Zápisy ze schůzí Komise rozhodčích

Zápis ze schůze KR z 12.7.2014, Pardubice

(28.09.2014 21:59, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčích ŠSČR na své schůzi konané 12.7.2014 v Pardubicích řešila mj. novou Přílohu pravidel šachu ŠSČR pro bleskový a rapid šach, delegace rozhodčích 2014-2015, online testování rozhodčích a v neposlední řadě se věnovala novelizaci Statutu rozhodčích a směrnice pro přípravu rozhodčích všech tříd. více ...Zápis ze schůze KR z 12.7.2014, Pardubice

Zápis ze schůze KR z 10.9.2011, Praha

(05.02.2012 16:37, )
Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 10.9.2011 v Praze po skončení semináře rozhodčích nejvyšších tříd řešila mj. výklad Pravidel šachu FIDE, kárné řízení či plán práce pro rok 2012. více ...Zápis ze schůze KR z 10.9.2011, Praha

Zápis ze schůze KR z 19.12.2009, Praha

(03.01.2010 13:26, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 19.12.2009 v Praze po skončení MČR v bleskovém šachu, mj. posuzovala žádosti o udělení tříd, diskutovala o podmínkách přípravy a uskutečnění semináře FA, připravuje software pro tvorbu rozhodcovských testů, předložila nové odznaky veřejnosti v anketě na webu ŠSČR... více ...Zápis ze schůze KR z 19.12.2009, Praha

Zápis ze schůze KR z 19.9.2009, Praha

(13.11.2009 12:01, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 19.09.2009 v Praze na Strahově, mj. řešila delegaci rozhodčích na sezónu 2009/2010, aktualizovala překlad nových Pravidel pro tituly rozhodčích FIDE, posuzovala žádosti o udělení tříd, diskutovala o aktualizaci testových otázek a tvorbě nových odznaků... více ...Zápis ze schůze KR z 19.9.2009, Praha

Zápis ze schůze KR z 4.4.2009, Praha

(19.04.2009 18:52, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 4.4.2009 v Praze, mj. dokončila překlad nových Pravidel šachu FIDE, posuzovala žádosti o udělení tříd, jednala o změnách v legislativě FIDE ve vztahu k rozhodčím... více ...Zápis ze schůze KR z 4.4.2009, Praha

Zápis ze schůze KR z 20.12.2008, Praha

(09.02.2009 17:30, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 20.12.2008 v Praze po skončení MČR v bleskovém šachu, mj. řešila postup při překladu nových Pravidel šachu FIDE, posuzovala žádosti o udělení tříd, připravuje dokončení překladu manuálu k programu Swissmanager... více ...Zápis ze schůze KR z 20.12.2008, Praha

Zápis ze schůze KR ŠSČR z 20.9.2008, Praha

(09.10.2008 23:11, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 20.09.2008 v Praze na Strahově, mj. řešila delegaci rozhodčích na sezónu 2008/2009, připravuje revizi manuálu k nastavování digitálních hodin... více ...Zápis ze schůze KR ŠSČR z 20.9.2008, Praha

Zápis ze schůze KR ŠSČR, 28.4.2007, Praha

(19.06.2007 11:40, webmaster)
Komise rozhodčich ŠSČR na svém jednání, konaném 28.04.2007 v Praze na Strahově od 10:00 hodin, mj. zhodnotila činnost rozhodčích v soutěžích družstev ŠSČR v uplynulé sezóně a připravila termínový kalendář KR ŠSČR na sezónu 2007/2008, ... více ...Zápis ze schůze KR ŠSČR, 28.4.2007, Praha

Zápis ze schůze KR ŠSČR, 15.12.2007, Praha

(01.01.2008 20:36, webmaster)
Zápis z mimořádné schůze Komise rozhodčích ŠSČR konané 15.12.2007 v Praze při MČR v bleskovém šachu. více ...Zápis ze schůze KR ŠSČR, 15.12.2007, Praha