Školení rozhodčích R3 a seminář rozhodčích R2 a R3, Havířov 2. 12. 2017

Šachový oddíl Baník Havířov pořádá, z pověření komise rozhodčích Moravskoslezkého krajského šachového svazu, školení a seminář rozhodčích, které se budou konat v herně oddílu, Horymírova 9 - Centrum volnočasových aktivit Havířov. Bližší informace naleznete v propozicích.