Školení rozhodčích II. a III. třídy, 28. - 29.9.2007, Brno

Jihomoravský šachový svaz Vás srdečně zve na školení a seminář rozhodčích II. a III. třídy, který se bude konat 28. - 29.9.2007 v Hotelu Bobycentrum v Brně ...

Školení a seminář rozhodčích II. třídy

Místo a datum konání: Brno, Hotel Bobycentrum, 28. - 29.9.2007

Kdo je rozhodčí II. třídy? Rozhodčí II. třídy zná výborně Pravidla šachu a Soutěžní řád, velmi dobře se orientuje v souvisejících řádech a směrnicích, je schopen řídit soutěže družstev a soutěže jednotlivců i za pomoci výpočetní techniky (programem Swiss-Manager).

Školení je určeno: Všem zástupcům družstev hrajících ligové a krajské soutěže družstev - Rozpis soutěží družstev stanoví povinnost zajistit kvalifikovaného rozhodčího pro řízení utkání. Od letošní sezóny mohou řídit KP I. výhradně rozhodčí II. a vyšší třídy. Dolní věkový limit je 18 let. Podmínkou pro účast na školení není předchozí získání R3 ani rozhodcovská praxe.

Seminář je určen: Všem rozhodčím II. tříd, kteří si chtějí svou kvalifikaci obnovit - Podle platného Statutu rozhodčích je doba platnosti kvalifikačních tříd R1, R2 a R3 čtyři roky - nejpozději na konci této lhůty je nutno absolvovat další školení či seminář. Ke dni 31.12.2007 končí platnost všech tříd, které byly získány nebo obnoveny v roce 2003 nebo dříve.

Právo účasti na školení a semináři mají rozhodčí II. a III. třídy i osoby bez kvalifikace, kteří:

 • jsou starší 18 let (= nar. v roce 1989 a starší);
 • jsou řádně registrovanými členy ŠSČR;
 • řádně a včas zašlou přihlášku na školení.

Vlastní organizace školení a semináře:

Termín: pátek 28.září 15.30-20.00

 • sobota 29.září 09.00-16.00 vlastní průběh školení a semináře
 • sobota 29.září 16.00-18.00 písemný test pro účastníky školení

Poplatek: 300,-Kč pro účastníky školení (tj. šachisty s R3 resp. bez rozhodcovské třídy), 200,-Kč pro účastníky semináře (tj. šachisty s platnou II. rozhodcovskou třídou). Hradí se v hotovosti u prezence.

Přihlášky: zasílejte do 23. září 2007 mailem na adresu david.ciprys@tiscali.cz, eventuálně poštou na adresu David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav. V přihlášce uveďte své jméno a příjmení, mailovou a poštovní adresu, datum narození a název šachového oddílu, jehož jste registrovaným členem.

Lektoři: Mgr. Miroslav Hurta, ústřední rozhodčí, Mgr. David Hampel, rozhodčí I. třídy

Organizační garant: RNDr. David Ciprys

Po zaslání přihlášky obdrží každý uchazeč mailem podrobný rozvrh školení a materiály k samostudiu včetně vzoru otázek k závěrečnému písemnému testu. Předpokládá se, že každý uchazeč se ke školení dostaví se znalostí zaslaných materiálů. Vlastní školení proběhne ve zkrácené formě a bude zaměřeno především na nejčastější problémové situace, na diskusi a vysvětlení případných nejasností. Školení bude ukončeno standardizovaným písemným testem. Pro případné neúspěšné uchazeče budou stanoveny náhradní termíny pro vykonání zkoušek. Pro účastníky semináře není závěrečný test povinný.

V Brně, 30.8.2007, David Ciprys - předseda JmŠS


Školení a seminář rozhodčích III. třídy

Místo a datum konání: Brno, Hotel Bobycentrum, sobota 29.9.2007

Kdo je rozhodčí III. třídy? Rozhodcovská III. třída je základní kvalifikací rozhodčího. Znamená znalost Pravidel šachu, znalost základních požadavků Soutěžního řádu pro řízení utkání družstev a schopnost zorganizovat menší turnaj jednotlivců.

Školení je určeno:

 • Všem zástupcům družstev hrajícím krajské soutěže družstev - Rozpis krajských soutěží družstev stanoví povinnost zajistit kvalifikovaného rozhodčího pro řízení utkání.
 • Všem dalším zájemcům o získání základní kvalifikace rozhodčího - Vedoucím kroužků mládeže, dorostencům, všem, kteří chtějí mít jasno v šachových pravidlech.

Seminář je určen: Všem rozhodčím III. třídy, kteří v poslední době neabsolvovali žádné školení či seminář rozhodčích - Podle platného Statutu rozhodčích je doba platnosti kvalifikačních tříd R1, R2 a R3 čtyři roky - nejpozději na konci této lhůty je nutno absolvovat další školení či seminář. Ke dni 31.12.2007 končí platnost všech tříd, které byly získány nebo obnoveny v roce 2003 nebo dříve.

Právo účasti na školení a semináři mají osoby, které:

 • jsou starší 15 let (= nar. v roce 1992 a starší);
 • jsou řádně registrovanými členy ŠSČR;
 • řádně a včas zašlou přihlášku na školení.

Vlastní organizace školení:

Termín: sobota 29. září 2007

 • vlastní průběh školení a semináře od 9.00 do 16.00 hodin
 • písemný test pro účastníky školení od 16,00 do 18,00 hodin

Poplatek: 200,-Kč pro účastníky školení (tj. šachisty bez rozhodcovské třídy), 150,-Kč pro účastníky semináře (tj. šachisty s platnou rozhodcovskou třídou). Hradí se v hotovosti u prezence.

Přihlášky: zasílejte do 23. září 2007 mailem na adresu david.ciprys@tiscali.cz, eventuálně poštou na adresu David Ciprys, Mahenova 1, 690 02 Břeclav. V přihlášce uveďte své jméno a příjmení, mailovou a poštovní adresu, datum narození a název šachového oddílu, jehož jste registrovaným členem.

Lektoři: Mgr. Miroslav Hurta, ústřední rozhodčí, Mgr. David Hampel, rozhodčí I. třídy

Organizační garant: RNDr. David Ciprys

Po zaslání přihlášky obdrží každý uchazeč mailem podrobný rozvrh školení a materiály k samostudiu včetně vzoru otázek k závěrečnému písemnému testu. Předpokládá se, že každý uchazeč se ke školení dostaví se znalostí zaslaných materiálů. Vlastní školení proběhne ve zkrácené formě a bude zaměřeno především na nejčastější problémové situace, na diskusi a vysvětlení případných nejasností. Školení bude ukončeno standardizovaným písemným testem. Pro případné neúspěšné uchazeče budou stanoveny náhradní termíny pro vykonání zkoušek. Pro účastníky semináře není závěrečný test povinný.

V Břeclavi, 30.8.2007, David Ciprys - předseda JmŠS