Rozpis polofinále Mistrovství České republiky v kategoriích H18 a H20 v šachu 2008/2009

1. Termín

1.1. Říjen až prosinec 2008.

2. Kategorie

2.1. H18 (ročník narození1991 a mladší)

2.2. H20 (ročník narození1989 a mladší)

2.3. Obě kategorie hrají společný otevřený turnaj na 9 kol společně s finále MČR D18 a D20.

2.4. Každá kategorie se vyhodnocuje zvlášť (v postupech i v cenách).

3. Systém soutěží

3.1. Krajské přebory

3.1.1. Krajské přebory organizují a řídí krajské STK.

3.1.2. Přebory proběhnou tak, aby krajské STK mohly nahlásit výsledky a postupující do 15. září 2008.

3.1.3. Krajský přebor se doporučuje nejlépe zorganizovat jako jednorázový turnaj. Musí být dodrženy ustanovení bodů 2.1., 2.2, a 2.4. tohoto rozpisu.

3.1.4. Obě kategorie hrají vlastní turnaj. Podle skutečného počtu přihlášených účastníků může být turnaj spojen s jinými turnaji (například s krajským přeborem mužů).

3.1.5. Z krajského přeboru se postupuje do polofinále Mistrovství České republiky podle postupových pravidel.

3.1.6. Krajské STK mohou v případě většího počtu postupujících z kraje určit další postupující nominací. Krajský přeborník má však postup jistý vždy.

3.2. Polofinále Mistrovství České republiky

3.2.1. Řídí STK ŠSČR, pověřená osoba Jiří Kalužný, Bezručova 4248, 430 02 Chomutov, telefon 602465721, e-mail: jiri.kaluzny@seznam.cz.

3.2.2. Z polofinále se postupuje do finále Mistrovství České republiky podle postupových pravidel.

4. Právo účasti

4.1. Kategorie H18

4.1.1. Přímé postupy

4.1.1.1. Všichni účastníci předchozího finále MČR H18 ročník 1991 a mladší.

4.1.1.2. Prvních šest z předchozího polofinále MČR H18 ročník 1991 a mladší.

4.1.1.3. Prvních sedm z předchozího MČR 2008 H16.

4.1.2. Divoké karty

4.1.2.1. Jeden hráč s divokou kartou pořadatele. O divokou kartu je nutno zažádat do 30.9.2008 u pořadatele.

4.1.2.2. Sedm hráčů s divokou kartou STK ŠSČR. O divoké karty je nutno zažádat do 30.9.2008 u pověřené osoby STK ŠSČR.

4.1.3. Postupy z krajů

4.1.3.1. Všichni krajští přeborníci ročníku 2007/2008 kategorie H18.

4.1.3.2. Další hráči z krajů, jejichž počet se stanoví tak, aby doplnil počet postupujících podle předchozích bodů na 50.

4.1.3.3. Krajské šachové svazy získávají další místa s právem účasti podle bodu 4.1.3.2. na základě své členské základny ročníků 1991 a 1992 k 30.6.2007.

4.2. Kategorie H20

4.2.1. Přímé postupy

4.2.1.1. Všichni účastníci předchozího finále MČR H20 ročník 1989 a mladší.

4.2.1.2. Všichni účastníci předchozího finále MČR H18 ročník 1990 a mladší.

4.2.1.3. Prvních šest z předchozího polofinále MČR H20 ročník 1989 a mladší.

4.2.1.4. Prvních šest z předchozího polofinále MČR H18 ročník 1990 a mladší.

4.2.2. Divoké karty

4.2.2.1. Jeden hráč s divokou kartou pořadatele. O divokou kartu je nutno zažádat do 30.9.2008 u pořadatele.

4.2.2.2. Sedm hráčů s divokou kartou STK ŠSČR. O divoké karty je nutno zažádat do 30.9.2008 u pověřené osoby STK ŠSČR.

4.2.3. Postupy z krajů

4.2.3.1. Všichni krajští přeborníci kategorie H20.

4.2.3.2. Další hráči z krajů, jejichž počet se stanoví tak, aby doplnil počet postupujících podle předchozích bodů na 50.

4.2.3.3. Krajské šachové svazy získávají další místa s právem účasti podle bodu 4.2.3.2. na základě své členské základny ročníků 1989 a 1990 k 30.6.2007.

4.3. Náhradníci

4.3.1. Za postupující z krajů hlásí náhradníky krajská STK.

4.3.2. V případě, že krajská STK neobsadí svá místa, rozhodne o jejich obsazení STK ŠSČR.

4.3.3. Za přímo postupující rozhodne o obsazení jejich míst STK ŠSČR.

5. Postupy

5.1. Finále MČR 2008/2009

5.1.1. První tři postupují do finále Mistrovství České republiky v kategorii H18.

5.1.2. První tři postupují do finále Mistrovství České republiky v kategorii H20.

5.2. Polofinále MČR 2009/2010

5.2.1. Prvních šest hráčů ročník 1992 a mladší postupuje do polofinále MČR 2009/2010 v kategorii H18.

5.2.2. Prvních šest hráčů ročník 1991 a mladší postupuje do polofinále MČR 2009/2010 v kategorii H20.

5.2.3. Prvních šest hráčů ročník 1990 a mladší postupuje do polofinále MČR 2009/2010 v kategorii H20.

5.3. Přímí postupující do finále MČR

5.3.1. V případě účasti přímého postupujícího do finále MČR v polofinále ztrácí tento hráč svůj přímý postup.

5.3.2. Počet postupujících z polofinále se zvýší o tolik hráčů, kolik jich s přímým postupem na MČR startovalo v polofinále.

6. Konkurs na pořádání polofinále MČR

6.1. Vypisuje ho STK v druhé polovině roku 2007.

6.2. Konec přihlášek je do 31.1.2008.

7. Podmínky pořadatele

7.1. Dotace pořadatele od ŠSČR je 5.000,- Kč.

7.2. Rozhodčí a trenéry zajišťuje ŠSČR.

7.3. Cenový fond mistrovských kategorií zajišťuje ŠSČR.

7.4. Vedle mistrovského turnaje má pořadatel právo uspořádat další turnaj Open pro doprovody nebo pro další případné zájemce.

8. Podmínky hráčů

8.1. Startovné

8.1.1. Startovné neplatí všichni účastníci minulého finále MČR.

8.1.2. Startovné neplatí první tři z minulého MČR H16.

8.1.3. Poloviční startovné 200,- Kč platí ostatní přímo postupující a krajští přeborníci.

8.1.4. Ostatní účastníci platí plné startovné 400,- Kč.

8.1.5. Startovné může být zvýšeno pro hráče z oddílů, které nejsou členy ČSTV.

8.2. Ostatní náklady

8.2.1. Ostatní náklady (dopravu, ubytování, stravování apod.) si hradí účastníci.

8.3. Registrace

8.3.1. Všichni účastníci polofinále musí být registrováni jako aktivní v ŠSČR.

8.3.2. Účast cizinců není povolena.

Schváleno STK ŠSČR dne 5.11.2007