Rozpočet ŠSČR na rok 2006

schválený konferencí ŠSČR 26.2.2006 v Havlíčkově Brodu

NázevMistr.soutěžeMládežReprezentaceSvazCelkem
Náklady
M ČR Senior 7 000 0 0 0 7 000
M ČR Ž rapid 7 000 0 0 0 7 000
Junioři 20 000 0 0 0 20 000
Pohár družstev-rapid 35 000 0 0 0 35 000
M ČR M rapid 40 000 0 0 0 40 000
M ČR blesk 60 000 0 0 0 60 000
M ČR M polofinále+M ČR Ž 200 000 0 0 0 200 000
M ČR M 400 000 0 0 0 400 000
Mistrovství EU 0 0 0 0 0
Rezerva KM 0 0 0 0 0
TŠN Frýdek Místek 0 0 0 0 0
M Čech mládež 8 -10 0 5 000 0 0 5 000
M ČR dr.st.žáci 0 5 000 0 0 5 000
M ČR žáci rapid 0 5 000 0 0 5 000
Přebor středních škol 0 5 000 0 0 5 000
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída 0 5 000 0 0 5 000
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída 0 5 000 0 0 5 000
M ČR dr.ml.žáků 0 7 000 0 0 7 000
Met.materiály 0 7 000 0 0 7 000
M ČR 8 let 0 10 000 0 0 10 000
Zahraniční soutěž 0 10 000 0 0 10 000
Příspěvek krajům KM 0 13 000 0 0 13 000
Kontrolní turnaj 0 15 000 0 0 15 000
M Čech mládež 12-16 0 15 000 0 0 15 000
M ČR mládeže 0 15 000 0 0 15 000
Soustředění 0 30 000 0 0 30 000
M Moravy mládeže 10-16 0 40 000 0 0 40 000
ME mládeže 10-16 0 50 000 0 0 50 000
MS mládeže 10-16 0 50 000 0 0 50 000
Táborové soustředění 0 60 000 0 0 60 000
Odměny 0 121 000 0 266 600 387 600
Trenéři 0 294 000 75 000 0 369 000
Pořízení majetku a rež.náklady 0 0 3 000 95 600 98 600
Soustředění-Ž 0 0 10 000 0 10 000
Mitropa Ž 0 0 12 000 0 12 000
Školení trenérů 0 0 24 000 0 24 000
Mitropa M 0 0 25 000 0 25 000
Soustředění-J 0 0 40 000 0 40 000
ME J+MS J 0 0 50 000 0 50 000
ME Ž 0 0 50 000 0 50 000
Gen.sekretář 0 0 60 000 0 60 000
ME M 0 0 70 000 0 70 000
Olympiáda Ž 0 0 200 000 0 200 000
Olympiáda M 0 0 300 000 0 300 000
FIDE poplatky 0 0 400 000 0 400 000
MITROPA-organizace 0 0 500 000 0 500 000
Antidoping 0 0 0 2 000 2 000
Reprefond 0 0 0 5 000 5 000
Poháry 0 0 0 10 000 10 000
Seminář rozhodčí 0 0 0 17 000 17 000
Propagace 0 0 0 20 000 20 000
Poštovné 0 0 0 20 000 20 000
Problémisté 0 0 0 20 000 20 000
Opravy 0 0 0 24 000 24 000
Poplatky 0 0 0 26 000 26 000
Ročenka 0 0 0 50 000 50 000
Telefon 0 0 0 60 000 60 000
Nájem 0 0 0 105 000 105 000
Koresp.šach 0 0 0 120 000 120 000
Cest.náhrady 0 0 0 135 000 135 000
Pojištění 0 0 0 262 080 262 080
Mzdy 0 0 0 728 000 728 000
Dotace na kraj 0 0 0 990 000 990 000
Náklady na činnost ŠSČR 769 000 767 000 1 819 000 2 956 280 6 311 280
Příjmy
Poplatky 0 0 0 -230 000 -230 000
Trenéři 0 -108 000 0 0 -108 000
Členské příspěvky 0 0 0 -1 100 000 -1 100 000
Dotace MŠ 0 -480 000 -480 000 0 -960 000
Startovné 0 -46 000 0 -132 000 -178 000
Úroky 0 0 0 -20 000 -20 000
Vlastní zdroje 0 0 0 -3 215 000 -3 215 000
Příjmy na činnost ŠSČR 0 -634 000 -480 000 -4 697 000 -5 811 000
Hospodářský výsledek (ztráta)769 000133 0001 339 000-1 740 720500 280
right