Propozice

Zveme Vás do rekreační oblasti

na

MISTROVSTVÍ ČR

v šachu juniorek do 18-ti a 20-ti let

a na

POLOFINÁLE MISTROVSTVÍ ČR

v šachu juniorů do 18-ti a 20-ti let

(Hotel Pavla – Vysočina 16.11.-22.11.2008)


Rozpis:

1. Pořadatel: Z pověření ŠSČR šachový oddíl TJ Neratovice

2. Termín soutěže: 16. 11. – 22. 11. 2008 (neděle - sobota)

3. Místo konání: Hotel Pavla-Vysočina, 592 31 Vlachovice, okr. Žďár n. S.

www.hotelpavla.cz

4. Ředitel soutěže: Roman Burda, Kanina 24, 277 35 Kanina

tel. 608965932, fax 315682542, email: roman.burda@quick.cz

5. Trenéři: Ing. Evžen Gonsior, druhý trenér v jednání

6. Kategorie D18, H18 - hráčky a hráči nar. 1991 a mladší

D20, H20 - hráčky a hráči nar. 1989 a mladší

7. Právo účasti: a) krajští přeborníci H18 a H20 a krajské přebornice D18 a D20

b) přímé postupy z předchozích mistrovství H20, D20, H18, D18, H16 a D16

c) divoké karty STK ŠSČR a pořadatele

d) další postupující z krajů dle rozpisu soutěže

Seznamy postupujících naleznete na svazových stránkách

http://chess.cz/web/souteze/mcr-juniorek-a-dorostenek/2008/seznam-opravnenych-ucastnic.html a

http://www.chess.cz/web/souteze/polofinale-mcr-junioru-a-dorostencu/2008/seznam-opravnenych-ucastniku.html

8. Startovné: Základní startovné ve finále D18 a D20 činí 200,- Kč.

Základní startovné v polofinále H18 a H20 činí 400,- Kč.

Startovné neplatí první dvě hráčky z r.1989, 1990 a 1991 z minulého MČR

D20 a D18 a první dvě z minulého MČR D16.

Startovné neplatí všichni hráči z minulého MČR H20 a H18 a první tři z minulého MČR H16.

Poloviční startovné 100Kč (kat. D) a 200Kč (kat. H) platí krajské přebornice

a krajští přeborníci.

Hráči z oddílů neregistrovaných v ČSTV hradí příplatek

k předepsanému startovnému150Kč.

Hráči přihlášení (včetně úhrady zálohy) po 6. 11. 2008 hradí příplatek 100Kč.

9. Přihlášky: Do 6. 11. 2008 na adresu, fax nebo e-mail ředitele soutěže.

V přihlášce uveďte: jméno, adresu, datum narození, e-mail, (telefon),

mateřský oddíl.

Zároveň s přihláškou poukažte zálohu ve výši 1.000,- Kč na hráče (doprovod). Účet pořadatele: 461300399/0800, var. symbol uveďte datum nar. ve tvaru rok, měsíc, den (např. 10. 2. 1990, 900210)

10. Časový program: neděle 16. 11. do 13:45 hod. prezentace + oběd

14:00 zahájení

14:30 1.kolo

pondělí 17. 11. 9:00 2.kolo

úterý 18. 11. 8:00 3.kolo

15:00 4.kolo

středa 19. 11. 9:00 5.kolo

čtvrtek 20. 11. 8:00 6.kolo

15:00 7.kolo

pátek 21. 11. 9:00 8.kolo

sobota 22. 11. 8:00 9.kolo

13:30 zakončení turnaje

11. Ubytování a strava: Vše zajištěno v jedné budově. 3-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením. Stravování začíná 16. 11. obědem (dárek pořadatele pro ubytované) a končí 22. 11. obědem. Za příplatek 900,- Kč lze v omezeném počtu zajistit jednolůžkové pokoje.

Po domluvě lze zajistit ubytování se snídaní ze soboty 15. 11. za 250,- Kč na osobu.

12. Úhrady: Pobytové náklady činí 2.100,- Kč na hráče (350,- Kč na den ubytování + plná penze). Doplatek bude vybírán při prezentaci.

13. Volný čas: Stolní tenis (vezměte si pálky), za poplatek kulečník, sauna, možnost půjčení kol (nebo běžek).

14. Doprovod: Hráči do 15-ti let věku se mohou zúčastnit jen se zletilým doprovodem.

Za hráče 15-17 let zodpovídají rodiče (zákonní zástupci). Ve výjimečných případech lze domluvit dozor s ředitelem turnaje.

15. Doprava: Autobus ze Žďáru n. S. ve 13:10 hod., výstup Tři Studně (13:34).

Na zastávce bude čekat zástupce pořadatele a zajistí odvoz zavazadel,

možná i osob (1,5 km do hotelu). V sobotu 22. 11. zajistí pořadatel zdarma

dopravu do Žďáru n. S., příjezd na autobusové a vlakové nádraží do 15 hod.

Technická ustanovení:

16. Systém: Společný turnaj finále D20 a D18 + polofinále H20 a H18.

Švýcarský systém na 9 kol. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí

1) střední buchholz, 2) buchholz, 3) počet výher.

17. Tempo hry: 90 min./40 tahů + 15 min. do konce partie + 30 s za každý tah.

18. Postupy: Z finále D20 a D18 první dvě na MS a ME (dle soutěžního řádu ŠSČR, článek 4.4.3.)

Z polofinále H20 a H18 na MČR první 3 v každé kategorii.

19. Ceny: D20 + D18

1. místo 2.000,- Kč 4. místo 750,- Kč

2. místo 1.500,- Kč 5. místo 500,- Kč

3. místo 1.000,- Kč

Mistryně ČR D20 a D18 navíc každá obdrží 1.500,- Kč.

Polofinále H20 + H18

1. místo 2.000,- Kč 4. místo 750,- Kč

2. místo 1.500,- Kč 5. místo 500,- Kč

3. místo 1.000,- Kč

Vítězové kategorií H20 a H18 navíc každý obdrží 1.000,- Kč.

Hráčky narozeny 1991 a mladší jsou vyhodnocovány v kategoriích D18, D20, H18 a H20.

Hráčky narozeny v roce 1989 a 1990 jsou vyhodnocovány v kategoriích D20 a H20.

Hráči narozeni 1991 a mladší jsou vyhodnocováni v kategoriích H18 a H20.

Hráči narozeni 1989 a 1990 jsou vyhodnocováni v kategorii H20.

Souběh cen je možný.

20. Raitingování: Výsledky turnaje budou započteny na LOK ČR i FIDE ELO.

21. Webový odkaz: Aktuální startovní listinu a průběžné výsledky z mistrovství naleznete

na http://junior2008.sachy-neratovice.cz (aktivní od 1. 10. 2008)

Srdečně se těšíme na Vaši účast!

Roman Burda

ředitel soutěže

Příloha k propozicím finále MČR juniorek a polofinále MČR juniorů

(Vlachovice, 16. - 22. 11. 2008):

“OPEN PAVLA”

Turnaj je určen pro všechny šachisty a šachistky bez rozdílu věku a ELO bodů.

Výsledky se započítávají na LOK ČR!!!

Pořadatel, termín soutěže, místo konání, ředitel soutěže, přihlášky, časový program, ubytování a strava, volný program, doprava, tempo hry jsou shodné s propozicemi mistrovského turnaje.

Odlišnosti:

Systém hry: Švýcarský systém na 9 kol, při nižším počtu účastníků každý s každým. Pomocné hodnocení bude určeno před zahájením turnaje.

Startovné: Jednotné pro všechny 200,- Kč.

Ceny: 1. místo 40% vybraného startovného

2. místo 30%

3. místo 20%

+ věcné ceny pro 1.-5. místo

Podmínka: Na každého lichého hráče je nutno přivézt šachovou soupravu včetně digitálních šachových hodin s českým návodem k programování.