Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Praha 3. 12. 2016

Komise rozhodčích Pražského šachového svaz pořádá školení a seminář rozhodčích, které se budou konat v Praze, Zátopkova 100 (sídlo mj. i ŠSČR).
Bližší informace naleznete v propozicích.