Rozpočet ŠSČR na rok 2009

Rozpočet ŠSČR na rok 2009

schválený konferencí ŠSČR 28. 2. 2009


hodnoty uvedeny v Kč

Součet z Popis sloupců
Popis řádků Mistr.soutěže Mládež Ostatní Reprezentace Celk. součet
Dotace na kraj 440 000 440 000
Ročenka 0 0
Antidoping 1 000 1 000
Reprefond 3 000 3 000
Poštovné 20 000 20 000
Problémisté 20 000 20 000
Opravy 24 000 24 000
Seminář rozhodčí 25 000 25 000
Režijní náklady 36 000 4 000 40 000
Pronájem a správa serveru 38 000 38 000
Cestovní náhrady 35 000 24 000 45 000 104 000
Bankovní poplatky 56 000 56 000
Telefon 60 000 60 000
Konference ŠSČR 60 000 60 000
Koresp.šach 70 000 70 000
Propagace (TV) 88 000 88 000
Poplatky za služby ČSTV 115 000 115 000
Nájemné 220 000 220 000
Pojištění (zdr.+soc.) 302 950 302 950
Odměny 84 800 64 000 469 200 618 000
Mzdy 845 000 845 000
Mitropa Ž 0 0
Zahraniční soutěž 0 0
MS J do 20 let 15 000 15 000
Školení trenérů 20 000 20 000
Soustředění-Ž 20 000 20 000
Trenéři 460 000 20 000 480 000
Soustředění-J 40 000 40 000
Mitropa M 45 000 45 000
ME Ž 90 000 90 000
ME M 90 000 90 000
ME družstev Ž 200 000 200 000
ME družstva M 230 000 230 000
FIDE poplatky 320 000 320 000
Pohár družstev-rapid 0 0
Extraliga žen ČR+SR 5 000 5 000
M ČR Ž rapid 5 000 5 000
Junioři rapid+družstva 5 000 5 000
M ČR Senior 5 000 5 000
M ČR M rapid-jednotlivci 10 000 10 000
Rapid GP 15 000 15 000
Evropský pohár družstev 20 000 20 000
M ČR polof.H18,H20+M ČR D18,D20 25 000 25 000
M ČR blesk 60 000 60 000
M ČR polofinále M 70 000 70 000
M ČR M +M ČR Ž + jun 560 000 560 000
Mistrovství EU 0 0
Met.materiály 0 0
Příspěvek krajům KM 0 0
Poháry 2 000 2 000
Přebor středních škol 4 000 4 000
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 4 000 4 000
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 4 000 4 000
M ČR dr.ml.žáků 5 000 5 000
M ČR dr.st.žáci 5 000 5 000
M ČR žáci rapid 5 000 5 000
M ČR 8 let 5 000 5 000
M Čech mládež 8 -10 5 000 5 000
M Čech mládež 10-16 15 000 15 000
M Moravy mládeže 10-16 20 000 20 000
M ČR mládeže 10-16 20 000 20 000
Soustředění-TOP 100 000 100 000
ME mládeže 10-18 110 000 110 000
MS mládeže 10-18 130 000 130 000
Náklady celkem 899 800 982 000 2 938 150 1 094 000 5 913 950
Vlastní zdroje -2 500 000 -2 500 000
Dotace MŠ -500 000 -700 000 -1 200 000
Členské příspěvky -880 000 -880 000
Poplatky za ELO -300 000 -300 000
Poplatky za FIDE -260 000 -260 000
Trenéři -230 000 -230 000
Startovné -160 000 -40 000 -200 000
Poplatky za přestupy -80 000 -80 000
Bankovní úroky -50 000 -50 000
Prodej metodických materiálů -50 000 -50 000
Poplatky za pokuty -40 000 -40 000
Příjmy celkem -160 000 -820 000 -4 110 000 -700 000 -5 790 000
Celkový součet 739 800 162 000 -1 171 850 394 000 123 950
right righttd class=xl357684