Rozpočet ŠSČR na rok 2005

schválený konferencí ŠSČR 26.2.2005 v Pardubicích

Název akceMistr.soutěžeMládežReprezentaceSvazCelkem

N

Dotace na kraj

0,00

0,00

0,00

990 000,00

990 000,00

Koresp.šach

0,00

0,00

0,00

120 000,00

120 000,00

Problémisté

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Školení trenérů

0,00

0,00

24 000,00

0,00

24 000,00

Seminář trenéři a rozhodčí

0,00

0,00

0,00

17 000,00

17 000,00

Pořízení majetku a rež.náklady

0,00

0,00

3 000,00

95 600,00

98 600,00

Propagace

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Opravy

0,00

0,00

0,00

24 000,00

24 000,00

Poháry

0,00

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

Poštovné

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

Reprefond

0,00

0,00

0,00

5 000,00

5 000,00

Telefon

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

Odměny

0,00

97 000,00

0,00

254 600,00

351 600,00

Cest.náhrady

0,00

0,00

0,00

135 000,00

135 000,00

Mzdy

0,00

0,00

0,00

728 000,00

728 000,00

Pojištění

0,00

0,00

0,00

262 080,00

262 080,00

Poplatky

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

Nájem

0,00

0,00

0,00

90 000,00

90 000,00

Antidoping

0,00

0,00

0,00

2 000,00

2 000,00

Ročenka

0,00

0,00

0,00

16 000,00

16 000,00

M ČR M

400 000,00

0,00

0,00

0,00

400 000,00

M ČR M polofinále+MČR žen

200 000,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

M ČR Senior

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

M ČR M rapid

25 000,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

M ČR Ž rapid

7 000,00

0,00

0,00

0,00

7 000,00

M ČR blesk

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pohár družstev-rapid

35 000,00

0,00

0,00

0,00

35 000,00

M ČR mládeže

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

M ČR žáci rapid

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

M ČR 8 let

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

M Čech mládež 12-16

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

M Moravy mládeže 10-16

0,00

40 000,00

0,00

0,00

40 000,00

M Čech mládež 8 -10

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

M ČR dr.st.žáci

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

M ČR dr.ml.žáků

0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

Přebor středních škol

0,00

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

Kontrolní turnaj

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

MS mládeže 10-16

0,00

120 000,00

0,00

0,00

120 000,00

ME mládeže 10-16

0,00

100 000,00

0,00

0,00

100 000,00

ME J+MS J

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

ME J družstva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mistrovství EU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trenéři

0,00

294 000,00

62 000,00

0,00

356 000,00

Táborové soustředění

0,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

Soustředění

0,00

30 000,00

0,00

0,00

30 000,00

Soustředění-J

0,00

0,00

50 000,00

0,00

50 000,00

Soustředění-Ž

0,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

Met.materiály

0,00

7 000,00

0,00

0,00

7 000,00

Zahraniční soutěž

0,00

10 000,00

0,00

0,00

10 000,00

Příspěvek krajům KM

0,00

13 000,00

0,00

0,00

13 000,00

Rezerva KM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ME M družstva

0,00

0,00

341 800,00

0,00

341 800,00

ME Ž družstva

0,00

0,00

282 200,00

0,00

282 200,00

ME M

0,00

0,00

70 000,00

0,00

70 000,00

ME Ž

0,00

0,00

40 000,00

0,00

40 000,00

Mitropa M

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

Mitropa Ž

0,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

FIDE poplatky

0,00

0,00

400 000,00

0,00

400 000,00

Gen.sekretář

0,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

Odměny RK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MČR tělesně postižených

0,00

0,00

0,00

15 000,00

15 000,00

Oslavy 100 let šachu

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

Celkem náklady

674 000,00

863 000,00

1 423 000,00

3 210 280,00

6 170 280,00

P

Dotace MŠ

0,00

-480 000,00

-480 000,00

0,00

-960 000,00

Poplatky

0,00

0,00

0,00

-180 000,00

-180 000,00

Startovné

0,00

-46 000,00

0,00

-132 000,00

-178 000,00

Trenéři

0,00

-108 000,00

0,00

0,00

-108 000,00

Úroky

0,00

0,00

0,00

-15 000,00

-15 000,00

Vlastní zdroje

0,00

0,00

0,00

-3 480 000,00

-3 480 000,00

Členské příspěvky

0,00

0,00

0,00

-1 100 000,00

-1 100 000,00

Celkem příjmy

0,00

-634 000,00

-480 000,00

-4 907 000,00

-6 021 000,00

Hospodářský výsledek

674 000,00

229 000,00

943 000,00

-1 696 720,00

149 280,00

/tdtd/pp align=td/bp align=