Rozpočet ŠSČR na rok 2003

schválený konferencí ŠSČR 22.2.2003 v Pardubicích

ÚčetAkceNákladyPříjmy
501 Antidoping 10 000,00  
  DHM 20 000,00  
  Kan.potřeby 57 000,00  
  Literaura 78 200,00  
  Poháry 10 000,00  
  Reklama 22 000,00  
501 Celkem  197 200,00  
511 Opravy 24 000,00  
511 Celkem  24 000,00  
512 Glorney 35 000,00  
  Jízdné 100 000,00  
  Mitropa 20 000,00  
  Přát.zápas 10 000,00  
  Soustř.mlad. 90 000,00  
  Stravné 21 100,00  
  Školení 33 800,00  
  ME muži 120 000,00  
  ME ženy 120 000,00  
  MS mládež 150 000,00  
  MS ženy 12 250,00  
  ME m druž 320 000,00  
  ME ž druž 220 000,00  
  ME druž ml 50 000,00  
  ME jed. ml 150 000,00  
512 Celkem  1 452 150,00  
513 Dary 10 000,00  
513 Celkem  10 000,00  
518 Cestovné 10 000,00  
  Materiál 32 000,00  
  Nájemné 95 952,00  
  Poštovné 48 000,00  
  Registrace 52 000,00  
  STK 66 000,00  
  Telefon 84 000,00  
  Trenér 294 150,00  
  Gen.sekretář 120 000,00  
518 Celkem  802 102,00  
521 KM odm. 24 000,00  
  Mzda 592 800,00  
  STK 82 800,00  
  Trenér 45 000,00  
  VV odm. 137 000,00  
  WEBMASTER 20 000,00  
521 Celkem  901 600,00  
524 Soc.a zdr.pojištění 287 580,00  
524 Celkem  287 580,00  
527 Soc.fond 21 600,00  
527 Celkem  21 600,00  
549 Ost.náklady 46 000,00  
549 Celkem  46 000,00  
581 Frýdek Místek 8 15 000,00  
  Junior individ MITROPA 0,00  
  Junior+team 20 000,00  
  Kluby team muži 0,00  
  Kluby team ženy 0,00  
  Kor.šach 150 000,00  
  Kraj. ŠS 630 000,00  
  MČech 12-16 15 000,00  
  MČech 8 5 000,00  
  MČR - jun 50 000,00  
  MČR - muži 250 000,00  
  MČR - ženy 100 000,00  
  MČR 12-16 15 000,00  
  MČR 20+18 polofin. 40 000,00  
  MČR druž st.žáci 5 000,00  
  MČR muži Blesk 40 000,00  
  MČR muži Polofinále 130 000,00  
  MČR muži Rapid 25 000,00  
  MČR Senior 7 000,00  
  MČR žáci dr.ml 7 000,00  
  MČR žáci Rapid 5 000,00  
  MČR žen rapid 7 000,00  
  ME m Rapid a blic 0,00  
  ME senior 2 000,00  
  ME senior team 0,00  
  ME ž Rapid a blic 0,00  
  MMS žáci 40 000,00  
  Pohár družstva 35 000,00  
  RF 1-5 5 000,00  
  RF 6-9 5 000,00  
  RF SŠ 5 000,00  
  Řešitelé 20 000,00  
581 Celkem  1 628 000,00  
582 FIDE 500 000,00  
582 Celkem  500 000,00  
649 Příjem sout.ml   -53 800,00
  Příjem soutěže   -117 600,00
  Příspěvek ml.   -80 000,00
  Elo   -50 000,00
  Správní popl.   -30 000,00
649 Celkem    -331 400,00
681 Vl.zdroje   -3 480 000,00
681 Celkem    -3 480 000,00
684 Čl.příspěvky   -700 000,00
684 Celkem    -700 000,00
691 Mládež   -480 000,00
  Repre   -480 000,00
691 Celkem    -960 000,00
Celkový součet  5 870 232,00-5 471 400,00
       
Hospodářský výsledek    398 832,00