Rozpočet ŠSČR na rok 2004

schválený konferencí ŠSČR 14.2.2004 v Pardubicích

 Název akceMistr.soutěžeMládežReprezentaceSvazCelkem
Náklady Dotace na kraj 0 0 0 810 000 810 000
Koresp.šach 0 0 0 120 000 120 000
Problémisté 0 0 0 20 000 20 000
Školení trenérů 0 0 0 24 000 24 000
Seminář trenéři a rozhodčí 0 0 0 4 000 4 000
Pořízení majetku a rež.náklady 0 0 15 000 95 600 110 600
Propagace 0 10 000 0 12 000 22 000
Opravy 0 0 0 24 000 24 000
Poháry 0 0 0 10 000 10 000
Poštovné 0 0 0 48 000 48 000
Reprefond 0 0 0 10 000 10 000
Telefon 0 0 0 78 000 78 000
Odměny 0 97 000 0 308 600 405 600
Cest.náhrady 0 0 0 132 900 132 900
Mzdy 0 0 0 655 200 655 200
Pojištění 0 0 0 337 000 337 000
Odměna webmaster 0 0 0 36 000 36 000
Poplatky (internet, banka) 0 0 0 26 000 26 000
Nájem 0 0 0 110 000 110 000
Antidoping 0 0 0 5 000 5 000
Ročenka 0 0 0 16 000 16 000
M ČR M 300 000 0 0 0 300 000
M ČR M polofinále 210 000 0 0 0 210 000
M ČR Ž 200 000 0 0 0 200 000
M ČR J 100 000 0 0 0 100 000
M ČR Senior 7 000 0 0 0 7 000
M ČR M rapid 25 000 0 0 0 25 000
M ČR Ž rapid 7 000 0 0 0 7 000
M ČR blesk 40 000 0 0 0 40 000
Pohár družstev-rapid 35 000 0 0 0 35 000
M ČR mládeže 0 15 000 0 0 15 000
M ČR žáci rapid 0 5 000 0 0 5 000
M ČR 8 let 0 10 000 0 0 10 000
M Čech mládež 12-16 0 15 000 0 0 15 000
M Moravy mládeže 10-16 0 40 000 0 0 40 000
M Čech mládež 8 let 0 5 000 0 0 5 000
M ČR dr.st.žáci 0 5 000 0 0 5 000
M ČR dr.ml.žáků 0 7 000 0 0 7 000
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 0 5 000 0 0 5 000
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 0 5 000 0 0 5 000
Přebor středních škol 0 5 000 0 0 5 000
Kontrolní turnaj 0 15 000 0 0 15 000
MS mládeže 0 150 000 0 0 150 000
ME mládeže 0 150 000 0 0 150 000
ME J družstva 0 205 000 0 0 205 000
Glorney cup 0 20 000 0 0 20 000
Trenéři 0 270 000 36 000 0 306 000
Tábory a soustředění 0 120 000 50 000 0 170 000
Met.materiály 0 7 000 0 0 7 000
Grant KM 0 0 0 0 0
Rezerva KM 0 5 000 0 0 5 000
Olympiáda M 0 0 270 000 0 270 000
Olympiáda Ž 0 0 160 000 0 160 000
MS Ž 0 0 27 000 0 27 000
ME M 0 0 70 000 0 70 000
ME Ž 0 0 50 000 0 50 000
Mitropa M 0 0 22 000 0 22 000
Mitropa Ž 0 0 10 000 0 10 000
ME M blesk,rapid 0 0 0 0 0
ME senior 0 0 0 0 0
ME senior dr. 0 0 0 0 0
ME Ž blesk,rapid 0 0 0 0 0
Mitropa J 0 0 0 0 0
Euro cup 0 0 0 0 0
FIDE poplatky 0 0 450 000 0 450 000
Gen.sekretář 0 0 120 000 0 120 000
Celkem náklady   924 000 1 166 000 1 280 000 2 882 300 6 252 300
Příjmy Dotace MŠ 0 -480 000 -480 000 0 -960 000
Poplatky 0 0 0 -180 000 -180 000
Startovné 0 -46 000 0 -132 000 -178 000
Trenéři 0 -90 000 0 0 -90 000
Úroky 0 0 0 -15 000 -15 000
Vlastní zdroje 0 0 0 -3 480 000 -3 480 000
Členské příspěvky 0 0 0 -900 000 -900 000
Celkem příjmy   0 -616 000 -480 000 -4 707 000 -5 803 000
Celkem   924 000 550 000 800 000 -1 824 700 449 300
/td0