Propozice MČR žen, juniorek a dorostenek v šachu 2003

ŠSČR a Šachové sdružení Znojmo si Vás dovoluje pozvat na již XVII. ročník tradičního víkendového turnaje Znojemská královna 2003 - Mistrovství České republiky žen v rapid šachu s mezinárodní účastí.

Termín a místo konání: 10. a 11. Května 2003 v sále Hotelu DUKLA, Holandská 5, Znojmo

Pořadatel: Šachové sdružení Znojmo, Dolní Česká 44, 66902 Znojmo za spolupráce znojemských šachových oddílů.

Ředitel turnaje: Josef Lahodný, Horní nám. 23, 66902 Znojmo, tel. 515 241 836

Hlavní rozhodčí: František Kozák, MUDr. Jánského 1, 66902 Znojmo

Podmínky účasti a systém hry: Turnaje se mohou účastnit registrované i neregistrované hráčky bez rozdílu ELO. Hraje se švýcarským systémem na 9 kol se 30 minutami na hráčku a partii dle pravidel FIDE pro rapid šach s možností zápisu. Losování a hodnocení počítačem. Při dosažení rovnosti bodů rozhoduje o pořadí BCHZ, střední BCHZ, S-B, Progres.

Časový rozvrh:

 • Sobota
  • 08.00-09.00 prezentace
  • 09.15-09.30 slavnostní zahájení
  • 09.45-11.55 dvě kola turnaje
  • 12.00-13.30 polední přestávka
  • 13.30-18.00 čtyři kola turnaje
  • 18.30 společenský večer a bleskový turnaj na 7 kol pro hráčky, pořadatele a zvané hosty.
 • Neděle
  • 08.30-11.50 tři kola turnaje
  • 12.30 vyhlášení výsledků, předání cen.

Startovné:

 • Při ELO nad 2000 – 50,- Kč, 1501-2000 – 100,- Kč, pod 1500 – 150,- Kč.
 • Bonus pro GM 700,- Kč, IM 500,- Kč, FM 300,- Kč.
 • Startovné zašlete do 25.4.2003 na účet sdružení vedený u GE CB ve Znojmě, číslo účtu: 157365120/0600
 • Variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka,
 • U hráček přihlášených po termínu se startovné navyšuje o 50,- Kč. V případě neúčasti hráčky se startovné nevrací.

Ceny:

 • Pro 1. až 15. místo v celkové hodnotě 20.000,- Kč. Z toho finanční ceny pro 1. – 8. místo v hodnotách: 2500-1500-1200-1000-800-600-500-400,- Kč a sedm věcných cen. Finanční ceny obdrží rovněž nejlepší hráčky s ELO: 1800-1945: 500,- Kč, 1550-1799: 400,- Kč, 1250-1549: 300,- Kč, do 1250: 200,- Kč.
 • Hodnotné věcné ceny pro seniorku, juniorku a pro miss turnaje.

Ubytování a občerstvení

 • Hotel DUKLA, Holandská 5 ve Znojmě. Cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji 380,- Kč, ve dvoulůžkovém pokoji 250,- Kč za lůžko a ve vícelůžkových pokojích 160,- Kč za lůžko. Stravování a občerstvení v hotelové restauraci.

Přihlášky, ostatní informace

 • Přihlášky nejpozději do 25.4.2003 na adresu: Šachové sdružení Znojmo, Dolní Česká 44, 66902 Znojmo. Telefon 515 227 991 nebo e-mail mailto:adamkovi@bilysklep.cz
 • V přihlášce uveďte příjmení a jméno hráčky, členství v TJ resp. klubu, adresu včetně PSČ, ELO národní i FIDE, telefonní nebo e-mailové spojení. Uveďte rovněž požadavek na ubytování hráček a doprovodu.

Propozice XVII. ročníku soutěže dívek - Znojemská Královnička

Termín: sobota 10. května 2003

Místo, pořadatel, ředitel turnaje a hlavní rozhodčí shodně s hlavním turnajem Znojemská královna 2003.

Právo účasti: dívky do 14 let s nejvýše III. VT a do ELO 1550.

Časový rozvrh:

 • 08.00-09.00 prezence
 • 09.15-09.30 slavnostní zahájení
 • 09.45-12.05 tři kola turnaje
 • 13.30-16.45 čtyři kola turnaje
 • 17.00 vyhlášení výsledků a předání cen.

Systém hry: Švýcarský systém na 7 kol s časem 20 minut na hráčku a partii – bez zápisu. Losování i vyhodnocení počítačem.

Hodnocení: Při dosažené rovnosti bodů rozhoduje o pořadí BCHZ, stř. BCHZ, S-B, Progres.

Startovné: Pro hráčky s ELO 1351-1550: 40,- Kč, 1251-1350: 50,- Kč, pod 1251: 60,- Kč. Hradí se při prezenci.

Ceny: Věcné pro 1.-10. místo, pro nejlepší hráčku s ELO 1251-1350 a pod 1251, dále pro nejmladší hráčku.

Přihlášky: shodně s hlavním turnajem.