Seminář rozhodčích nejvyšších tříd, 5.1.2008, Praha

Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá Seminář rozhodčích nejvyšších tříd v sobotu 5.1.2008 od 10.00 (ukončení nejpozději v 14.30) v Praze – Strahov v zasedací místnosti ČSTV „Aula“.

Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá Seminář rozhodčích nejvyšších tříd

Termín: sobota 5.1.2008 od 10.00 (ukončení nejpozději v 14.30).

Místo konání: Praha – Strahov. Zasedací místnost ČSTV „Aula“.

Účastníci: seminář je určen zejména rozhodčím I. třídy, kterým letos končí platnost třídy, účast je však otevřena i dalším zájemcům z řad IA, ÚR, R1.

Obsah semináře: Změny v Pravidlech FIDE a Soutěžním řádu, Práce s digitálními hodinami.

Lektoři: IA Dr. Richard Fischl, Jaroslav Benák

Na seminář není třeba se předem přihlašovat

Dle Statutu rozhodčích ŠSČR je podmínkou pro prodloužení platnosti rozhodcovské třídy účast na semináři a doložení dosavadní praxe. Rozhodčí, kteří praxi nedoloží nebo jejichž praxe nebude shledána jako dostatečná, absolvují na konci semináře test zaměřený na Pravidla FIDE a Soutěžní řád (20 otázek, 3 možnosti, vždy právě jedna správná odpověď – k úspěšnému složení testu je třeba docílit 15 bodů).

Toto je poslední seminář, na němž je možné prodloužení R1 platné do 31.12.2007.