Seminář rozhodčích nejvyšších tříd, 29.12.2007, Litomyšl

Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá Seminář rozhodčích nejvyšších tříd v sobotu 29.12.2007 od 10:30 (ukončení nejpozději v 15:00) v Litomyšli, Internát VOŠP a SPgŠ – nová budova, Strakovská 1071 (na místě současně probíhá turnaj České šachové Vánoce).

Komise rozhodčích Šachového svazu České republiky pořádá Seminář rozhodčích nejvyšších tříd

Termín: sobota 29.12.2007 od 10:30 (ukončení nejpozději v 15:00).

Místo konání: Litomyšl, Internát VOŠP a SPgŠ – nová budova, Strakovská 1071 (na místě současně probíhá turnaj České šachové Vánoce).

Účastníci: seminář je určen zejména rozhodčím I. třídy, kterým letos končí platnost třídy, účast je však otevřena i dalším zájemcům z řad IA, ÚR, R1.

Obsah semináře: Změny v Pravidlech FIDE a Soutěžním řádu, Práce s digitálními hodinami.

Lektoři: IA ing. Jakub Fuksík, Jaroslav Benák.

Na seminář není třeba se předem přihlašovat

Dle Statutu rozhodčích ŠSČR je podmínkou pro prodloužení platnosti rozhodcovské třídy účast na semináři a doložení dosavadní praxe. Rozhodčí, kteří praxi nedoloží, nebo jejichž praxe nebude shledána jako dostatečná, absolvují na konci semináře test zaměřený na Pravidla FIDE a Soutěžní řád (20 otázek, 3 možnosti, vždy právě jedna správná odpověď – k úspěšnému složení testu je třeba docílit 15 bodů).

Bližší informace o místě konání semináře je možno zjistit na webu http://www.a64.cz/tournaments/litomysl2007/

Toto je jeden ze dvou posledních seminářů, na nichž je možné prodloužení R1 platné do 31.12.2007.