Vyhodnocení Projektu podpory šachových oddílů a kroužků 2017

KM ŠSČR vyhodnotila podklady zaslané od krajských KM a vypočetla dotace pro šachové oddíly a kroužky. Podmínky pro úroveň 1 splnilo 105 šachových oddílů a úroveň 2 splnilo 32 šachových oddílů. KM ŠSČR vypočetla pro úroveň 1 dotaci ve výši 5.799 Kč a pro úroveň dotaci ve výši 11.598 Kč.

V příloze naleznete přehledy oddílů a kroužků, které zkontrolovali a zaslali zástupci krajů. Případné nesrovnalosti je možné reklamovat na adrese podporakrouzku@chess.cz nejpozději do 5. 11. 2017. V souladu s podmínkami projektu však zůstanou dodatečně zaslané přehledy bez nároku na dotace.

Do 7. 11. 2017 zveřejní KM ŠSČR ověřené seznamy oddílů a schválenou výši dotací pro jednotlivé úrovně.

Ing. Zdeněk Fiala, předseda KM ŠSČR

Přehled 2017