Školení (R3) a seminář (R2 a R3), 6.10.2007, Opava

Moravskoslezský šachový svaz, komise rozhodčích a ŠO TJ Slezan Opava vyhlašují školení rozhodčích III. třídy (R3) a seminář rozhodčích II. třídy (R2) a III. třídy (R3) ...

Termín: 6.10.2007

Místo: klubovna ŠO Slezan Opava, B. Němcové 20, Opava

Ředitel: Ing. Karel Záleský, předseda ŠO TJ Slezan Opava

Lektoři: Václav Hromada – ústřední rozhodčí, Ing. Karel Záleský – rozhodčí I. třídy

Podmínky: registrovaní členové ŠSČR, věk minimálně 16 let, psací potřeby

Studijní materiály: Pravidla šachu FIDE , Soutěžní řád, Klasifikační řád, – aktuální znění ke stažení na webu www.chess.cz.

Vklad: 200,- Kč (vklad bude vybírán při prezentaci)

Kapacita:

  • maximální počet účastníků školení a semináře je omezen na 30 osob
  • při překročení kapacity negarantuje pořadatel předem nepřihlášeným účast

Rámcový program: Program školení a semináře bude zaměřen zejména na Pravidla šachu FIDE, Soutěžní řád ŠSČR, Klasifikační řád a Činnost rozhodčího při řízení utkání jednotlivců, družstev, uzavřeném turnaji a OPEN turnaji. Pro seminář budou probrány novinky a změny v legislativě. Okrajově budou zmíněny ostatní řády pokud vyjde čas.

  •  8:30 –  9:00 prezentace
  •  9.00 – 12.00 dopolední program
  • 12.00 – 13.00 přestávka
  • 13.00 – 16.00 odpolední program
  • 16.00 – 17.00 test
  • 17.00 – 18.00 vyhodnocení testu, závěr

Poznámka: Test je povinný pro účastníky školení a pro účastníky semináře, kteří se neprokáží písemným přehledem dosavadní rozhodcovské praxe v odpovídajícím rozsahu.

Účastníci semináře, kteří doloží přehled o dosavadní rozhodcovské praxi v odpovídajícím rozsahu nemusí psát závěrečný test.

Při testu je dovoleno používat veškeré donesené materiály. Účelem je správná aplikace pravidel a řádů. Není nutné znát vše nazpaměť, ale je nutné si umět poradit a správnou odpověď rychle najít.

Přihlášky: Ing. Karel Záleský, Ondříčkova 34, 74601 Opava, tel: 603 716 667, e-mail: k.zalesky@email.cz