Seminář rozhodčích nejvyšších tříd

Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá Seminář rozhodčích nejvyšších tříd, který se bude konat v sobotu 4.8.2007 od 10:30 (předpokládané ukončení v 15:00) v Olomouci, v hotelu Sigma (v hotelu současně probíhá šachový festival Olomoucké šachové léto) ...

Termín: sobota 4.8.2007 od 10:30 (předpokládané ukončení v 15:00).

Místo konání: Olomouc, hotel Sigma (v hotelu současně probíhá šachový festival Olomoucké šachové léto).

Účastníci: seminář je určen zejména rozhodčím I. třídy, kterým letos končí platnost třídy, účast je však otevřena i dalším zájemcům z řad IA, ÚR, R1.

Obsah semináře: Změny v Pravidlech FIDE a Soutěžním řádu, Práce s digitálními hodinami.

Lektoři: IA ing. Jakub Fuksík, Jaroslav Benák.

Na seminář není třeba se předem přihlašovat. Účastníkům budou uhrazeny cestovní náklady dle Ekonomické směrnice ŠSČR.

Dle Statutu rozhodčích ŠSČR je podmínkou pro prodloužení platnosti rozhodcovské třídy účast na semináři a doložení dosavadní praxe. Rozhodčí, kteří praxi nedoloží, nebo jejichž praxe nebude shledána jako dostatečná absolvují na konci semináře test zaměřený na Pravidla FIDE a Soutěžní řád (20 otázek, 3 možnosti, vždy právě jedna správná odpověď – k úspěšnému složení testu je třeba docílit 15 bodů).