Školení (R3) a seminář (R2 a R3), 6.10.2007, Hradec Králové

Královéhradecký krajský šachový svaz pořádá školení rozhodčích III. třídy a seminář rozhodčích II. a III. třídy ...

Termín: sobota 6. října 2007. Začátek 14.00. Předpokládané ukončení 19.00.

Místo:Hradec Králové, SOŠ a SOU Hradební 1029, velká zasedací místnost.

Vedoucí: Vlastimil Jonáš, Orlická 978, 518 01 Dobruška, e-mail: v.jonas@seznam.cz, byt 494 621 435, mob. 737 813 822

Lektoři: Jaroslav Šmíd (R2), Jan Slavík (R1)

Přihlášky: Do 1.října 2007 na e-mail nebo adresu vedoucího školení,

Přihláška musí obsahovat: Jméno a příjmení, dat.narození , evidenční číslo registrace, adresu, e-mail, telefonní spojení a oddíl.

Poplatek: Hradí účastník nebo vysílající oddíl. Účastník semináře R2, R3 a školení R3 150,- Kč. Bude vybírán při prezentaci.

Zkouška: Školení bude ukončeno písemnou zkouškou (standardizovaný test). Při zkoušce je povoleno používat ročenku ŠSČR nebo samostatné dokumenty ŠSČR.

Školení předpokládá samostudium příslušných dokumentů ŠSČR (pravidla FIDE, soutěžní řád, registrační a přestupní řád, ekonomická směrnice a další). Tyto dokumenty obsahuje Ročenka ŠSČR 2006, nebo je možné si je stáhnout z webu ŠSČR - Legislativa ŠSČR