Dokumenty Komise rozhodčích

Delegace rozhodčích pro sezónu 2015-2016

(16.10.2015 17:20, Jan Kolašín)
Komise rozhodčích ŠSČR schválila delegaci rozhodčích pro sezónu 2015-2016. Dokument je ke stažení ZDE, popř. průběžně aktualizovaný soubor je na Google Drive. více ...Delegace rozhodčích pro sezónu 2015-2016

Licenční poplatky rozhodčích - seznam rozhodčích

(04.12.2012 16:10, Ladislav Palovský)
K datu 1.10.2014 ŠSČR eviduje 125 rozhodčích, kteří uhradili licenční poplatky na účet svazu dle dříve zveřejněných instrukcí (v přiloženém souboru jsou jména platících rozhodčích seřazena dle abecedy). více ...Licenční poplatky rozhodčích - seznam rozhodčích

Důležité upozornění - uplatňování článku 11.3b Pravidel šachu FIDE dle výkladu FIDE

(01.10.2014 13:30, Ladislav Palovský)
KR ŠSČR vydala na začátku července výklad Pravidel šachu FIDE platných od 1.7.2014 ohledně ustanovení čl. 11 odst. 3 písm. b) (mobilní telefony a EKP). V polovině září se objevila na oficiálním webu FIDE výzva a výklad o uplatňování článku 11.3b a neschválené změně tohoto článku na srpnovém kongresu v Tromso, kterou se od 1.10.2014 mají všichni rozhodčí řídit. více ...Důležité upozornění - uplatňování článku 11.3b Pravidel šachu FIDE dle výkladu FIDE

Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 2/2014

(23.09.2014 11:38, Ladislav Palovský)
Kárné řízení ve věci rozhodčího Jiřího Daniela se zastavuje podle čl. VI odst. 10 písm. c) Disciplinárního řádu ŠSČR aplikovaného podle čl. 9 odst. 13 Statutu rozhodčích ŠSČR. více ...Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 2/2014

Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 1/2014

(23.09.2014 11:32, Ladislav Palovský)
Rozhodčímu Miloslavu Partlovi se ukládá napomenutí dle čl. 9, odst. 7, písm. a) Statutu rozhodčích ŠSČR. více ...Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 1/2014

KR ŠSČR vydala výklad Pravidel šachu FIDE - mobilní telefony

(04.07.2014 16:21, Jan Kolašín)
KR ŠSČR vydala výklad Pravidel šachu FIDE platných od 1.7.2014 ohledně ustanovení čl. 11 odst. 3 písm. b) (mobilní telefony a EKP). Úvodníkem je materiál, který slouží jen k seznámení a popisu celé problematiky mobilních telefonů a elektrokomunikačních zařízení (ke stažení zde), text samotného výkladu najdete zde. více ...KR ŠSČR vydala výklad Pravidel šachu FIDE - mobilní telefony

Překlad pravidel šachu FIDE platných od 1.7.2014

(26.02.2014 09:59, Ladislav Palovský)
Od 1.7.2014 vejde v platnost nové znění pravidel šachu FIDE. KR ŠSČR předložila VV ŠSČR ke schválení český překlad pravidel, který byl následně per rollam odsouhlasen. více ...Překlad pravidel šachu FIDE platných od 1.7.2014

Delegace rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2013-2014

(03.10.2013 14:36, Ladislav Palovský)
V příloze naleznete finální verzi delegací rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2013-2014. Pokud se rozhodčí nemohou dostavit na utkání, k nimž byli delegováni, nechť kontaktují pověřeného člena KR ŠSČR Ing. Jaromíra Skálu na mail jaromir.skala@centrum.cz. více ...Delegace rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2013-2014

FIDE vydala manuál pro rozhodčí

(11.12.2013 00:15, Ladislav Palovský)
Na webových stránkách FIDE zveřejnila komise rozhodčích volně ke stažení rozhodcovský manuál (v angličtině), kde naleznete okomentovaná Pravidla šachu FIDE 2009 a další legislativu, kterou rozhodčí při své práci jistě využije (pomocná hodnocení, normy hráčů a rozhodčích, švýcarský systém atd.). Určitě se jedná o zajímavý projekt a doporučujeme ho nejen rozhodčím k prostudování. více ...FIDE vydala manuál pro rozhodčí

Nový program pro správu a generování testů pro šachové rozhodčí

(20.09.2013 11:52, Ladislav Palovský)
Koncem srpna KR ŠSCR spustila v ostrém provozu nový program pro správu a generování testů pro šachové rozhodčí. Samozřejmě ihned se nabízí otázka, proč jsme vlastně k této realizaci přistoupili? více ...Nový program pro správu a generování testů pro šachové rozhodčí

Nová Pravidla šachu FIDE vstoupí v platnost nejdříve v roce 2014

(20.05.2013 11:06, Ladislav Palovský)
Prezidentská rada FIDE na svém zasedání rozhodla přehodnotit a opětovně posoudit připravovaná Pravidla šachu FIDE, které měly vstoupit v platnost od 1. července 2013. Vše se tak opět přesouvá na kongres, který proběhne od 30. září do 10. října v Estonsku. Podle vyjádření Stewarta Reubena (sekretář RTRC - komise pro pravidla a turnajové předpisy) lze předpokládat, že nová pravidla vstoupí v platnost až od 1. července 2014. V současné době by měly být zaslány na všechny federace před kongresem dva připravované návrhy pravidel. více ...Nová Pravidla šachu FIDE vstoupí v platnost nejdříve v roce 2014

Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 1/2013

(06.04.2013 23:25, Ladislav Palovský)
Rozhodčímu Martinu Sieberovi se ukládá napomenutí dle čl. 9, odst. 7, písm. a) Statutu rozhodčích ŠSČR. více ...Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 1/2013

Delegace rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2012-2013

(16.09.2012 21:46, Ladislav Palovský)
V příloze naleznete finální verzi delegací rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2012-2013. Pokud se rozhodčí nemohou dostavit na utkání, k nimž byli delegováni, nechť kontaktují pověřeného člena KR ŠSČR Ing. Jaromíra Skálu na mail jaromir.skala@centrum.cz. více ...Delegace rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2012-2013

Swissmanager - verze Unicode

(03.04.2010 19:17, Ladislav Palovský)
Na začátku listopadu 2009 autor losovacího programu Swissmanager Heinz Herzog vydal novou Unicode verzi. Jelikož první verze a několik následných upgradů obsahovalo značné množství chyb – problémy s importem LOK s diakritikou, v závislosti na formátu skóre (1/2 nebo 0.5) přetrvávající problémy ve "výstupech" (výsledky, konečné pořadí atd) a další chyby - bylo doporučeno všem rozhodčím a pořadatelům turnajů používat až do odvolání starou verzi Swissmanageru (27.10.2009, Build 7.0.0.1072) společně s importem databázi LOK bez diakritiky (důvodem bylo chybné zobrazování českých znaků na webu chessresults při použití databáze s diakritikou).

V současné době je většina problémů již vyřešena a všichni uživatelé programu mohou přejít na novou verzi Unicode (22.03.2010, Build 8.0.0.93). Upozorňujeme pouze na dvě důležitá nastavení programu před samotným použitím:

více ...Swissmanager - verze Unicode

Licenční poplatky rozhodčích - důležité upozornění!!!

(12.10.2012 11:14, Ladislav Palovský)
Již v roce 2011 byl na kongresu FIDE v polském Krakově přijat návrh na zavedení licenčních poplatků rozhodčích. Letošní turecký kongres pouze definitivní podobu licenčních poplatků schválil a licencování rozhodčích tak vstoupí v platnost od 1.1.2013 (protest holandské federace, který byl písemně podpořen řadou dalších zemí včetně ČR, zůstal nevyslyšen). více ...Licenční poplatky rozhodčích - důležité upozornění!!!

Nové licenční kódy pro program Swissmanager

(09.07.2010 10:06, Ladislav Palovský)
KR ŠSCR upozorňuje na možnost získat unikatní kód pro aktivního užívatelé programu Swissmanager (SM). Proč vůbec dochází k distribuci nových kódů, když ŠSČR vlastní jednu multilicenci na užívaní programu SM? více ...Nové licenční kódy pro program Swissmanager

Stanovisko k ukládání trestů za používání elektronických komunikačních přístrojů

(07.02.2013 22:30, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Ladislav Palovský (předseda), Richard Fischl, Petr Harasimovič, Jan Malec a Jaromír Skála se dne 3.2.2013 shodla na stanovisku ohledně ukládání trestů za používání elektronických komunikačních přístrojů. Toto stanovisko není závazným výkladem Pravidel šachu FIDE. více ...Stanovisko k ukládání trestů za používání elektronických komunikačních přístrojů

Licenční poplatky rozhodčích - identifikační karty

(26.11.2012 10:34, Ladislav Palovský)
Rozhodcovská komise FIDE vydala oznámení, že licencování rozhodčí obdrží vlastní identifikační kartu, která bude dokladem, že rozhodčí je licencován. více ...Licenční poplatky rozhodčích - identifikační karty

Aktualizace minimanuálu digitálních hodin

(21.10.2012 14:10, Ladislav Palovský)
KR ŠSČR doplnila a aktualizovala minimanuál digitálních hodin pro nastavení hracího tempa v ligových soutěžích družstev pořádaných ŠSČR pro hodiny DGT 2010. V současné době se na trhu pohybují dvě verze těchto hodin - s hnědou tlačítkovou lištou a s modrou tlačítkovou lištou. Každá z verzí má svá úskalí (softwarové chyby, špatné popisky štítků atd.), proto se KR ŠSČR rozhodla popsat nejčastější problémy obou typů hodin a uvést případná řešení při problémech s nastavením "ligového tempa". více ...Aktualizace minimanuálu digitálních hodin

Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 3/2011

(15.04.2012 13:09, Ladislav Palovský)
Rozhodčímu Ing. Milanu Palulovičovi se ukládá důtka dle čl. 9, odst. 7, písm. b) Statutu rozhodčích ŠSČR. více ...Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 3/2011

Stanovisko k ukládání trestů podle čl. 13 odst. 4 Pravidel šachu FIDE

(30.03.2012 11:05, Ladislav Palovský)
Komise rozhodčích ŠSČR ve složení Ladislav Palovský (předseda), Jaroslav Benák, Richard Fischl, Petr Harasimovič a Jiří Bielavský se dne 15.12.2009 jednomyslně shodla na stanovisku k ukládání trestů podle čl. 13 odst. 4 Pravidel šachu FIDE. více ...Stanovisko k ukládání trestů podle čl. 13 odst. 4 Pravidel šachu FIDE

Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 2/2011

(19.03.2012 20:56, Ladislav Palovský)
Rozhodčímu Mgr. Davidu Hampelovi Ph.D. se ukládá napomenutí dle čl. 9, odst. 7, písm. a) Statutu rozhodčích ŠSČR. více ...Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 2/2011

KR ŠSČR vydala výklad Pravidel šachu FIDE

(24.02.2012 14:56, )
Na své schůzi 10. 9. 2011 přijala KR ŠSČR závazný výklad pojmu nepřípustný tah. více ...KR ŠSČR vydala výklad Pravidel šachu FIDE

Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 1/2011

(27.01.2012 12:31, )
KR ŠSČR rozhodla dne 17. 11. 2011 ve věci rozhodčího, který připustil pokračování v partii, ač jednomu z hráčů zazvonil mobilní telefon. více ...Kárné rozhodnutí ve věci sp. zn. K 1/2011

Delegace rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2010-2011

(01.10.2010 18:23, Ladislav Palovský)
V příloze naleznete finální verzi delegací rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2010-2011. Pokud se rozhodčí nemohou dostavit na utkání, k nimž byli delegováni, nechť kontaktují předsedu KR ŠSČR na mail palovsky@polymer.cz. více ...Delegace rozhodčích na ligové soutěže ŠSČR 2010-2011

Komise rozhodčích ŠSČR informuje...

(23.08.2010 12:29, Ladislav Palovský)
KR ŠSČR informuje před nadcházející sezónou družstev o chystaném školení R1 v Praze, seminářích nejvyšších tříd, aktualizaci češtiny v programu Swissmanager a o nově sestříhaném DVD - seriál o Pravidlech šachu FIDE v rámci magazínu V šachu.... více ...Komise rozhodčích ŠSČR informuje...

Internetový FIDE seminář rozhodčích

(28.05.2010 08:36, Ladislav Palovský)
S revolučním projektem přichází Komise rozhodčích FIDE ve spolupráci s NACA (Severoamerická šachová asociace), když ve dvou víkendech (10-11.6. a 17.-18.6.2010) plánuje upořádat první internetový FIDE seminář rozhodčích (kde je možné získat úspěšným složením závěrečného testu normu pro titul FIDE Arbiter (FA)). více ...Internetový FIDE seminář rozhodčích

Nový rozhodcovský odznak

(04.04.2010 20:20, Ladislav Palovský)
Registrovaní členové v anketě na diskuzním fóru KR ŠSČR určili vítěze nového rozhodcovského odznaku (vítězná varianta č.2 obdržela 54% hlasů - hlasování ukončeno 31.1.2010). V rámci úsporných opatření bylo s ohledem při sestavování rozpočtu ŠSČR na rok 2010 rozhodnuto, že vítězna předloha bude umístěna volně ke stažení na webu ŠSČR (tato varianta přináší pozitiva z hlediska logistiky a distribuce nových odznaků). více ...Nový rozhodcovský odznak

Nové rozhodcovské odznaky - anketa

(16.12.2009 11:21, Ladislav Palovský)
Jelikož jen pár posledních starých kusů rozhodcovských odznaků leží v šuplíku KR, je na čase zvolit nový odznak a dát za pravdu těm, kteří volají po menší, designově modernější verzi. KR ŠSČR předkládá veřejnosti tři návrhy v anketě na fóru KR (účast v hlasování pouze pro registrované). Nyní tak máte možnost podílet se na výběru vítězné předlohy (hlasování bude ukončeno 31.1.2010). více ...Nové rozhodcovské odznaky - anketa