 600 Kč
  u školení 3. třídy 350 Kč

  b) Za školení trenérů vybírá pořádající složka ŠSČR tyto poplatky do výše:

  u školení 1. třídy pořádá FTVS
  u školení 2. třídy 1200 Kč
  u školení 3. třídy 750 Kč
  u školení 4. třídy 350 Kč

  c) Za opakované zkoušky při školení hradí účastník 50% výše uvedeného poplatku za školení určeném pořádající složkou ŠSČR. K tíži účastníka školení jsou i ostatní náklady jako např. cestovné, ubytování, stravné aj.


II. Konference ŠSČR bere na vědomí

 1. zprávu RK ŠSČR za rok 2007.

III. Konference volí:

 1. výkonný výbor ŠSČR ve složení: předseda ŠSČR – Dr. Vlastimil SEJKORA, místopředseda, generální sekretář a předseda komise mediálně-propagační - Ing. Petr HEREJK, člen VV a hospodář - Jindřich PAPAY, člen VV – předseda sportovně technické komise – Lukáš JANDOUREK, člen VV – předseda komise mládeže – Ing. Jaroslav ŘÍHA, člen VV – předseda trenérsko-metodické komise - Michal KONOPKA, člen VV – předseda klasifikační komise a komise rozhodčích – Mgr. Ladislav PALOVSKÝ, člen VV – předseda organizační komise - Ing. Jiří KREJNICKÝ, členem VV – zástupcem celostátních sdružení se stává - Ing. Petr BUCHNÍČEK, a konference jmenuje RNDr. Igora NĚMCE prezidentem ŠSČR.
 2. Revizní komisi Šachového svazu České republiky ve složení: RNDr. Josef NOVÁK CSc., Ing. Hana VOJTĚCHOVÁ, Miloslav PARTL, Ing. Petr JUCHELKA, PaedDr. Rudolf SOUKAL.

IV. Konference ŠSČR ukládá:

 1. Krajským šachovým svazům projednat návrh na navýšení členských příspěvků na dvojnásobek.
 2. Výkonnému výboru ŠSČR
 3. 2.1. předložit KŠS návrh na zvýšení členských příspěvků, případně jako alternativu navrhnout zvýšení cen služeb do 31.12. 2008,

  2.2. zvát na konferenci dle organizačního řádu po 3 zástupcích za přidružená sdružení,

  2.3. předložit konferenci ŠSČR 2009 vyrovnaný rozpočet,

  2.4. překročí-li plánovaný hospodářský výsledek ŠSČR 2008 o více než 250tis, je VV povinen svolat mimořádnou konferenci,

  2.5. zasílat emailem v kopii materiály rozesílané členům VV a zvát předsedy krajů, kteří nemají zastoupení ve VV, na schůze VV.

 4. STK
 5. 3.1. hledat v soutěžích úspory v rozpočtu na rok 2009,

  3.2. posoudit legislativně návrh M. Vokáče, zda je možno změnit rozpis po termínu přihlášek na losovací schůzích,

  3.3. předat do diskuze extraligovým týmům návrh Mahrly Praha.Schváleno dne 23. 2. 2008 v 19:01 hodin (pro - 49 delegátů).

Zapsala návrhová komise ve složení Ing. Josef Lácha, Mgr. David Hampel, Pavel Chrz.