Školení rozhodčích I. třídy se uskuteční 14.-15.6.2014 v Brně

Komise rozhodčích ŠSČR Vás srdečně zve na školení rozhodčích 1. třídy, které se uskuteční 14. a 15. června 2014 v Brně. Právo účasti mají rozhodčí 2. třídy s praxí nejméně 3 roky jako R2 (KR ŠSČR je oprávněna v případech hodných zvláštního zřetele povolit účast i tomu, kdo nesplňuje podmínku praxe).

Termín:

Sobota 14. a neděle 15. června 2014

Místo konání:

Mendelova univerzita, Zemědělská 1, Brno. Učebny Q34 nebo Q36 (3. patro budovy Q) mapka a dopravní spojení je na http://www.mendelu.cz/cz/kontakt

Právo účasti:

Rozhodčí 2. třídy s praxí nejméně 3 roky jako R2 (KR ŠSČR je oprávněna v případech hodných zvláštního zřetele povolit účast i tomu, kdo nesplňuje podmínku praxe)

Účastnický poplatek:

1200 Kč – poplatek bude uhrazen na místě (dle Ekonomické směrnice ŠSČR)

Přihlášky:

Do 10.6.2014 e-mailem na adresu ladislav.palovsky@chess.cz V přihlášce uveďte své jméno a příjmení, e-mailovou a poštovní adresu, telefon, název šachového oddílu, jehož jste registrovaným členem a stručnou informaci o dosavadní rozhodcovské praxi

Rámcový program:

Sobota 14.6.2014 (od 10:00 do 19:00) - soutěžní řád, ekonomická směrnice, RPŘ, odvolací a disciplinární řád ŠSČR, švýcarský systém, řízení turnajů a práce se Swiss-Managerem, ovládání digitálních hodin (hrací tempa)

Neděle 15.6.2014 (od 8:30 do 17:00) - Pravidla šachu FIDE platná od 1.7.2014, statut rozhodčích, legislativa FIDE - FRL, tituly hráčů, tituly rozhodčích, klasifikační řád, písemný on-line test

Po projednání s jednotlivými lektory bude detailní program školení uveřejněn na webu www.chess.cz. Přihlášení uchazeči samozřejmě obdrží tyto informace e-mailem.

Zkouška:

písemná (standardizovaný test) - test se bude konat v počítačové učebně nebo na vlastních noteboocích uchazečů (bude ještě upřesněno při komunikaci). V testu bude celkem 40 otázek - 30 otázek (na bázi systému autoškola) + 10 otázek s uvedením vlastního řešení – k vypracování testu bude k dispozici 90 minut. Při zkoušce bude povoleno používat dokumenty ŠSČR, které naleznete na adrese http://www.chess.cz/web/informace/legislativa.html

Ubytování:

individuální

Stravování

možnost individuálního stravování v přilehlém okolí

Různé:

Vlastní notebook, psací potřeby, řády a předpisy (dle bodu Rámcový program) jsou samozřejmostí; s přihlášenými účastníky proběhne před akcí e-mailová konzultace, jejíž výsledky se odrazí v programu školení

Srdečně se těšíme na Vaši účast

Mgr. Ladislav Palovský - předseda KR ŠSČR